Aktualności

Senat: Komisje przyjęły projekt regulacji odszkodowawców

27 września na połączonym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej (KU) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (KBiF) Senatu przyjęto projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu. Za przyjęciem projektu uwzględniającego wszystkie poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym i merytorycznym zgłoszone podczas poprzedniego posiedzenia połączonych Komisji głosowało 17 senatorów, przeciwko było 3, jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej głosowanie część senatorów, którzy na posiedzeniu 25 września znajdowali się w gronie oponentów regulacji, zadeklarowała, że po uważnej lekturze proponowanych przepisów i poprawek zmieniła zdanie. Senator Kazimierz Kleina, który na poprzednim posiedzeniu miał wątpliwości co do kształtu projektu, teraz poparł wniosek o jego przyjęcie, zastrzegając jednocześnie, że jego zdaniem „w dalszym toku prac pewne poprawki będą niezbędne”. Zgodził się z nim przewodniczący KBiF Grzegorz Bierecki.

- Po zakończeniu pierwszego czytania będziemy dysponowali stanowiskiem rządu wypracowanym przez resorty. Zapewne wiele poprawek się pojawi. Być może regulacja będzie szersza – jak słyszę, więcej pomysłów się pojawia – powiedział senator. – Pozwólmy temu projektowi zafunkcjonować, abyśmy mogli go udoskonalić w trakcie drugiego czytania. Spodziewamy się poprawek, nad którymi, jako komisja, będziemy pracować – dodał.

Poprawki zgłoszone o charakterze techniczno-legislacyjnym, opracowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu obejmowały przede wszystkim zmianę tytułu aktu na „ustawa o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu”. W kolejnych poprawkach precyzowano, że art. 3 nie jest podstawą do reprezentowania strony w postępowaniach sądowych, wprowadzano postanowienie według którego umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jak i zgoda na zrzeczenie się roszczenia muszą być obwarowane formą pisemną pod rygorem nieważności, dodano zakaz przeniesienia uprawnienia klienta do odbioru świadczenia z tytułu czynu niedozwolonego, a do słowniczka definicji wprowadzano termin „podmiot obowiązany do naprawienia szkody” z jednoczesnym ujednoliceniem terminologii w tym zakresie.

Cztery poprawki merytoryczne zostały zgłoszone przez Grzegorza Biereckiego. Pierwsza z nich przewidywała, że w art. 2 pkt. 1 zawierającym definicję doradcy jako przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dodanie sformułowania „w tym adwokata i radcy prawnego”. Według senatora, taką formę regulacji zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości w celu jasnego zaznaczenia, że rygory ustawy dotyczą także czynności wykonywanych przez przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych. Z kolei poprawka do art. 4 zakładała rezygnację z odsyłania do rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych i przyjmowała pułap określony w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniach grupowych*. Trzecia poprawka zakazywała akwizycji w określonych miejscach (np. szpitale) pod rygorem nieważności umowy. Natomiast czwarta poprawka regulowała kwestię ubezpieczenia OC dla odszkodowawców za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, zobowiązująca kancelarię do dostarczenia klientowi kopii umowy ubezpieczenia pod rygorem nieważności umowy w razie uchybienia temu obowiązkowi.

Projekt będzie przedmiotem dalszych prac w Senacie. Rolę senatora-sprawozdawcy powierzono Grzegorzowi Biereckiemu.

***

*Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U.2018.0.573), art. 5 „Umowa regulująca wynagrodzenie pełnomocnika może określać wynagrodzenie w stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz powoda, nie więcej niż 20% tej kwoty”.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.