Aktualności

UFG: Składka zakładów z OC ppm. wzrosła o niemal 2,4 mld zł

Przez dziewięć miesięcy 2017 roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 2,4 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w I półroczu 2017 r.

W opublikowanym na stronie internetowej dokumencie UFG podał, że jego przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych za 3 kwartały tego roku wyniosły 145,84 mln zł. Był to rezultat o 27,12% wyższy od odnotowanego na koniec września 2016 r. (114,72 mln zł). Na podstawie zebranych danych Fundusz oszacował, że w pierwszej połowie tego roku zakłady zebrały 11 218 mln zł z w/w ubezpieczeń, o 2394 mln zł więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 2390 mln zł przyrostu dotyczyło OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Na podstawie raportu można oszacować*, że przez 9 miesięcy 2017 roku działające w Polsce towarzystwa (krajowe, oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i firmy działające na zasadzie swobody świadczenia usług) zebrały w sumie 11 175,12 mln zł składek brutto z ubezpieczeń OC ppm. – o 27,2% więcej niż rok wcześniej (8785,52 mln zł). Szacowana wartość OC ppm. zebranych wyłącznie przez krajowe zakłady ubezpieczeń wyniosła ok. 10 824,42 mln zł (8113,49 mln zł przed rokiem, +33,41% r/r).

Warta z najwyższą dynamikąZ danych przedstawionych w raporcie wynika, że w pierwszej dziesiątce największych graczy na polskim rynku OC ppm. plasują się kolejno: PZU SA, TUiR Warta, STU Ergo Hestia, AXA Ubezpieczenia TUiR, Link4, Generali TU, Compensa TU, TUW „TUW”, TUiR Allianz Polska i UNIQA TU. Pod względem dynamiki przypisu zdecydowanym liderem wśród największych jest Warta. Jej wynik sprzedażowy w OC ppm. na koniec września tego roku był o 61,7% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2016 r. (2029,99 mln zł vs. 1255,43 mln zł). Tuż za jej plecami uplasował się Link4 ze wzrostem rzędu 58,48% (595,63 mln zł vs. 375,66 mln zł). Na trzecim miejscu uplasowała się Ergo Hestia, która zanotowała wzrost na poziomie 46,14% (1653,55 mln zł vs. 1131,47 mln zł). Kolejne miejsca przypadły Compensie (362,93 mln zł vs. 277,61 mln zł, +30,73% r/r), PZU SA (3318,95 mln zł vs. 2861,67 mln zł, +15,98% r/r), TUW „TUW” (332,54 mln zł vs. 305,61 mln zł, +8,81% r/r), UNIQA TU (291,79 mln zł vs. 282,05 mln zł, +3,45% r/r) oraz TUiR Allianz Polska (296 mln zł vs. 288,07 mln zł,+2,75% r/r).

Ze względu na przekształcenia własnościowe uniemożliwiające rzetelne porównanie wyników w zestawieniu nie została wzięta pod uwagę AXA Ubezpieczenia TUiR. Wskutek wchłonięcia innych spółek działających w Polsce jej wynik był o 880% wyższy od ubiegłorocznego (743,97 mln zł vs. 75,88 mln zł).

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie towarzystwa zwiększyły swój przypis z OC ppm. Taki los przypadł w udziale Generali TU, szóstemu pod względem wielkości zebranej składki. Jego przypis z obowiązkowych polis komunikacyjnych zmniejszył się o 7,57% r/r (493,32 mln zł vs. 533,73 mln zł).

Coraz mniej składek od zagranicznych zakładówKrajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 141,28 mln zł – o 33,3% więcej niż przed rokiem (105,99 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 4,56 mln zł (8,74 mln zł, -47,82% r/r). UFG tłumaczy, że spadek przychodów od tych drugich wynika z przejęcia Liberty Ubezpieczenia i AXA Direct przez AXA Ubezpieczenia. Bez uwzględnienia tych firm składka od zakładów zagranicznych wzrosła o 2,08 mln zł (+83,74% r/r). Przejęcia przyczyniły się jednocześnie do zwiększenia dynamiki składki zakładów krajowych.

Ponad 122 mln z karZnaczący wzrost zanotowały także przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. W III kwartale 2017 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 122,88 mln zł – o 33,33% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (92,17 mln zł). W głównej mierze był to efekt wynoszącego 33,28% wzrostu wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (122,76 mln zł na koniec września tego roku wobec 92,11 mln zł przed rokiem). Przez 9 miesięcy tego roku UFG zarejestrował  70 780 nowych spraw (+12,38% r/r), z których 40 357 (57,02%) było efektem jego własnych ustaleń.

Mniejsze wpływy z regresówObniżce uległy również przychody UFG z regresów. Od początku stycznia do końca września do kasy Funduszu trafiło z tego tytułu 30,04 mln zł – o 8,72% mniej niż rok wcześniej (37,29 mln zł). Był to efekt znaczącej obniżki wpływów z regresów z OC ppm. (z 36,98 mln zł przed rokiem do 21,99 mln zł po 9 miesiącach 2017 r., -8,54%). Warto też zauważyć znaczący spadek przychodów z regresów z OC dla rolników – w ciągu 12 miesięcy spadły one z  306,96 tys. zł do 215,95 tys. zł (-29,65% r/r).

Na dzień 30 września 2017 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 438 postępowań regresowych (tzw. sprawy w toku) na kwotę 232,1 mln zł (16 232 postępowań na kwotę 101,27 mln zł przed rokiem). Oznacza to wzrost liczby spraw w toku o 1,27% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 14,66% r/r.

Ogółem półroczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 312,04 mln zł – o 24,42% więcej niż rok wcześniej (250,79 mln zł). Kwota ta stanowi 83,9% założonego na ten roku planu przychodów (371,9 mln zł).
Spadek wartości odszkodowańCo ciekawe, mocno spadła również łączna wartość odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Ich łączna wartość na koniec czerwca uplasowała się na poziomie 67,98 mln zł. To o 6,89% mniej niż przed rokiem, kiedy to UFG wypłacił w sumie 73,01 mln zł. Główną przyczyną obniżki był spadek wartości wypłat odszkodowań i świadczeń o 5,62% r/r (57,05 mln zł wobec 60,45 mln zł w 3 kw. ub.r.). O 20,7% obniżyły się też koszty likwidacji szkód (z 6,65 mln zł do 5,28 mln zł). Niewielki spadek odnotowano w przypadku wypłacanych rent (8,54 mln zł wobec 8,89 mln zł rok wcześniej, -3,95% r/r), podobnie zresztą jak w przypadku zwrotów wypłaconych odszkodowań (2,89 mln zł wobec 2,98 mln zł, -3,11% r/r).

Ogółem w I półroczu 2017 r. UFG wypłacił odszkodowania i świadczenia w 4112 szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (4285 przed rokiem, -4,04% r/r). Z tej liczby 3274 świadczenia dotyczyły szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (79,62%), a 838 (20,38%) – przez nieustalonych. Rok wcześniej było to odpowiednio 3376 i 909.

RentyNa dzień 30 września tego roku w obsłudze Funduszu pozostawało 806 rent z ubezpieczeń obowiązkowych (889 na koniec III kw. ub.r., -9,34% r/r), z czego 484 renty dotyczyły szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (60,05%), a 322 renty – przez nieustalonych (39,95%). Rok wcześniej było to odpowiednio 522 i 367 rent.

Natomiast łączna półroczna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 6,88 mln zł (7,52 mln zł przed rokiem, -8,55% r/r).

Ogółem dziewięciomiesięczne koszty UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 279,12 mln zł – o 14,85% więcej niż rok wcześniej (243,03 mln zł). Kwota ta stanowi 81,8% założonego na ten roku planu kosztów (341,2 mln zł).
TFGUFG podał też dane dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W III kwartale 2017 r. przychody zasilające TFG wyniosły 32,6 mln zł. Były to głównie składki od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w wysokości 32,47 mln zł. Przez 9 miesięcy tego roku zarejestrowano 32 283 deklaracje*, z czego 25 049 złożono w formie elektronicznej (e-deklaracja) a 7234 – w formie papierowej. 24 642 deklaracje wykazywały zerową składkę (76,3% ogółem zarejestrowanych deklaracji), natomiast 7641 deklaracji (23,7%) wygenerowało składkę w łącznej wysokości 32,47 mln zł.

27 członków UFGWedług stanu na dzień 30 września 2017 roku członkami UFG pozostawało 27 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 7 TUW-ów) oraz 7 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 2 oddziały zagranicznych zakładów oraz 5 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

*Od 26 listopada ub.r. organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni (przedsiębiorcy) prowadzący działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych są zobowiązani do składania deklaracji i odprowadzania składek na rzecz TFG.

Raport można znaleźć pod adresem:
https://www.ufg.pl/...

***

*Szacunki według mnożnika wynoszącego 76,923 oparte na art. 117 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu (Dz. U. z 2013 r. Nr 49, poz. 344), zgodnie z którymi wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.