Aktualności

Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych

11 października weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ten ostatni powstał na bazie funkcjonującej dotychczas instytucji Rzecznika Ubezpieczonych. Funkcję pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura RzU w Biuro RzF objęła dotychczasowa szefowa pierwszego z urzędów, prof. Aleksandra Wiktorow.

Zawarte w ustawie rozwiązania mają na celu zwiększenie ochrony klientów instytucji finansowych. Akt określa m.in. zasady i terminy rozpatrywania przez np. banki, towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń reklamacji składanych przez konsumentów. Zgodnie z ustawą na rozpatrzenie reklamacji będzie 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten będzie mógł być przedłużony do 60 dni, jednak o powodach opóźnienia firmy będą musiały poinformować klienta. O procedurach dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji instytucje finansowe będą musiały dokładnie informować swoich klientów i zamieszczać je w umowie.

Reklamację (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) będzie można złożyć w każdej jednostce danej instytucji finansowej. W przypadku niedotrzymania przez instytucję finansową terminu na rozpatrzenie reklamacji, będzie się ją uważać za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego.

Dodatkowo interesy klientów instytucji finansowych będzie reprezentował Rzecznik Finansowy. RzF będzie rozpatrywał skargi i wnioski indywidualnych klientów instytucji finansowych, które zostaną do niego skierowane. Jego rolą będzie również opiniowanie aktów prawnych dotyczących rynku finansowego, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego. Rzecznik ma informować organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego, inicjować i organizować działalność edukacyjną i informacyjną w dziedzinie ochrony interesów klientów oraz przeprowadzać postępowania mediacyjne. Do uprawnień RzF należy też możliwość nałożenia do 100 tys. zł kary na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji.
Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jako pierwsza funkcję tę obejmie dotychczasowa Rzecznik Ubezpieczonych, prof. Aleksandra Wiktorow.

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.