Aktualności

UFG: Wyższe przychody, stabilne koszty

Mimo spadku wpływów z tytułu kar za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego półroczne, przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) były wyraźnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei koszty instytucji uplasowały się na niemal tym samym poziomie co rok wcześniej.

Z opublikowanego 3 września sprawozdania UFG za I połowę 2018 roku wynika, że łączne przychody Funduszu w tym okresie wyniosły 217,49 mln zł – o 4,67% więcej niż w I półroczu 2017 r. (207,78 mln zł). Z tej kwoty 211,06 mln zł stanowiły przychody statutowe. Rok wcześniej było to 203,11 mln zł, co oznacza wzrost o 3,92% rok do roku. Przychody pozastatutowe uplasowały się na poziomie 6,43 mln zł i były o 37,57% wyższe od odnotowanych przed rokiem (4,67 mln zł). Plan UFG na ten rok zakłada uzyskanie wpływów rzędu 429,67 mln zł.

Wzrost wpływów ze składek i regresówPrzychody Funduszu ze składek ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 101,57 mln zł. Był to rezultat o 4,7% wyższy od odnotowanego na koniec czerwca 2017 r. (46,28 mln zł). Krajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 98,66 mln zł (94,04 mln zł, +4,91% r/r), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 2,91 mln zł (2,97 mln zł, -1,9% r/r). Fundusz wyjaśnił, że spadek wpływów od tych ostatnich wynikał z niższych wpłat oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli.

Oszacowana na podstawie danych UFG półroczna składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych roku wyniosła 7813 mln zł i w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku zwiększyła się o 351 mln zł. Z tej kwoty 348 mln zł przyrostu dotyczyło OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wzrosły również przychody UFG z regresów. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku do kasy Funduszu trafiło łącznie 26,4 mln zł – o 19,85% więcej niż rok wcześniej (22,03 mln zł). To w głównej mierze skutek wzrostu wpływów z regresów z OC ppm. (z 21,99 mln zł przed rokiem do 26,08 mln zł, +18,62% r/r). Mocno w górę poszły także przychody z regresów OC dla rolników, które uplasowały się na poziomie 317,12 tys. zł (38 tys. zł rok wcześniej, +734,61% r/r).

Na dzień 30 czerwca tego roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 449 postępowań regresowych (tzw. sprawy w toku) na kwotę 249,04 mln zł. Przed rokiem prowadzono 16 185 postępowań na kwotę 224,02 mln zł co oznacza wzrost liczby spraw w toku o 1,63% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 11,17% r/r.

Spadek wpływów z karSpadły natomiast przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. W I poł. 2018 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 82,63 mln zł – o 1,16% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. (83,59 mln zł). W głównej mierze był to efekt wynoszącego 1,12% spadku wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (82,53 mln zł wobec 83,47 mln zł w I poł. ub.r.). Z kolei przychody z OC rolników spadły o 24,07%, do 94,03 tys. zł (ze 123,83 tys. zł rok wcześniej).
W pierwszym półroczu UFG zarejestrował w sumie 48 656 nowych spraw z ubezpieczeń obowiązkowych (46 337 przed rokiem, +5% r/r). 30 291 spraw pochodziło z ustaleń własnych Funduszu (62,26% wszystkich, wzrost o 17,89% r/r), a 18 365 – ze źródeł zewnętrznych (37,74%, -11,03% r/r).

Wyższe koszty kompensacjiOgólne koszty UFG w I połowie tego roku wyniosły 184,22 mln zł – o 0,77% więcej niż rok wcześniej (182,81 mln zł). Całkowite koszty kompensacji szkód UFG z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń (koszty odszkodowań i świadczeń, rent, koszty likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań) w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku wyniosły łącznie 52,91 mln zł – o 5,25% więcej niż rok wcześniej (50,27 mln zł).

W I poł 2018 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły 48,18 mln zł (45,12 mln zł rok wcześniej, +6,8%). Z tej kwoty łączna wartość odszkodowań i świadczeń wyniosła 40,81 mln zł (37,28 mln zł rok wcześniej, +9,49% r/r). Największą cześć tej pozycji stanowiły wypłaty z tytułu OC ppm., które wyniosły 40,68 mln zł (37,22 mln zł przed rokiem,+9,29% r/r). Z kolei wartość rent spadła do 5,63 mln zł (6,11 mln zł, -7,89% r/r). Jeśli chodzi o pozostałe pozycje związane z kosztami wypłat kompensacyjnych, to koszty likwidacji szkód poniesione przez UFG wyniosły 3,38 mln zł (3,7 mln zł, -8,59% r/r), natomiast zwroty odszkodowań zmniejszające wartość odszkodowań i świadczeń sięgnęły 1,64 mln zł (1,97 mln zł, -16,66% r/r).

Z kolei półroczne koszty wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu upadłości wyniosły 4,72 mln zł (5,15 mln zł przed rokiem, -8,3% r/r). Z tej kwoty 2,82 mln zł stanowiły wypłaty odszkodowań i świadczeń (3,1 mln zł rok wcześniej), 1,75 mln zł renty (1,5 mln zł), a 0,15 mln zł – koszty likwidacji (0,55 mln zł).

TFGUFG podał też dane dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W I półroczu przychody zasilające TFG wyniosły 25,23 mln zł (18,57 mln zł rok wcześniej, +35,84% r/r). Były to głównie składki od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w wysokości 24,69 mln zł (18,53 mln zł, +33,25% r/r).

Sprawozdanie jest dostępne pod adresem:
https://www.ufg.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.