Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja ''UnW''Irena Mazurek, miejsce wykonywania działalności : 41-200 Sosnowiec, ul.Wspólna 13, siedziba 41-200 Sosnowiec Małachowskiego 11/3, tel. 32 266 18 13, 501 714 888, NIP 6441361061, Regon 384932281. Numer wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych 11244769/A

e-mail : ubezpieczenia@nawspolnej13.pl , strona internetowa: www.nawspolnej13.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania kierowanego do nas w formularzach dostępnych na stronie internetowej, pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź poprzez inne środki komunikacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z obsługą ubezpieczeniową obejmującą m.in. proponowanie, ofertowanie, polisowanie, wznawianie, rozliczanie i archiwizowanie tranzakcji ubezpieczeniowych i usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności. Dane są przekazywane do Zakładów Ubezpieczeń w których kalkulowane są składki i zawierane ubezpieczenia.

Dane przechowywane są na terenie Polski i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa związanych z obowiązkami podatkowymi,rachunkowymi i innymi określonymi w stosownych przepisach do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą jak również przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ) Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Realizując prawo dostępu do danych macie Pańswo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach przetwarzania.

Realizując prawo przenoszenia danych macie Państwo prawo do uzyskania przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.

Realizując prawo do sprostowania danych jesteście Państwo uprawnieni do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych, macie Państwo prawo żądania usunięcia danych, w przypadkach wskazanych w rozporządzeniach o ochronie danych osobowych, szczególnie jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetawarzania danych osobowych.

Realizując prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w rosporządzeniu o ochronie danych, w szczególności gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych.

Prawo sprzeciwu przysługuje w dowolnym momencie w związku ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z administratorem danych poprzez email ubezpieczenia@nawspolnej13.pl bądź inną wymienioną w danych administratora formę kontaktu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji państwowej w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz administratora danych takie jak informatyczne, pocztowe, kurierskie itp. wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i zgodnie z poleceniem aministratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosków, ofertowania i zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ich niepodanie może uniemożliwić realizację wniosku lub kontakt zwrotny

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.