Aktualności

UFG podsumował ubiegły rok

Mocny wzrost wpływów ze składek krajowych ubezpieczycieli i niewielki z kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia, wyższe koszty rent oraz sprawozdawczy debiut Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – to najbardziej charakterystyczne elementy raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za cztery kwartały 2016 roku.

Ze sprawozdania UFG za ubiegły rok wynika, że przychody Funduszu ze składek ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 161,99 mln zł. Był to rezultat o 35,88% wyższy od odnotowanego na koniec grudnia 2015 r. (119,22 mln zł). Na podstawie zebranych danych UFG oszacował, że w 2016 r. zakłady zebrały 12,46 mld zł z w/w ubezpieczeń, o 3,29 mld zł więcej niż w 2015 r. Fundusz oszacował, że wartość segmentu OC ppm. zwiększyła się o 3293 mln zł rok do roku.

Spadek wpływów od zagranicznych ubezpieczycieliKrajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 158,34 mln zł (+49,11% r/r), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 3,65 mln zł (-71,97% r/r). UFG tłumaczy, że spadek przychodów od tych drugich wynika ze zmian właścicielskich na polskim rynku: przejęcia Proamy przez Generali TU oraz z przejęcia Liberty Ubezpieczenia i AXA Direct przez AXA Ubezpieczenia. Bez uwzględnienia tych firm składka od zakładów zagranicznych wzrosła o 147,13% r/r. Przejęcia przyczyniły się jednocześnie do zwiększenia dynamiki składki zakładów krajowych.

Wzrost wpływów z karW górę poszły także przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. Przez cztery kwartały 2016 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 136,35 mln zł – o 0,21% więcej niż w 2015 r. (136,07 mln zł). W głównej mierze był to efekt wynoszącego 0,27% wzrostu wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (136,31 mln zł wobec 135,94 mln zł w roku poprzednim). W wyniku dokonanych kontroli UFG zarejestrował  92,43 tys. nowych spraw (+6,43% r/r) z których 59,36% (54,86 tys. szt.) było efektem ustaleń własnych Funduszu.
Zmalały wpływy z regresówW raporcie podano, że UFG zanotował spadek wpływów z regresów. Przez 12 miesięcy ub.r. z tego tytułu do kasy Funduszu trafiło łącznie 50,53 mln zł – o 0,31%% mniej niż rok wcześniej (35,32 mln zł). To w głównej mierze skutek spadku wpływów z regresów w OC dla rolników, gdyż przychody z regresów z OC ppm. wzrosły do 50,07 mln zł (49,96 mln zł przed rokiem, +0,23% r/r).

Coraz wyższe koszty rentŁączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 2016 roku przez UFG z ubezpieczeń obowiązkowych wyniosła 94,54 mln zł. Suma ta była o 5,64% wyższa od odnotowanej przed rokiem (89,48 mln zł). Z tej kwoty odszkodowania i świadczenia wyniosły 75,77 mln zł (76,75 mln zł, rok wcześniej było to -1,27% r/r). O 0,5% r/r do 75,25 mln zł spadły odszkodowania i świadczenia z OC ppm. Mocno w górę poszła natomiast wartość rent wypłaconych przez UFG. Ich ubiegłoroczna wartość uplasowała się na poziomie 13,46 mln zł – o 58,49% wyższym od odnotowanego w 2015 r. (8,47 mln zł). Renty z obowiązkowych polis dla kierowców wyniosły 13,38 mln zł. Rok wcześniej było to 8,4 mln zł (+59,28% r/r). Jeśli chodzi o pozostałe pozycje związane z kosztami wypłat kompensacyjnych to koszty likwidacji szkód poniesione przez UFG wyniosły 8,94 mln zł (8,17 mln zł, +9,38% r/r), natomiast zwroty odszkodowań zmniejszające wartość odszkodowań i świadczeń sięgnęły 3,63 mln zł (3,9 mln zł,-6,97% r/r).

Spadek liczby nowych szkódW 2016 roku do Funduszu wpłynęło ogółem 6537 nowych szkód z ubezpieczeń obowiązkowych (6950 w 2015 r., -5,94% r/r), z czego 6476 zgłoszeń (99,07%) przypadało na szkody z OC ppm. (6856 szt. rok wcześniej). W minionym roku UFG wypłacił odszkodowania  i świadczenia w 5289 szkodach (5521 w 2015 r., -4,2% r/r). 4191 świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (4270 w poprzednim roku). Z kolei 1098 świadczeń dotyczyło szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (1251). Na dzień 31 grudnia 2016 roku w obsłudze Funduszu pozostawało 857 rent  z ubezpieczeń obowiązkowych (895 rent 12 miesięcy wcześniej, -4,25% r/r).

Wzrosły koszty wypłat kompensacyjnychŁączna wartość odszkodowań  i świadczeń wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 9,36 mln zł (10,02 mln zł w 2015 r., - 6,64%). Całkowite koszty kompensacji szkód UFG w 2016 roku z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosły 103,89 mln zł – o 4,41% więcej niż w roku poprzednim (99,51 mln zł).

Debiut TFGUFG podał też pierwsze dane dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W IV kwartale ub.r. (pierwszych trzech miesiącach sprawozdawczych w przypadku TFG) przychody zasilające Fundusz wyniosły 366,38 tys. zł. Były to głównie składki od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w wysokości 365,38 tys. zł. Koszty pokrywane ze środków TFG (obejmujące jedynie pozostałe koszty pokrywane ze środków Funduszu poniesione  na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem TFG) wyniosły 281,68 tys. zł.
Cały raport UFG można znaleźć pod adresem:
https://www.ufg.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.