Aktualności

UFG: Zakłady przeciwne unijnemu funduszowi gwarancyjnemu

Jak poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Komisja Europejska (KE) zaproponowała zwiększenie ochrony ofiar wypadków drogowych poprzez wprowadzenie przepisów likwidujących niejednoznaczność regulacji w zakresie transgranicznej sprzedaży polis OC. Jedną ze zgłoszonych koncepcji jest utworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego, który miałby być finansowany przez firmy sprzedające komunikacyjne OC w krajach Wspólnoty. Towarzystwa są na „nie”.

UFG zwrócił uwagę, że niejednoznaczność unijnych przepisów była widoczna przy niedawnej upadłość rumuńskiej Astra Asigurari (AA). Firma ta działała transgranicznie m.in. na Węgrzech (sprzedała ponad 190 tys. polis), na Słowacji (blisko 23 tys.) oraz w Niemczech (ponad 6 tys.). Po ogłoszeniu jej upadłości powstał problem, z jakiego źródła powinny pochodzić środki na wypłaty odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych w w/w krajach przez sprawców z OC AA.

Początkowo świadczenia zaczęły wypłacać fundusze gwarancyjne (na wypadek upadłości). Jednak gdy zwróciły się do rumuńskiego funduszu gwarancyjnego o refundację wypłaconych kwot – ten odmówił. UFG zwróci uwagę, że historia ta ujawniła brak harmonizacji przepisów na poziomie UE, określających praktykę finansowania wypłat wypłaty świadczeń w przypadku upadłości ubezpieczyciela komunikacyjnego działającego w innym kraju Unii na podstawie swobody świadczenia usług.

- Najistotniejsze jest, żeby w unijnych regulacjach jasno i klarownie określić, który system gwarancyjny ma zaspokoić takie roszczenia – czy ten z kraju macierzystego bankrutującego ubezpieczyciela czy też z kraju, na terenie którego prowadził on działalność i z którego pochodzą, w większości, osoby poszkodowane – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jej zdaniem ofiary takich wypadków powinny otrzymać świadczenia od funduszu gwarancyjnego, działającego w ich macierzystym kraju. – Następnie jednak wypłaty te powinny być zrefundowane przez system gwarancyjny kraju, z którego pochodził upadły ubezpieczyciel. I taki minimalny zakres gwarancji powinny określać unijne dyrektywy – tak żeby w całej UE był jednolity system w tym zakresie – dodaje prezes UFG. Jednym z zadań Funduszu jest wypłata odszkodowań z komunikacyjnych ubezpieczeń OC w sytuacji bankructwa ubezpieczyciela.  

W końcu 2017 r. KE przy okazji przeglądu dyrektywy komunikacyjnej zaproponowała wprowadzenie regulacji na poziomie UE. Przeprowadzone zostały konsultacje. Jednym ze zgłoszonych rozwiązań jest utworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego, który miałby być finansowany przez firmy oferujące komunikacyjne OC w krajach UE. Europejscy ubezpieczyciele są temu jednak zdecydowanie przeciwni. W opinii przekazanej przez Insurance Europe – uważają, że w takim przypadku ofiara powinna otrzymać pełne odszkodowanie bezpośrednio z funduszu gwarancyjnego kraju, w którym mieszka (jest rezydentem). Wypłacone sumy byłyby następnie zwrócone przez fundusz gwarancyjny, kraju z którego pochodzi upadły ubezpieczyciel.

Z informacji przekazanych UFG w tym tygodniu przez Letizię Lupini z biura wiceprzewodniczącego KE ds. usług finansowych i unii rynków kapitałowych wynika, że zgromadzany w wyniku konsultacji materiał nadal jest analizowany, a jego podsumowanie „zostanie opublikowane we właściwym czasie”.

UFG przypomina, że pomiędzy funduszami gwarancyjnymi poszczególnych krajów Unii istnieją obecnie dobrowolne porozumienia o wzajemnym uznawaniu roszczeń w opisywanej tu sytuacji. Polska ma podpisane umowy z większością unijnych funduszy gwarancyjnych. Wyjątkiem są fundusze z Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Chorwacji oraz Islandii. Ostatnio z porozumienia wycofały się Wielka Brytania i Irlandia.

Dziś w Polsce w przypadku upadłości krajowego ubezpieczyciela gwarantowane są tylko wybrane rodzaje polis. UFG wypłaci po bankructwie takiej firmy 100% należnych świadczeń dla osób fizycznych i prawnych w przypadku OC ppm., OC rolnika oraz ubezpieczenia budynków rolnych i 50% wierzytelności dla osób fizycznych z tytułu polis na życie i innych umów ubezpieczenia OC, jednak nie więcej niż równowartość 30 tysięcy euro.

Natomiast w sytuacji upadłości ubezpieczyciela działającego w ramach swobody świadczenia usług gwarancje te nie są jednoznacznie zdefiniowane w polskim prawie. Przepisy dotyczące bankructwa w ubezpieczeniach były przyjmowane jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE, gdy na polskim  rynku nie funkcjonowali transgraniczni ubezpieczyciele.  

W okresie 27 lat działalności Funduszu w Polsce zbankrutowało siedem firm ubezpieczeniowych. Łącznie za te upadłości UFG wypłacił dotychczas ponad 300 mln złotych. Do ostatnich bankructw – Polisy i Gwaranta – doszło przed osiemnastu laty.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.