Aktualności

UFG: Jarosław Matusiewicz nadal na czele Rady Funduszu

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i udzieliło absolutorium zarządowi i radzie. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Funduszu (RUFG). Jej przewodniczącym został ponownie Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA.

- W ubiegłym roku wspólnie z zarządem UFG rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią Funduszu na kolejne lata. Cieszę się, że otrzymałem mandat do kontynuowania tego przedsięwzięcia – mówi Jarosław Matusiewicz. Wybory do Rady Funduszu wynikały z upływu kadencji dwóch jej członków (co roku upływa ona dla części rady) – Jarosława Matusiewicza i Rogera Hodgkissa (odszedł z władz spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU).

Nowym członkiem RUFG (na trzyletnią kadencję) został wybrany również Paweł Surówka, prezes PZU SA. Trzeci kandydat uzyskał dwa głosy mniej niż każdy z pozostałych dwóch kandydatów i nie został wybrany.

Obecnie w skład RUFG wchodzą: Jarosław Matusiewicz – przewodniczący, Grzegorz Kulik (wiceprezes zarządu Allianz) – wiceprzewodniczący, Paweł Surówka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (wiceprzewodnicząca Komisji Nadzoru Finansowego), Michał Litwiniuk, Paweł Bisek (członek rady nadzorczej TUW „TUW), Rafał Stankiewicz (wiceprezes Warty), Arkadiusz Wiśniewski (członek zarządu Generali) i Agnieszka Wrońska (prezes zarządu Link4) – członkowie.

Fundusze własne na plusieElżbieta Wanat Połeć, prezes UFG, prezentując Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, przypomniała, że ponad sześć lat temu nastąpiła zmiana zasad prowadzenia rachunkowości UFG: z metody kasowej na memoriałową. Utworzone zostały rezerwy na wszystkie zobowiązania Funduszu, co w efekcie spowodowało powstanie – z dnia na dzień – ujemnych funduszy własnych w wysokości minus 126 mln zł*. Na koniec 2018 r. UFG mógł pochwalić się już dodatnimi funduszami własnymi w wysokości 33,8 mln zł*.

- Pokazuje to, że kondycja finansowa Funduszu jest bardzo dobra i chociaż generowanie wysokich zysków nie jest celem UFG, to udało się obudować wartość funduszy własnych dzięki wypracowywanemu przez sześć lat dodatniemu wynikowi finansowemu – podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć. – Przy czym nie było to łatwe zadanie, gdyż w tym czasie uruchomiliśmy kilka istotnych nowych inwestycji, jak na przykład rozbudowę i modernizację baz danych w zakresie bezpieczeństwa. Osiągnięcie stabilności finansowej pozwala myśleć o niewielkim obniżeniu składki na UFG w najbliższych latach, pod warunkiem że nie zostanie rozszerzony zakres odpowiedzialności Funduszu – dodaje.

UFG finansowany jest bowiem m.in. ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolne (aktualnie 1,3% składki przypisanej brutto z tych ubezpieczeń).

Z przyjętego sprawozdania za ub.r. wynika, że przychody statutowe Funduszu wyniosły w ubiegłym roku 449,4 mln zł, o 12% więcej niż rok wcześniej. Przy czym ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do UFG ponad 200 mln zł. Pozostałe przychody w wysokości ponad 248 mln zł pochodziły przede wszystkim z opłat karnych za brak polis OC oraz z regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków.

Z kolei nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztowali UFG ponad 98 mln zł**. Tyle wyniosły ostateczne w 2018 r. odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych oraz z upadłości firm ubezpieczeniowych. Pozostałe koszty działalności statutowej Funduszu związane były przede wszystkim z utworzeniem rezerw na należności związane z windykacją opłat karnych za brak polis OC oraz regresów (ponad 140 mln zł). Łączne koszty statutowe UFG wyniosły 390 mln zł, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

***

* Bez środków funduszu pomocowego.
**Łączne koszty kompensacji (wypłacone odszkodowania wraz ze zmianą stanu rezerw) przekroczyły 150 mln złotych. UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez tych którzy nie wykupili obowiązkowych polis OC komunikacyjnego (oraz za niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych) i OC rolników. Fundusz nadal też reguluje świadczenia za upadłe firmy ubezpieczeniowe.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.