Aktualności

Sejm: Dyskusja na temat założeń zmian przepisów dotyczących OC

23 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, poświęcone podsumowaniu prowadzonej od grudnia ubiegłego roku dyskusji na temat podwyżek kosztów ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.). Podczas spotkania przedstawiciele Warsaw Enterprise Institute (WEI) zaprezentowali propozycję założeń do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw, zawierającą postulaty wprowadzenia rozwiązań mających na celu ograniczenie wzrostu składek w OC ppm.

Projekt noweli stanowi efekt prac Okrągłego Stołu prowadzonych od stycznia tego roku. Zakładanym celem nowelizacji jest zahamowanie gwałtownego wzrostu składek w OC ppm. i zapewnienie ich stabilizacji w przyszłości, oraz eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w związku ze stosowaniem przepisów obecnie obowiązujących. Inne cele to: ujednolicenie orzecznictwa sądowego, wskazanie ogólnych i minimalnych zasad obliczania wysokości zadośćuczynień z utrzymaniem indywidualnych cech dotyczących zdarzenia i osoby poszkodowanego, oraz utrzymanie bez ograniczeń prawa do skorzystania z drogi sądowej, z pełnym zabezpieczeniem interesów poszkodowanych.

Propozycje założeń do projektu noweli wzbudziły gorącą dyskusję wśród uczestników obrad. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń stwierdził m.in., że nie może być mowy o ograniczeniu rent i odszkodowań dla osób poszkodowanych, natomiast inna sprawa jest z zadośćuczynieniami za ból i cierpienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym. – Musimy mieć świadomość, że z ogółu wypłaconych dzisiaj zadośćuczynień tylko 22% idzie de facto na „naprawę osoby” – powiedział. Podkreślił też, że PIU jest przeciwko temu, aby osoba żyjąca w związku nieformalnym i mogąca to udokumentować nie mogła liczyć na takie samo zadośćuczynienie, jak w przypadku małżeństwa. Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zwróciła uwagę, że w przypadku wypadków przy pracy, za które świadczenia wypłaca ZUS, nie są wymagane postępowania sądowe ani długoletnie procesy dochodzeniowe, a przy tym kwoty są limitowane zaś kręgi uprawnionych do świadczeń są zdefiniowane w ustawie. Mecenas Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego przypomniał, że na przestrzeni ostatnich lat RzF skierował do Sądu Najwyższego 20 pytań dotyczących wątpliwości interpretacyjnych w kwestiach ubezpieczeniowych. – W kilkunastu rozstrzygnięciach Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie określił granice odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń. Więc naprawdę jest niewiele miejsc, gdzie mamy tę nieprzewidywalność – podkreślił. Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów zwróciła uwagę, że OC ppm. jest regulowane dyrektywami Unii Europejskiej, z których wynika wiele zasad, m.in. zasada pełnej odpowiedzialności za szkodę.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 14 z datą wydawniczą 4 kwietnia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.