Aktualności

UKNF: Ubezpieczenia przyjazne mediacji

12 czerwca w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wszystkie laury dla instytucji trafiły do przedstawicieli rynku ubezpieczeń.

Zdobywcami wyróżnienia zostało siedem podmiotów. Sześć z nich to zakłady ubezpieczeń: PZU SA, Generali TU, STU Ergo Hestia, TUiR Warta, TUZ TUW oraz InterRisk. Siódmy laur został przyznany Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. – Najważniejszą zaletą mediacji jest to, że obie strony nastawione są na jeden wspólny cel: zapewnienie poszkodowanemu godnego świadczenia – mówi Agnieszka Świetlikowska, wicedyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG.

– W tym postępowaniu każda ze stron jest zorientowana na wytłumaczenie swoich racji stronie przeciwnej, a nie jak przed sądem powszechnym na gromadzeniu argumentów w obronie swoich racji. Istotne jest też, że Sąd Polubowny zdecydowanie skraca czas rozwiązywania sporu – z korzyścią zarówno dla poszkodowanego, jak i dla Funduszu – podkreśla Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG.  

W 2018 roku poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców – którym świadczenia wypłaca UFG – wystąpili do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 78 sprawach, o blisko trzy czwarte więcej niż rok wcześniej. Do mediacji przystąpiono w 62 sprawach.

- Dobre relacje z naszymi klientami to jeden z priorytetów działalności Generali. Za cel stawiamy sobie budowanie wieloletniego partnerstwa z osobami korzystającymi z naszych produktów i wspieranie ich na każdym etapie życia. Możemy to osiągnąć poprzez dialog i gotowość do wysłuchiwania wzajemnych oczekiwań. Cieszę się, że taka postawa Generali jest doceniana, m.in. przez KNF – powiedział z kolei Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska, który odebrał nagrodę z rąk prof. dr. hab. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, oraz prof. Aleksandra Chłopeckiego, prezesa Sądu Polubownego przy KNF.

Przyznano także trzy wyróżnienia „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. Wyróżnieniem zostali uhonorowani:  Adriana Olszowy (radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego), Albert Demidowski (radca prawny, zastępca kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum) oraz Lucjan Chreściak (Indywidualna Kancelaria Radców Prawnych, członek rady nadzorczej EuCO).

Wyróżnienia zostały ustanowione przez KNF w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Według KNF, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Nadzór wskazuje, że mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym.

W 2018 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (44% przypadków, +6% r/r). Dodatkowo do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (+3 instytucje). W ocenie Komisji dane te wskazują na stale rosnącą popularność tej polubownej formy rozwiązywania sporów zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych. Nadzór podkreśla bardzo wysoką skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Warto dodać, że w latach 2017-2018 duża liczba klientów instytucji finansowych zwróciła się też do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania ADR Z danych udostępnionych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że we wspomnianym okresie do RzF trafiło 7755 takich wystąpień (5348 do Sądu Polubownego przy KNF). W sumie w latach 2017-2018 do właściwych instytucji trafiło 37 036 wniosków o wszczęcie postępowania ADR.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.