Aktualności

UOKiK zawarł porozumienie ws. opłat likwidacyjnych

21 grudnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Obniżą one opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Porozumienia dotyczą też seniorów, a ich warunki wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

Wspomniane na wstępie porozumienia są efektem postępowań dotyczących polis z UFK zakończonych przez Urząd w marcu tego roku. UOKiK kwestionował pobieranie zbyt wysokich opłat likwidacyjnych w przypadku przedterminowej rezygnacji z umowy. Urząd zarzucił towarzystwom, że stosując opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie zakłady dobrowolnie zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w aktywnych polisach objętych postępowaniami i wyeliminowania tych obciążeń z nowych wzorców umownych. Decyzje dotyczyły około 612 tys. klientów, którzy zawarli umowy od 2014 r.

Ze względu na przedawnienie porozumienia nie objęły konsumentów, którzy podpisali umowy przed 2014 r. Prezes urzędu wspólnie z zakładami przygotował jednak propozycję dla konsumentów posiadających polisy sprzed wspomnianego roku, bazującą na koncepcji przestawionej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Porozumienia dotyczą klientów, którzy nie rozwiązali umowy z ubezpieczycielem oraz seniorów, którzy tę umowę zawarli po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązali po 65. roku życia.

– Przez wiele miesięcy prowadziliśmy rozmowy z ubezpieczycielami oraz PIU. Efekt naszych wspólnych działań to obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy z UFK tzw. starego portfela, czyli sprzed 2014 roku. Obniżka zależy od czasu trwania umowy – przykładowo jeden z ubezpieczycieli obniży opłatę do 23% w pierwszym roku polisowym, 9% – w szóstym, a po 10 latach nie pobierze ani złotówki. Przewidzieliśmy szczególne rozwiązania dotyczące osób starszych, które były namawiane na wieloletnią polisę mimo podeszłego wieku – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.   

- Porozumienie powstało z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, natomiast trzeba podkreślić, że dotyczy ono całej branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie jest efektem znaczącego wysiłku zakładów, ale dzięki temu możliwe było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Porozumienia zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 r. Na ich podstawie 16 ubezpieczycieli obniży wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych. Ubezpieczyciele poinformują klientów o wysokości opłaty określonej na podstawie porozumienia.  

Porozumienia dotyczą także klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali ją po 65. roku życia, ponosząc konsekwencje finansowe. Na mocy porozumienia klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych. Może wystąpić z takim wnioskiem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie porozumienia. PIU w ogłoszeniach prasowych poinformuje klientów o szczegółach tego rozwiązania.

Porozumienia z UOKiK podpisały następujące towarzystwa: PZU Życie, AXA Życie, Aegon TUnŻ, Vienna Life (d. Skandia Życie), MetLife, Pramerica Życie, Compensa TUnŻ, UNIQA TUnŻ, Allianz Życie, Open Life, Nationale-Nederlanden, STUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Warta, TUnŻ Europa, PKO Życie, Generali Życie, Aviva TUnŻ.

Wszyscy ubezpieczyciele poinformują klientów o warunkach zawartego porozumienia na swoich stronach internetowych. Ponadto, zbiorczą informację udostępni PIU. Prezes UOKiK będzie monitorował realizację warunków zawartych w porozumieniach.

Urząd podkreślił jednocześnie, że zawarte porozumienia nie zamykają drogi konsumentom do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem. Swoich praw konsument może też dochodzić, gdy w wyniku porozumienia podpisze aneks do umowy z ubezpieczycielem.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UOKiK)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.