Aktualności

VIG: Kilka sukcesów mimo niesprzyjającego otoczenia

Ze wstępnego podsumowania rezultatów finansowych Vienna Insurance Group za 2015 rok wynika*, że biznes VIG w Polsce zanotował znaczący spadek przypisu składki. Obniżka mocno dotknęła zwłaszcza biznes życiowy. Z tym samym problemem borykał się cały koncern, którego łączny wynik sprzedażowy wskutek mocnego spadku w „życiówce” był niższy od odnotowanego w 2014 roku.

W 2015 r. Vienna Insurance Group zebrała w sumie 9232,3 miliona euro składek. Był to rezultat o 1,5% niższy od uzyskanego w 2014 r. (9373,9 mln euro). Grupa tłumaczy, że na spadek łącznej nieskonsolidowanej składki przypisanej wpływ miał przede wszystkim niezmiennie niski poziom stóp procentowych oraz wynikające z tego ograniczenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na życie ze składką jednorazową. Biznes ubezpieczeniowy VIG w naszym kraju przyniósł w 2015 r. austriackiemu koncernowi 844,2 mln euro składek. W 2014 r. było to 1089,7 mln euro (-22,5% r/r).

Biznes majątkowyPrzypis składki z ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniósł 4817 mln euro – o 2% więcej niż w 2014 r. (4721 mln euro). W obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w wielu krajach odczuwalna jest silna presja ze strony konkurencji. Z tego powodu VIG skoncentrowała się na pozostałych majątkowych liniach biznesowych, co zaowocowało wspomnianym powyżej wzrostem przypisu.

Polskie spółki VIG z działu II odpowiadały za niemal jedną dziesiątą łącznego wyniku sprzedażowego grupy w sektorze non-life. Rezultat sprzedażowy biznesu majątkowego grupy w naszym kraju w wysokości 480,1 mln euro był jednak o 13,9% niższy od osiągniętego w roku poprzednim (557,4 mln euro).

W Austrii Wiener Städtische osiągnęło 3,4% wzrost w ubezpieczeniach majątkowych. W Czechach i na Słowacji towarzystwa non-life VIG osiągnęły wzrost odpowiednio o 4,8 i 1,5%. Spółki w Rumunii osiągnęły w „majątku” wzrost na poziomie 20,6%. Dwucyfrowy wzrost poziomu pozyskanych składek z ubezpieczeń majątkowych i osobowych osiągnięto np. w Bułgarii, Turcji, Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. Spółki na Węgrzech i w Serbii również odnotowały znaczący wzrost. Na Ukrainie VIG kontynuował dobrą dynamikę wzrostu składki w walucie lokalnej, podobnie jak w roku poprzednim, odnotowując wzrost na poziomie 30,9%.

Biznes życiowyDziałalność życiowa całej Vienna Insurance Group wygenerowała przypis na poziomie 4017,7 mln euro. W 2014 r. VIG zebrała z produktów życiowych łącznie 4266,7 mln euro (-5,8% r/r). W Polsce towarzystwa życiowe grupy uzyskały przypis w kwocie 364,1 mln euro – o 31,6% niższy od osiągniętego w poprzednim roku (5232,3 mln euro). Grupa podkreśliła, że mimo nienajlepszego rezultatu ogólnego jej biznes życiowy nad Wisłą uzyskał 5,5% wzrost w zakresie produktów ze składką regularną w walucie lokalnej.

W ubezpieczeniach na życie VIG odnotowała dobre wyniki w zakresie produktów ze składką regularną, osiągając wzrost na poziomie 2,3%. Spadek rezultatu całego biznesu wynikał z zamierzonego ograniczenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową (-16,3%). Pomimo tego wiele rynków Europy Środkowo-Wschodniej odnotowało znaczący wzrost w sektorze życiowym. W Rumunii VIG poprawi swój wynik sprzedażowy rok do roku o 51,8%. Warte uwagi były także osiągnięcia w Serbii (+22,8% r/r), Bułgarii (+22,5% r/r), krajach nadbałtyckich (+15% r/r). VIG odnotowała również dobre wyniki w ubezpieczeniach na życie na Ukrainie, uzyskując wzrost składki rzędu 54% r/r.

Rozwój w krajach bałtyckichW 2015 roku Vienna Insurance Group realizowała strategię ekspansji silnie ukierunkowanej na rynki krajów nadbałtyckich. VIG udało się uzyskać w tym regionie silny, stabilny i zrównoważony wzrost w ubezpieczeniach na życie – w ciągu pięciu lat wysokość składek wzrosła trzykrotnie, osiągając wartość 59 mln euro (17 mln euro w 2010 r.). Zachęciło to grupę do podjęcia działań prowadzących do wzrostu również w biznesie majątkowym. Na Litwie utworzono nową spółkę Compensy majątkowej. Przejęła ona działalność w zakresie ubezpieczeń non-life, prowadzoną wcześniej przez polską spółkę Compensy na Litwie, Łotwie i w Estonii i zamierza uruchomić kolejne kanały dystrybucji z wykorzystaniem nowej struktury organizacyjnej.

Działalność majątkowa uległa też znaczącemu poszerzeniu dzięki pozyskaniu łotewskich spółek Baltikums i BTA Baltic**, które również prowadzą dystrybucję swoich produktów w Estonii i na Litwie. Składki z tych podmiotów nie zostały jeszcze ujęte we wstępnych wynikach składek grupy za rok 2015.
***
*Wyniki oparte na wstępnych danych, nie zostały skonsolidowane ani poddane badaniu audytora.
**Pod warunkiem wydania oficjalnej zgody łotewskiego organu nadzoru.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.