Aktualności

UOKiK: Towarzystwa odstępują od opłat likwidacyjnych

Prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów negocjacje z ubezpieczycielami w sprawie polis z UFK przyniosły pierwsze efekty. W ramach postępowań przed prezesem UOKiK trzy towarzystwa zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z kwestionowanych wzorców umownych. Urząd zaakceptował te zobowiązania jako wychodzące naprzeciw konsumentom

UOKiK zarzucił 17 towarzystwom, że wprowadzając opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia (głównie wynagrodzenie pośredników), które w ocenie Urzędu powinny obciążać zakłady. W odpowiedzi na zarzuty instytucji Aviva TUnŻ, TU Allianz Życie i Nationale-Nederlanden TUnŻ przedstawiły propozycje działań naprawczych.

Ubezpieczyciele ci zadeklarowali, że produkty zawierające opłaty likwidacyjne zostaną wycofane, lub też towarzystwa nie będą pobierać w/w opłat, a konsumenci odstępujący od już zawartej umowy poniosą dużo niższe koszty. Towarzystwa będą informowały o decyzji UOKiK zarówno w listach skierowanych do klientów, jak i na stronach internetowych.

Najwyżej 5 tys. zł za wykupSzczegóły porozumienia przedstawiają się następująco: Aviva zadeklarowała wycofanie z oferty produktu ubezpieczeniowego z kwestionowanymi opłatami oraz umożliwienia konsumentom bezterminowego aneksowania posiadanych umów. W tym ostatnim wysokość opłaty likwidacyjnej nie przekroczy 15% środków na rachunku, jednak nie więcej, niż 1,5 tys. zł, a wartość wykupu będzie równa wartości wszystkich środków pomniejszonej o zadłużenie z umów dodatkowych. Ubezpieczyciel będzie też informował o możliwości skorzystania z tych warunków każdego konsumenta, który wyrazi wolę wcześniejszego rozwiązania umowy. Z kolei Allianz Życie zobowiązał się do obniżenia kosztu wykupu polisy do poziomu 25% składki regularnej pierwszorocznej, nie więcej niż 5 tys. zł dla umów opłacanych składką regularną i 4% dla umów opłacanych składką jednorazową. O obniżeniu opłat zakład ma powiadomić konsumentów listownie i za pośrednictwem strony internetowej. Natomiast Nationale-Nederlanden zobowiązało się nie stosować opłat likwidacyjnych w odniesieniu do polis zawartych po 1 stycznia 2016. Dla dotychczasowych klientów opłaty te nie będą wyższe niż 15% wartości rachunku w przypadku składek regularnych oraz 1 tys. zł w przypadku składki jednorazowej.

Decyzją administracyjną kończącą postępowania Urząd przyjął te zobowiązania.

- Przyjęliśmy zobowiązania ubezpieczycieli, gdyż w naszej ocenie znacząco i niezwłocznie poprawiają one sytuację konsumentów dotkniętych problemem wysokich kosztów rezygnacji z polis – powiedział prezes UOKiK, Adam Jasser. – Na podkreślenie zasługuje wola współpracy z Urzędem i determinacja zarządów, by odbudować zaufanie konsumentów poprzez dobrowolne działania eliminujące niekorzystne skutki zarzucanych praktyk – zaznaczył.

Negocjacje nie potrwają długoSzef Urzędu zdradził, że trwają negocjacje z ubezpieczycielami objętymi pozostałymi postępowaniami, ale przyjęcie zobowiązań, tak jak i w powyższych trzech przypadkach, będzie możliwe, „gdy korzyści dla konsumentów będą znaczące”. – Pragnę również podkreślić, że choć jesteśmy na nie otwarci, negocjacje nie mogą trwać w nieskończoność. Byłoby to nie fair w stosunku do tych firm, które już podjęły działania – zaznaczył.

Same ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jak i praktyki stosowane przy ich sprzedaży były przedmiotem licznych skarg konsumentów kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz UOKiK. Wszystkie trzy instytucje blisko współpracują celem przywrócenia równowagi na tym rynku w ramach sieci na rzecz ochrony konkurencji i konsumentów.  

- Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzują się dużym stopniem złożoności, dlatego istotne jest, by ubezpieczyciele przykładali większą wagę do rzetelnego informowania klientów o ryzyku i kosztach – powiedział Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. – W KNF trwają publiczne konsultacje wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem oraz badania adekwatności produktu, które zwiększą poziom ochrony osób zamierzających zawrzeć tego rodzaju umowę – przypomniał.

- Popieramy inicjatywę działań naprawczych, do których zobowiązały się trzy towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczekujemy, że pozostali ubezpieczyciele również pójdą ich śladem i podejmą dobrowolne działania, które ułatwią konsumentom odzyskanie oszczędności, nieraz gromadzonych przez całe życie – dodała Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych.

UOKiK zapowiedział, że będzie monitorował wykonanie decyzji w oparciu o sprawozdania złożone przez ubezpieczycieli. Przypomniał też jednocześnie, że w jego ocenie ubezpieczyciele powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży, co gwarantuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

14 firm w kolejceUOKiK nadal prowadzi 14 postępowań w sprawie ubezpieczeń z UFK wobec kolejnych przedsiębiorców, którzy oferowali te produkty. Są to: Aegon TUnŻ, AXA Życie, Compensa TUnŻ, Generali Życie, MetLife TUnŻiR, Open Life, PKO Życie (dawniej: Nordea Życie), PZU Życie, Pramerica Życie, Skandia Życie, STUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Europa, TUnŻ Warta oraz UNIQA TUnŻ. Urząd przypomina, że sprawy te mogą zakończyć się przyjęciem zobowiązań do podjęcia działań usuwających skutki niezgodnych z prawem praktyk albo wydaniem decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w których nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.