Aktualności

Ubezpieczenia społeczne: Ruszyły konsultacje PPK

15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego. Nowy system ma wystartować od początku przyszłego roku.

– Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie i dobrobycie poszczególnych osób i ich rodzin. Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Program jest skierowany do ponad 11 mln pracowników, w tym do około 9 mln osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 mln osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu, to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji).

– Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą one wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK (zatrudnieni w wieku do 55 lat będą jednak automatycznie zapisywani do PPK – AM) – wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zachęty do oszczędzaniaPrzewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK zakłada przede wszystkim jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną ze strony państwa w kwocie 240 zł. Obie te pozycje będą finansowane z Funduszu Pracy, a ich koszt to 2,5 mld zł rocznie. Prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys wskazał, że w przypadku wpłat minimalnych składka przy średnich zarobkach będzie wynosić ok. 90 zł miesięcznie. Pozwoli to na zgromadzenie przez uczestnika programu ok. 300 tys. zł. Z kolei przy maksymalnych składkach (180 zł) będzie można zgromadzić ok. 600 tys. zł.

Z programu będzie można się wycofać w każdej chwili. Wiąże się to jednak z koniecznością zwrotu zachęt fiskalnych i kwoty powitalnej.

– Po osiągnięciu wieku 60 lat będziemy mieli następujący wybór: możemy wypłacić 100%, ale wtedy te środki będą opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Możemy zdecydować się na wypłacenie kwoty nie większej niż 25%, a 75% przeznaczyć na wypłatę tych środków w ratach, w okresie co najmniej 10-letnim – tłumaczył Paweł Borys.

KomentarzeSukces reformy emerytalnej wymaga kompleksowych zmian Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
Rozpoczęcie procesu legislacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych jest początkiem planowanej reformy emerytalnej i znaczącym krokiem naprzód w budowie powszechnego systemu długoterminowych oszczędności emerytalnych w Polsce.

Obecnie procedowana jest jedynie część reformy. Opóźnione zostaje wielokrotnie anonsowane przekształcenie OFE, a nadto wbrew wcześniejszym deklaracjom, w upublicznionym projekcie ustawy nie zapisano PTE jako podmiotów uprawnionych do zarządzania PPK. Reforma musi zostać uzupełniona o te dwa elementy, by z sukcesem zrealizować postawione przed nią cele w Planie Budowy Kapitału i w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PTE powinny mieć możliwość zarządzania PPKGrzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.
Projekt ustawy wymaga moim zdaniem pewnych zmian, dzięki którym więcej osób będzie zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem w ramach tego rozwiązania. Przede wszystkim trzeba umożliwić jak największej liczbie podmiotów tworzenie oferty w ramach PPK. Dzięki dużej konkurencji klienci będą mieli lepszy wybór i obniży to koszty funkcjonowania systemu. Warto, aby ustawodawca umożliwił zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK także PTE.

Zapisy antykoncentracyjne mogą zagrozić reformieRoman Pałac, prezes zarządu PZU Życie
Zgodnie z projektem ustawy zostanie wprowadzony 15% limit udziału w aktywach całego rynku, powyżej którego instytucje finansowe nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie, jedynie będą mogły pobierać opłatę od wyników funduszy, maksymalnie 0,1%. W naszej ocenie zapis ten może negatywnie wpłynąć na powszechność i sukces reformy, ponieważ nie wszystkie TFI zdecydują się na oferowanie PPK. Natomiast podmioty z dużą siecią sprzedaży nie będą mogły wykorzystać w pełni całego potencjału dystrybucji.

Podmiotami dopuszczonymi do udziału w programie będą TFI, co wynika z dużego doświadczenia w zarządzaniu aktywami na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W ramach Grupy PZU posiadamy TFI PZU, które jest bardzo doświadczonym asset managerem i stworzy atrakcyjne dla klientów rozwiązanie. Zgodnie z projektem ustawy, opłaty z tytułu dostępu do portalu PPK od dostawców PPK będą podzielone na wstępne (jednorazowa, nie wyższa niż 1 mln zł na instytucję) oraz roczne, nie wyższe niż 0,1% wysokości zgromadzonych aktywów. Jeśli wysokość tych opłat będzie zbliżona do wartości maksymalnych, może to wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania instytucji finansowych oferowaniem produktu PPK, szczególnie wśród TFI z mniejszymi aktywami.

Ubezpieczyciele walczą o udział w PPKJan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, zadeklarował, że w ramach konsultacji społecznych Izba złoży propozycje dotyczące udziału ubezpieczycieli w PPK.

Szczegóły dotyczące projektowanych przepisów o PPK oraz pełne komentarze zostaną opublikowane w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 9 z datą wydawniczą 27 lutego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.