Aktualności

UFG: Rok szybkiego wzrostu przychodów

Coraz większe znaczenie ustaleń własnych w procesie identyfikacji niedopełnienia  obowiązku ubezpieczeniowego, dużo szybszy wzrost przychodów niż wzrost kosztów, blisko czterysta regresów przekraczających wartość 200 tys. zł każdy – to najbardziej charakterystyczne zjawiska wskazane w raporcie rocznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za 2018 rok.

W ubiegłym roku do UFG w ramach działalności podstawowej zgłoszono ogółem 5994 szkód (6353 w 2017 r.). Jednocześnie Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w 5172 szkodach. Niezależnie od dokonywanych wypłat na koniec 2018 roku w obsłudze instytucji pozostawało 750 rent z działalności podstawowej. Całkowita kwota wypłaconych przez UFG odszkodowań, świadczeń oraz rent z działalności podstawowej w 2018 roku wyniosła 90,36 mln zł i była o 3,7% niższa niż w 2017 roku (93,7 mln zł).

Spadek ten był przede wszystkim konsekwencją niższej wartości wypłat na podstawie art. 446 § 3 i § 4 k.c. w związku ze śmiercią osoby bliskiej. 99,2% powyższej kwoty wypłat (89,67 mln zł) przypadało na OC ppm. Pozostałe 0,8% na OC rolników (688 tys. zł).

Fundusz zwrócił uwagę, że odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczone pojazdy na terenie Unii Europejskiej wynoszą ponad 1 miliard euro, czyli ponad 4,3 mld zł (wg kursu NBP z dn. 31.12.2018 r.).

Mało dotkliwe upadłościPrzez dwadzieścia osiem lat działalności UFG w Polsce zbankrutowało siedem firm ubezpieczeniowych: Westa (rok upadłości: 1993), Westa-Life (1993 r.), Gryf, Hestja (oba w 1996 r.), Feniks (1997 r.), Polisa i Gwarant (oba w 2000 r.).  W związku z tymi upadłościami Fundusz wypłacił do 31 grudnia 2018 r. ponad 300 mln złotych. W minionym roku zgłoszono 29 nowych szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń, natomiast UFG wypłacił odszkodowania i świadczenia z tytułu 84 szkód. Jednocześnie w obsłudze Funduszu na koniec 2018 roku pozostawało 175 rent. Całkowita kwota wypłaconych w ub.r. przez UFG odszkodowań, świadczeń oraz rent z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosła 7,9 mln zł. Ponad 73% wartości wypłat z tytułu upadłości dotyczyło zakładu ubezpieczeń „Polisa”.

Więcej wezwań i windykacjiW 2018 roku UFG wystawił 93 991 nowych wezwań do uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC ppm. (93 061 szt.) i rolników (930 szt.). To o 15,9% więcej niż 2017 r. (81 118 szt.). 70 272 nowych wezwań pochodziło z ustaleń własnych UFG. 74,8% wykrywanych przypadków braku polisy OC odbyło się poprzez ustalenia własne (66,8% w poprzednim roku)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba windykowanych spraw (tj. z ustaloną wysokością roszczenia) wyniosła 151 039 szt. (137 491 na koniec 2017 r.), w tym: 51 511 szt. w trybie dobrowolnym i 99 528 szt. w trybie egzekucyjnym.

Coraz więcej najkosztowniejszych regresówNa koniec ub. roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym UFG prowadził łącznie 16 610 postępowań regresowych (16 441 w poprzednim roku) na kwotę blisko 262 mln zł. Średnia wartość regresu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 15,8 tys. zł, co oznacza wzrost r/r o 9,3%.

UFG wskazuje, że w 2018 roku zwiększyła się liczba najwyższych regresów – blisko 400 osób ma do zwrotu kwoty przekraczające średnio po ponad 200 tys. zł, w tym osiem osób obciążonych jest regresami przekraczającymi 1,5 mln zł. Połowa wszystkich spraw, w których Fundusz dochodzi zwrotu powyżej miliona złotych, wynikała ze zdarzeń spowodowanych ruchem nieubezpieczonych motocykli.

W minionym roku do kasy Funduszu wpłynęło 51,03 mln zł z tytułu roszczeń regresowych od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego przez UFG odszkodowania i świadczenia (45,24 w 2017 r., +12,8% r/r).

Blisko 450 mln rekordów w bazie OI UFGNa koniec 2018 r. w bazie danych Ośrodka Informacji UFG zgromadzonych było 448,5 mln rekordów, w tym 402,1 mln rekordów umów OC i AC, 20,1 mln rekordów dotyczących zdarzeń z tytułu OC i AC oraz 26,3 mln rekordów dotyczących wypłaty z tytułu OC i AC. W minionym roku zakłady ubezpieczeń skierowały do bazy OI UFG 364,4 mln zapytań dotyczących szkód z OC ppm. i AC oraz 359,4 mln zapytań o przebieg wspomnianych ubezpieczeń. W sumie odnotowano  ok. 120% dynamikę (r/r) wzrostu liczby zapytań składanych do bazy UFG za pośrednictwem kanałów teletransmisji danych udostępnionych zakładom ubezpieczeń. W 2018 r. zdecydowanie najczęstszą formą składania zapytań dotyczących historii szkodowości posiadacza pojazdu mechanicznego, jak i dotyczących przebiegu ubezpieczenia – podobnie jak w latach ubiegłych – było pytanie o OC i AC w trybie webservice. Ponadto do bazy trafiło 7,3 mln zapytań o OC ppm za pośrednictwem portalu UFG „Sprawdź OC pojazdu” (kanał dostępny publicznie).

Przychody rosną szybciej niż kosztyPrzychody UFG  w 2018 r. wyniosły 463,9 mln zł. To o 12,2% więcej niż w roku poprzednim (413,5 mln zł), głównie za sprawą wynoszącego 24,3% wzrostu wpływów z opłat. W tej kwocie mieściło się 200,2 mln zł z tytułu składki z ubezpieczeń obowiązkowych (43,2% wartości wszystkich przychodów), 196,8 mln zł z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC ppm. i OC rolników (42,4%), 51,03 mln zł z regresów (11%).

Z kolei koszty Funduszu wyniosły 390 mln zł (372,5 mln zł, +4,7% r/r, głównie w wyniku 28% wzrostu pozostałych kosztów działalności statutowej). W tej kwocie mieściły się: 141 mln zł pozostałych kosztów działalności statutowej (36,1% wartości wszystkich kosztów), 98,2 mln zł kosztów odszkodowań (25,2%), 55,2 mln zł zmiany stanu rezerw (14,1%) i 32,6 mln zł koszty Ośrodka Informacji (8,4%).

Wynik finansowy UFG wyniósł 73,9 mln zł (41 mln zł na koniec poprzedniego roku).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.