Aktualności

UKNF: Biegli rewidenci muszą zwrócić uwagę na wymogi kapitałowe

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Stanowisko dotyczące procesu badania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2015 r.”. W dokumencie UKNF przypomina, iż badanie sprawozdania finansowego ma dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że w perspektywie minimum 12 miesięcy brak poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności (w niezmienionym zakresie) ubezpieczyciela/reasekuratora, takich jak np. ryzyko niespełnienia wymogów kapitałowych.

W swoim stanowisku Urząd oczekuje, że w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności badanego podmiotu biegli rewidenci będą ze szczególną uwagą analizować wpływ zmian regulacji prawnych obowiązujących ubezpieczycieli i reasekuratorów. UKNF przypomniał, że obowiązująca od 1 stycznia ustawa ubezpieczeniowa, implementująca do polskiego porządku prawnego wymogi Solvency II wprowadziła fundamentalne zmiany w zakresie zasad prowadzenia działalności obu wspomnianych typów podmiotów.

Szczególnie w zakresie gospodarki finansowej i sposobów wyznaczania parametrów określających wypłacalność. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy muszą prowadzić permanentny monitoring poziomu dopuszczonych środków własnych i kapitałowego progu wypłacalności. Podobnie muszą stale oceniać swoją zgodność z kapitałowym progiem, jej minimalnym poziomem oraz wymogami w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. Dlatego w ocenie UKNF biegli rewidenci, badając sprawozdania finansowe za ub.r. pod kątem kontynuowania działalności, powinni uwzględnić wystarczalność kapitałową obu typów podmiotów – tak według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r., jak i w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Urząd przypomniał też, że wspomniana ustawa nakłada na biegłych rewidentów obowiązek poinformowania nadzoru o faktach wskazujących m.in. na naruszenie przepisów odnoszących się do warunków wykonywania działalności przez ubezpieczyciela/reasekuratora i zakłócenie jej ciągłości. Taką przesłanką może być np. ryzyko niespełnienia wymogów kapitałowych. Stąd też UKNF oczekuje od biegłych rewidentów, że badając sprawozdania finansowe za 2015 r., zwrócą szczególną uwagę na to, czy dany ubezpieczyciel/reasekurator spełnia wymogi kapitałowe obowiązujące od początku tego roku.

Pełną treść stanowiska można znaleźć pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.