Aktualności

UFG: Wzrost wpływów, spadek wartości odszkodowań i świadczeń

W ubiegłym roku spadła wartość odszkodowań i świadczeń z działalności podstawowej, wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – wynika z raportu rocznego Funduszu za rok 2017.

W 2017 roku do UFG, w ramach działalności podstawowej, zgłoszono ogółem 6353 szkód, z czego 99,1% przypadało na szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (-2,8% r/r). Jednocześnie Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w 5338 szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (+0,9% r/r). 4267 świadczeń (79,94%) dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców. Pozostałe 1071 świadczeń (20,06%) dotyczyło szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców. W obsłudze UFG pozostawało 775 rent z działalności podstawowej (-9,6% r/r).

Całkowita kwota wypłaconych przez UFG odszkodowań, świadczeń oraz rent z działalności podstawowej wyniosła 93,7 mln zł i była o 0,8 mln zł (0,9%) niższa niż w 2016 roku. Fundusz wyjaśnił, że spadek tego typu wypłat był przede wszystkim konsekwencją spadku wypłaconych świadczeń rentowych oraz kosztów likwidacji szkód.

W 2017 roku zgłoszono do UFG 50 nowych szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń, natomiast Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia z tytułu 99 szkód, z których 88 dotyczyło TUiR Polisa. Jednocześnie w obsłudze UFG pozostawało 186 rent, o blisko 17% mniej niż w roku poprzednim. Spadek liczby wypłacanych rent wynikał z systematycznej weryfikacji spraw pod kątem ustalenia, czy poszkodowanemu nadal przysługuje prawo do pobierania świadczeń rentowych oraz z kontynuowania procesu kapitalizacji należnych świadczeń.

Całkowita kwota odszkodowań, świadczeń oraz rent wypłaconych z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosła 9,7 mln zł i była o 3,5% większa niż w 2016 r. Wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń był w głównej mierze efektem wzrostu wartości należności ubocznych (kosztów procesu oraz odsetek) wynikających z zakończonych spraw sądowych. Około 77% kwoty wypłat z tytułu upadłości dotyczyło TUiR Polisa.

Całkowite koszty kompensacji szkód UFG z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń powiększone o zmianę stanu rezerw ubezpieczeniowych wyniosły 171,9 mln zł.
W wyniku kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm. lub OC rolników dokonanych w 2017 r. UFG zarejestrował 98 014 nowych spraw (+6,1% r/r). Dominującą pozycję w liczbie zarejestrowanych zawiadomień stanowiły zawiadomienia komunikacyjne. W 2017 r. UFG wystawił 81 118 wezwań (+12,7% r/r). Z tytułu braku OC ppm. Fundusz wystawił 79 935 wezwań (98,5% ogółu), a z tytułu braku OC rolników – 1183 wezwania (1,5%).

Ubiegłoroczne przychody UFG z tytułu opłat karnych wyniosły 158,4 mln zł (+16,2% r/r). Niemal w całości (99,93%) składały się na nie opłaty za brak ubezpieczenia OC ppm. Według stanu na koniec ub.r. ponad 1200 nieubezpieczonych kierowców zobowiązanych było do zwrotu wypłaconych przez UFG odszkodowań i świadczeń za wypadki z lat 90. XX wieku. Łączna suma ich długów przekraczała kwotę 33 mln zł. Najstarszy z wypadków, który obciążał portfel nieubezpieczonego kierowcy, wydarzył się we wrześniu 1991 r. Sprawy z lat 90., w których średni regres przekracza 27 tys. zł, mają dwukrotnie wyższą wartość aniżeli średnia w całym portfelu spraw regresowych Funduszu. Wynika to z długości postępowania regresowego i ewentualnych dodatkowych wypłat odszkodowań w starych szkodach sprzed dwudziestu kilku lat.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 441 postępowań regresowych (+2,9% r/r). Całkowite przychody UFG z tytułu dochodzonych roszczeń regresowych w ub.r. wyniosły ok. 45,2 mln zł (-10,5% r/r). W strukturze przychodów z regresów dominowały regresy komunikacyjne (98,8% ogółu przychodów). Średnia wartość regresu wyniosła 14,4 tys. zł (+9,3% r/r).

W ub. roku łączne przychody UFG wyniosły 413,5 mln zł (+15,4% r/r). W głównej mierze na poziom przychodów wpłynęły: wyższe o 33,6 mln zł (+20,7% r/r) przychody z tytułu składek oraz wyższe o 22,1 mln zł (+16,19% r/r) przychody z tytułu opłat.

Według stanu na dzień 31 grudnia ub.r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym: 20 zakładów krajowych, 3 oddziały zakładów zagranicznych oraz 5 zakładów zagranicznych wykonujących działalność w ramach swobody świadczenia usług. W minionym roku 6 firm posiadających łącznie ok. 70% rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce przystąpiło do programu pilotażowego UFG, którego celem jest zwiększenie wykrywalności oszustw w całej branży. Program polega na próbnym zasileniu nowej bazy przez wielu ubezpieczycieli, a następnie wykonaniu przez UFG przekrojowych analiz na podstawie zebranych danych. Insurance Europe szacuje, że nadużycia i wyłudzenia stanowią około 10% wypłacanych przez branżę odszkodowań.

Według szacunków UFG, w Polsce może być około 80-90 tys. nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4-0,5% wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu. Brak OC wynika najczęściej z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta. Do 2011 r. wszystkie umowy ubezpieczenia przedłużały się automatycznie, pomimo zmiany właściciela pojazdu w trakcie trwania umowy. Wiedza o zmianach, które nastąpiły w 2012 r. (brak automatycznego przedłużenia umowy po zmianie właściciela) nie jest jednak powszechna. Z badania przeprowadzonego przez UFG wynika, że 74% respondentów ma świadomość, że brak ubezpieczenia wiąże się z karą nakładaną przez Fundusz (47% w 2011 r.).

Raport jest dostępny pod adresem:
https://www.ufg.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.