Aktualności

Sejm: Komisja przyjęła projekt dotyczący wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC

2 lipca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych (KFP), na którym rozpatrzono sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych z prac nad projektem ustawy mającej zapewnić ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłatę świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) oraz OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (OC rolników). Po pewnych korektach projekt został przyjęty.

Przedstawiając efekty prac podkomisji, jej przewodniczący, poseł Jan Szewczak tłumaczył, że trwały one tak długo, gdyż pierwotny senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych szedł „za daleko” i zaszła potrzeba jego zmiany*. – Rodził (projekt – AM) bardzo poważne konsekwencje, obciążenia finansowe, znacznie dalej idące niż możliwości – wyjaśnił. Poseł zaznaczył, że koncepcja nowej wersji regulacji zyskała akceptację zarówno posłów, jak i strony społecznej oraz rządu. Zaproponował, aby nie dyskutować nad projektowaną regulacją, tylko nadać jej jak najszybszy bieg, gdyż jest ona „bardzo korzystna dla tej niewielkiej grupy poszkodowanych”.

Mimo to podczas obrad rozgorzał spór dotyczący formy określenia przedziału czasowego, do którego miałyby się odnosić przepisy ustawy. Pierwotnie akt miał dotyczyć szczególnych uprawnień poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Na majowym posiedzeniu podkomisji ustalono, że okres ten zostanie rozszerzony do 1 stycznia 2006 roku. Taką decyzję podjęto wskutek argumentacji mecenasa Aleksandra Daszewskiego z Biura Rzecznika Finansowego, który wskazał, że we wspomnianym przedziale czasowym (1.1.2004 r.-1.1.2006 r.) wysokość sumy gwarancyjnej w OC ppm. przy szkodach osobowych wynosiła równowartość 350 tys. euro na jednego poszkodowanego. W efekcie ci poszkodowani byli w gorszej sytuacji niż osoby we wcześniejszym okresie, w którym limit ten wynosił 600 tys. euro. Strona społeczna poparła zmianę przedziału czasowego.
Konsekwencją jego rozszerzenia, oprócz zmian w tytule aktu, w dalszym toku procedowania będą poprawki korygujące m.in. w art. 4 projektu.

Ostatecznie posłowie przyjęli proponowaną regulację, która teraz trafi pod obrady Sejmu. Posłem sprawozdawcą wybrano Jana Szewczaka.

Projekt „ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 styczna 2006 roku” przewiduje, że poszkodowanemu z OC ppm. lub OC rolników przysługuje roszczenie o wypłatę renty do UFG do wysokości ustalonej na dzień zgłoszenia roszczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany do jej wypłaty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie ubezpieczenia. Roszczenia o wypłatę renty przysługują za okresy po dniu wejścia w życie ustawy. Poszkodowany zgłasza roszczenie o rentę do UFG za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokojenia roszczeń. Jeśli to zobowiązanie dotyczyło Funduszu lub nieistniejącego już ubezpieczyciela, wówczas roszczenie jest zgłaszane bezpośrednio do UFG. Zakład otrzymujący zgłoszenie przekazuje je do Funduszu w ciągu maksymalnie 30 dni, wraz z informacją o wszystkich zaspokojonych do tej pory roszczeniach z tej umowy oraz aktami szkody. Ten zaś wypłaca świadczenie na podstawie uznana roszczenia, ugody bądź decyzji sądu. Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.

***

*http://www.gu.com.pl/...
**http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.