Aktualności

UFG zaspokoi roszczenia z „wyczerpanych” OC

24 listopada senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za przywróceniem prawa do renty powypadkowej osobom, które utraciły ją z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej (SG). Zaspokojenie wyczerpanych sum będzie zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) dotyczy osób, które były ofiarami wypadków komunikacyjnych do I połowy lat 90. Według szacunków ekspertów takich osób jest w Polsce ok. dwudziestu. Sumy gwarancyjne  zaczęły się im wyczerpywać około roku 2010, a przepisy nie wymagały, by o tym ich uprzedzić (od 1 stycznia 2017 r. pojawi się taki obowiązek). Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwrócił się on do marszałka Senatu (a ów przekazał to do wspomnianej powyżej komisji) o generalne rozwiązanie problemu wyczerpujących się sum. 20 września senatorowie zdecydowali, że podejmą inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

24 listopada senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przez aklamację przyjęła zgłoszony przez Biuro Legislacyjne Senatu projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który ma rozwiązać problem wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC ppm. Nowela wprowadza do ustawy art. 98b, na mocy którego nowym zadaniem UFG będzie zaspokajanie roszczeń z tytułu szkód osobowych z OC ppm, w których doszło do wyczerpania sum gwarancyjnych. Dodatkowo autorzy przepisów przyznali instytucji prawo do występowania z regresem wobec sprawców wypadków. Okres przedawnienia roszczeń we wspomnianych powyżej sprawach to 3 lata od dnia wejścia w życie przepisów, zaś w przypadku regresu – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia świadczenia przez UFG.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nad projektem będą teraz pracować senatorowie.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Senat, RPO, gu.com.pl)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.