Aktualności

Rząd przyjął projekt noweli o dotowanych polisach rolnych

15 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podstawowym celem noweli jest upowszechnienie wspomnianych ubezpieczeń.

Przyjęte przez rząd regulacje mają zapewnić producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą budżetową do składki. W noweli znalazły się również rozwiązania, które w zamyśle projektodawcy przysłużą się upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, obejmujących wszystkie rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie, z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka do ubezpieczenia.

Dopłata z budżetu państwa do składki wyniesie do 65% składki. Państwowe wsparcie w tej wysokości będzie przysługiwało, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka – w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15% – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5% sumy ubezpieczenia, uprawniająca do dopłaty budżetowej. Jeśli zostanie ona przekroczona, to dopłata do 65% nie będzie przysługiwać.

W ocenie rządu nowe przepisy powinny zachęcić producentów rolnych do ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Aktualnie najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia dotyczą pojedynczych rodzajów ryzyk, ale na ogół nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: premier.gov.pl)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.