Aktualności

Senatorowie przeciwko zmianom legislacyjnym dotyczącym polis z UFK

18 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego rozpatrywano petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), zawartych przed wejściem w życie tego aktu. Komisja jednogłośnie zdecydowała o niepodejmowaniu prac legislacyjnych w tym zakresie.

Podczas posiedzenia głos zabierał głównie Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że konsumenci – posiadacze polis z UFK są chronieni przez szereg nowych przepisów, nie tylko w ramach wspomnianego na wstępie aktu, ale też ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji nadającej nowe prawa i prerogatywy prezesowi UOKiK. Przypomniał też, że 1 października zacznie być stosowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która znacząco wzmocni pozycję konsumentów. – Naszym zdaniem (ubezpieczycieli – AM) już w tej chwili konsument jest absolutnie chroniony – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Dodał też, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie rozpatrują wszystkie zastrzeżenia, „a jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie misselingu, to zakłady ubezpieczeń zwracają konsumentom pieniądze”.
Senator Jan Rulewski (PO) zwrócił z kolei uwagę, że problem poruszony w petycji dotyczy nie dnia dzisiejszego, ale przeszłości, co potwierdziły zresztą zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. – Petytorzy powiadają, że przeszłość wymaga uregulowania legislacyjnego. Dowodzą, że rzeczywiście w państwie prawa istnieje możliwość dochodzenia przed sądami, tylko że przedmiotem sporu są duże sumy, toteż i koszty są bardzo duże. A nie zawsze sąd może zasądzić zwolnienie z kosztów – stwierdził senator. Zwrócił się też z pytaniem do szefa PIU o ugody w tego typu sporach.

W odpowiedzi Jan Grzegorz Prądzyński podkreślił, że ugody są częścią całego procesu. – W tym celu wprowadzono Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, jest też instytucja arbitrażu przy Rzeczniku Finansowym. Zanim poszkodowany pójdzie do sądu, może zwrócić się do tych instytucji, a zakład ubezpieczeń jest zobligowany do stawienia się przed nimi i negocjowania – powiedział.
Ostatecznie Komisja jednogłośnie zdecydowała o niepodejmowaniu prac legislacyjnych odnośnie materii będącej przedmiotem petycji.

Więcej na temat wcześniejszych prac Komisji dotyczących tej materii:
http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.