Aktualności

Ustawa „reklamacyjna” przyjęta przez Sejm

10 lipca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Akt określa ona m.in. zasady i terminy rozpatrywania przez np. banki, towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń reklamacji składanych przez konsumentów.

Zgodnie z nowelizacją na rozpatrzenie reklamacji będzie 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni, jednak o powodach opóźnienia firmy będą musiały poinformować klienta. O procedurach dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji instytucje finansowe będą musiały dokładnie informować swoich klientów i zamieszczać je w umowie. Ustawa wprowadza również instytucję Rzecznika Finansowego.

Zadaniem RzF będzie reprezentowanie interesów klientów instytucji finansowych. Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Rzecznik będzie mógł nałożyć karę do 100 tys. zł na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji.

Przyjęty przez Sejm akt różni się nieco od projektu złożonego pod koniec maja przez grupę posłów. 9 lipca Komisja Finansów Publicznych przyjęła kilka poprawek zgłoszonych przez kluby poselskie do projektu. Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, cytujący depeszę PAP*, Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę rozszerzającą definicję klienta podmiotu rynku finansowego o m.in. osoby fizyczne, które są klientami instytucji finansowych w związku z prowadzoną przez nich działalnością zawodową bądź gospodarczą, oraz poprawkę zakładającą, że w przypadku niedotrzymania przez instytucję finansową terminu na rozpatrzenie reklamacji, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego. Taką regulację zawierał pierwotny projekt, ale później usunięto ją na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, by teraz przyjąć ją ponownie, zgodnie z postulatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przyjęto również wniosek, zgodnie z którym do protokołu z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego dołącza się opinię Rzecznika Finansowego zawierającą m.in. ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu. Akceptacji nie zyskała natomiast poprawka, która miała zapobiec automatycznemu powołaniu na czteroletnią kadencję RzF obecnego Rzecznika Ubezpieczonych. To oznacza, że po wejściu w życie ustawy, piastująca obecnie funkcję RzU Aleksandra Wiktorow automatycznie stanie się pierwszym Rzecznikiem Finansowym.

Nowymi rozwiązaniami zajmą się teraz senatorowie.

*„Dziennik Gazeta Prawna” z 9 lipca „Komisja za poprawkami zwiększającymi ochronę klientów instytucji finansowych”, pod adresem:
http://biznes.gazetaprawna.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Sejm, „DGP”, PAP)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.