Aktualności

UFG buduje e-platformę do walki z przestępczością

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przetarg na przygotowanie studium wykonalności projektu „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU)”. Nowe narzędzie miałoby wspomóc m.in. ubezpieczycieli i organy ścigania w skuteczniejszym zapobieganiu oszustwom i zwalczaniu przestępczości w ubezpieczeniach.

W opisie przedmiotu zamówienia Fundusz tłumaczy, że w ramach ZPIiWZPU przetwarzane będą dane z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie. Platforma byłaby udostępniana podmiotom zewnętrznym, m.in. ubezpieczycielom, obywatelom czy organom administracji publicznej. UFG podkreśla, że stworzenie systemu pozwoli na realizację kilku istotnych celów.

Po pierwsze, ZPIiWZPU umożliwi UFG efektywniejszą realizację ustawowych zadań związanych z identyfikacją i weryfikacją zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej. Działania instytucji będą miały większą skuteczność dzięki wprowadzeniu mechanizmu metodycznej analizy zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej na miejsce posunięć podejmowanych ad hoc. Fundusz przyznał zresztą, że skuteczność tych ostatnich bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych jest obecnie mocno ograniczona ze względu na ilość informacji zgromadzonych w Ośrodku Informacji UFG.

Mniej stratInstytucja przekonuje także, że dzięki stworzeniu ZPIiWZPU powstanie mechanizm umożliwiający ograniczenie strat związanych ze zjawiskami przestępczości ubezpieczeniowej na rynku ubezpieczeń.

„W stanie obecnym na rynku ubezpieczeń nie istnieje jednolity dla całego sektora system identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej. Tak więc skala możliwości identyfikacji i weryfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej jest ograniczona wyłącznie do mechanizmów bazujących na danych posiadanych przez zakłady ubezpieczeń. Poszczególne zakłady ubezpieczeń nie mają prawnej możliwości tworzenia wspólnych baz danych, w których gromadzone byłyby dane istotne z perspektywy procesu identyfikacji i wykrywania zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej oraz przeciwdziałaniu naruszeniom interesów uczestników rynku ubezpieczeń (obowiązki te nałożone zostały odpowiednio nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 19.08.2011 r. oraz z dnia 11.09.2015 r.). Dlatego też ustawodawca, bazując na doświadczeniach innych państw, wyznaczył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do pełnienia zadań związanych z uruchomieniem mechanizmu identyfikacji i zwalczania zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej oraz przeciwdziałaniu naruszeniom interesów uczestników rynku ubezpieczeń. Intencją ustawodawcy było utworzenie jednego mechanizmu tego rodzaju na poziomie krajowym” – tłumaczy UFG. Fundusz podkreślił, że wspomniany mechanizm oprócz ograniczenia strat wynikających z przestępczości ubezpieczeniowej pozwoli ubezpieczycielom na racjonalną ocenę ryzyka wpływającego na wysokości składek w poszczególnych segmentach produktów ochronnych.

Większe wsparcie organów ściganiaWedług UFG system pozwoli też na skuteczniejsze wsparcie ścigania przestępstw ubezpieczeniowych. Fundusz przypominał, że jest zobowiązany ustawowo do udostępniania informacji organom ścigania przestępstw (policja), ochrony prawnej (prokuratura) oraz sądownictwa (sądy powszechne) w celu prowadzenia postępowań związanych z wykrywaniem i odpowiedzialnością karną w związku z popełnianymi przestępstwami ubezpieczeniowymi. A przydatność obecnego konwencjonalnego mechanizmu udostępniania informacji jest ograniczona ze względu na zbyt dużą ilość danych, które musieliby uwzględnić pracownicy UFG w procesie analizy oraz ograniczoną ilość czasu, jaką mogą oni poświęcić na jej przygotowanie. Stworzenie systemu pozwoli natomiast na metodyczną analizę danych znajdujących się w Ośrodku Informacji UFG, dokonywaną w sposób analogiczny jak w przypadku ubezpieczycieli. Fundusz planuje udostępnienie określonych funkcjonalności modułu analitycznego ZPIiWZPU bezpośrednio organom ścigania, co ma zwiększyć jakość pozyskiwanych informacji oraz ograniczyć czas potrzebny do ich uzyskania.

Wzrost poziomu świadomościIstotną rolą systemu będzie też zwiększenie świadomości osób profesjonalnie zajmujących się zwalczaniem zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej (analitycy w zakładach ubezpieczeń, pracownicy organów ścigania, prokuratury) co do zaawansowanych metod umożliwiających identyfikację i weryfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej (efekt dyfuzji innowacyjności). „Efekt ten spotęgowany zostanie dodatkowo poprzez umożliwienie określonym grupom osób udziału w pracach nad optymalizacją procesów związanych z funkcjonowaniem systemu na etapie jego eksploatacji. W odniesieniu do społeczeństwa funkcję edukacyjną i prewencyjną pełnić będą informacje udostępniane za pośrednictwem Bazy Wiedzy” – tłumaczy UFG.

W szczegółachWedług Funduszu ZPIiWZPU pozwoli na realizację następujących szczegółowych zadań: wykrywanie nieubezpieczonych w ramach komunikacyjnych polis OC, wykrywanie wielokrotnych ubezpieczeń tego samego przedmiotu ubezpieczenia, zasilenie danymi zdarzenia lub odszkodowania oraz polisy, wyliczanie scoringu w oparciu o hurtowe dane obiektów, zapytanie o ocenę scoringową pojedynczego obiektu, odczytanie oceny scoringowej, przekazanie danych obiektów na listę kontaktową, obsługa prośby o kontakt, obsługa zapytania obywatela o dane pojazdu, komunikacja między interesariuszami.

E-usługami realizowanymi w zakresie platformy będą natomiast: analiza i udostępnianie informacji o zidentyfikowanych zjawiskach, udostępnianie zaawansowanych narzędzi analitycznych, analiza i udostępnianie informacji o wielokrotnych ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o wynikach weryfikacji obiektów przekazanych przez ubezpieczycieli z rejestrami publicznymi, udostępnienie informacji o pojazdach i szkodach istotnych, elektroniczna komunikacja i obsługa spraw, udostępnianie Bazy Wiedzy.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.