Aktualności

SN: Poszkodowani w wypadkach mają prawo do prywatnego leczenia

Ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzasadnione i celowe wydatki na koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych – to sedno uchwały Sądu Najwyższego (SN) z 19 maja, podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne Rzecznika Finansowego (RzF).

- Cieszymy się, że Sąd Najwyższy podjął uchwałę w tej wyjątkowo istotnej społecznie kwestii. Od lat wspieraliśmy klientów w bataliach o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych, które ponosili, chcąc jak najszybciej wrócić do zdrowia. Robiliśmy to z sukcesami, choć część spraw trafiała do sądów i tam zdarzały się wyroki sądów niekorzystne dla klientów – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Pytanie i werdyktRzF tłumaczy, że to właśnie zaobserwowane przez urząd rozbieżności w orzecznictwie sądowym skłoniły go do wystąpienia do SN o wykładnię obowiązujących przepisów. We wniosku z czerwca ubiegłego roku Rzecznik sformułował następujące pytanie prawne:

„Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”.

W odpowiedzi Sąd Najwyższy 19 maja w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o następującej treści:

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)”.

Koniec z rozbieżnościamiZdaniem Rzecznika werdykt SN powinien doprowadzić do ujednolicenia linii orzeczniczej oraz praktyki likwidacji tego typu szkód przez ubezpieczycieli, z korzyścią dla poszkodowanych. W ocenie RzF będzie łatwiej nie tylko o uzyskanie pokrycia już poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji w prywatnej służbie zdrowia, ale też uzyskania zaliczek. – Klienci skarżyli się, że decydując się na prywatne leczenie, musieli angażować własne środki. Dopiero potem mogli starać się o ich refundację. Niestety często musieli robić to na drodze sądowej, po wykazaniu, że w ramach publicznego systemu nie byliby leczeni odpowiednio szybko i z użyciem najskuteczniejszych procedur medycznych – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze RzF.

Teraz czas na szczegółyInstytucja oczekuje, że teraz Sąd najprawdopodobniej sprecyzuje w uzasadnieniu uchwały warunki uznania wydatków za „celowe i uzasadnione” oraz rozkład obowiązków poszkodowanego i ubezpieczyciela w procesie dochodzenia roszczeń. – Będzie to istotne dla osób, którym w przeszłości zakłady ubezpieczeń odmówiły pokrycia takich kosztów. Uchwała otwiera możliwość ponownego złożenia reklamacji do zakładu ubezpieczeń w przypadku nieprzedawnionych roszczeń. Jeśli zostanie ona odrzucona, warto zwrócić się do nas z wnioskiem o interwencję – mówi Krystyna Krawczyk.

Ubezpieczyciele zmienią podejście do poszkodowanychW opinii ekspertów Rzecznika Finansowego wspomniane orzeczenie nie tylko ułatwi dochodzenie roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej. – Spodziewamy się, że zmieni się podejście do poszkodowanych. Ubezpieczyciele prawdopodobnie będą starali się objąć ich opieką medyczną tuż po wypadku, zanim zaczną szukać na własną rękę możliwości leczenia czy rehabilitacji. Będą oferowali poszkodowanym możliwość rehabilitacji we współpracujących z nimi placówkach. Mamy tylko nadzieję, że będzie to obsługa na poziomie adekwatnym do potrzeb poszkodowanych. W innym wypadku będziemy znowu angażowani w pomoc w sporach dotyczących korzystania z usług innych klinik niż polecone przez ubezpieczyciela – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze RzF. Zauważa, że współpraca z klinikami to model wprowadzony już przez niektóre firmy. Takie działanie opiera się na założeniu, że w długim okresie tańsze jest objęcie poszkodowanego intensywną rehabilitacją i jego powrót do zdrowia niż wypłacanie wyższych rent lub zadośćuczynień.

WnioskiNajważniejsze wnioski płynące z sentencji uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CP 63/15):
Ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym wydatki na koszty leczenia osób poszkodowanych niefinansowane ze środków publicznych.Dla określenia rozkładu obowiązków poszkodowanego i ubezpieczyciela w procesie dochodzenia roszczeń kluczowe będzie poznanie uzasadnienia uchwały.

Zgodnie z art. 442 (1) kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń co do znacznej części wypadków drogowych powodujących urazy ciała wynosi nawet 20 lat. To oznacza, że osoby, którym towarzystwa odmówiły pokrycia kosztów rehabilitacji w przeszłości, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RzF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.