Aktualności

UNIQA: Ponad pół miliarda zebranych składek w I kwartale

515,5 mln zł, o 62% więcej niż przed rokiem – taki przypis składki uzyskały łącznie oba towarzystwa UNIQA Polska w pierwszym kwartale tego roku. Wzrost jest w głównej mierze zasługą wyników sprzedaży w biznesie życiowym.

Majątkowe UNIQA TU zebrało łącznie 297,41 mln zł składek brutto – o 3% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (289,17 mln zł). Przypis w „komunikacji” zwiększył się o 2,7% r/r. – Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mieliśmy względnie stabilną sytuację w pierwszych miesiącach tego roku. Podwyżki stawek, tak duże jeszcze w 2016 roku, istotnie wyhamowały. Obserwowaliśmy najwyżej kilkuprocentowe wzrosty – wyjaśnił Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

Towarzystwo podało, że kwartalny wynik sprzedażowy w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uplasował się na poziomie 95,32 mln zł. Rok wcześniej było to 85,37 mln zł (+11,6% r/r). Firma tłumaczy, że to efekt generalnego wzrostu cen w tym segmencie. W AC widoczny był 12,1% spadek (z 51,59 mln zł do 45,32 mln zł), wynikający głównie z eliminacji z portfela wyselekcjonowanych nierentownych grup ryzyk – głównie w obszarze ubezpieczeń flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych.

Jeżeli chodzi o linie majątkowe, UNIQA zanotowała wyraźny wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych (12,2%), technicznych (14,4%) oraz gwarancji finansowych (20,1%). Na uwagę zasługują także wyniki sprzedaży polisy Twój Biznes Plus adresowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (+49%) oraz ubezpieczenia straty finansowej, czyli GAP (+261% r/r).

- Dzięki rosnącemu na całym rynku poziomowi cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych udało się poprawić szkodowość w tej linii produktowej do poziomu zbliżonego do granicy gwarantującej pokrycie ponoszonych kosztów. Po raz pierwszy od bardzo dawna ubezpieczenia OC komunikacyjne dla klientów indywidualnych okazały się rentowne – podkreślił Jarosław Matusiewicz.

Wynik techniczny w biznesie majątkowym UNIQA uplasował się na poziomie 2,75 mln zł, wobec 1,15 mln zł w I kw. ub.r. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku spółka wypłaciła (brutto) 189,24 mln zł odszkodowań i świadczeń – o prawie 10 mln zł mniej niż przed rokiem (198,12 mln zł).

Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 64% i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (67%) oraz w całym 2016 roku (72%).

Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) wyniósł 11,34 mln zł i był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej (11,42 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 9,02 mln zł wobec 9,15 mln zł na koniec marca ub.r.

Biznes życiowy Z kolei życiowe UNIQA TUnŻ zebrało łącznie 218,05 mln zł z produktów ze składką regularną i jednorazową. To znaczący wzrost w porównaniu z I kwartałem 2016 r., kiedy to przypis spółki uplasował się na poziomie 28,6 mln zł.

- Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w pierwszym kwartale 2017 roku 188,3 mln zł przypisu, wobec 1,3 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoki wzrost przypisu został uzyskany przede wszystkim dzięki produktowi „UNIQAtowe Strategie” opartemu na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowanemu z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego. Produkt ten jest dostępny za pośrednictwem placówek naszego partnera – Raiffeisen Polbanku. Kanał bancassurance jest dla nas bardzo istotny i pracujemy nad zwiększeniem liczby partnerów  – powiedział Jarosław Matusiewicz.

Dodatkowo w marcu tego roku oferta produktów indywidualnych UNIQA została poszerzona o indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK, do którego jest możliwość wyboru dwóch umów dodatkowych o prowadzenie IKE oraz IKZE.

- Po raz pierwszy produkty emerytalne pojawiły się w naszej ofercie – zaznaczył prezes.
Wartość przypisanej składki regularnej wyniosła 29,7 mln zł i była o 8,8% wyższa od wyniku z I kw. ub.r. (27,3 mln zł). Wzrost można było zaobserwować we wszystkich kluczowych liniach produktowych: +18,6% r/r w indywidualnych ubezpieczeniach na życie i +10,9% w grupowych ubezpieczeniach pracowniczych.

Wynik finansowy brutto UNIQA TUnŻ (wg MSR) wyniósł -0,39 mln zł, wobec +1,59 mln zł rok wcześniej. Z kolei strata netto sięgnęła -0,31 mln zł, wobec 1,27 mln zł zysku przed rokiem. Towarzystwo tłumaczy, że obniżka kwartalnego wyniku finansowego jest efektem pogorszenia szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Ten zaś wynika w znacznej mierze ze zdarzeń sezonowych, jak również z obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu liczby urodzeń oraz liczby zgonów, potwierdzonego danymi publikowanymi przez GUS. Firma odnotowała też stratę techniczną wielkości -0,11 mln zł (+1,59 mln zł przed rokiem). Przez pierwsze trzy miesiące tego roku zakład wypłacił 94,19 mln zł odszkodowań i świadczeń (39,75 mln zł w I kw. ub.r.).

Wypłacalność wg Solvency IIWspółczynnik wypłacalności SCR UNIQA TU wzrósł z 135,9% na koniec grudnia ub. roku do 169,3% na koniec marca 2017 r. Z kolei w przypadku UNIQA TUnŻ uplasował się on na poziomie 281,7% (277,4% na koniec 2016 r.)

- Dzięki dodatkowym środkom własnym uzyskanym od Grupy UNIQA w postaci zobowiązania podporządkowanego w styczniu 2017 roku UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń może pochwalić się wyższym współczynnikiem wypłacalności niż na koniec grudnia 2016 roku – podkreślił Jakub Machnik, członek zarządu UNIQA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka – 150% dla spółki majątkowej i 175% dla biznesu życiowego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.