Aktualności

Rząd przyjął nowelę do ustawy o ubezpieczeniach upraw

21 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek w tych produktach ochronnych.

We wspomnianych powyżej aktach przedłożonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowano zmiany umożliwiające ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku rodzajów ryzyka (wybranych przez producenta rolnego) przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. W obecnym roku pułap ten wynosi 65%. Ten mechanizm będzie dotyczyć najbardziej powszechnych upraw rolnych takich jak: zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe. Zdaniem autorów projektu nowelizacji, nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Projekt przewiduje, że w przypadku zawarcia umowy obejmującej jeden lub kilka wybranych rodzajów ryzyka, poziom przysługujących dopłat do składek będzie wynosił 65% ich wartości. Musi być jednak spełniony konkretny warunek: określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15% sumy ubezpieczenia. Jeżeli te stawki będą przekraczać wymienione limity, wówczas dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. W projekcie zastrzeżono, że ten mechanizm nie będzie dotyczył upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W ich przypadku po przekroczeniu stawek taryfowych będzie przysługiwała dopłata na poziomie 65% składki.

W stosunku do ubezpieczeń przyjętych w 2016 r. zaproponowane rozwiązania oznaczają poprawę procentowej stawki taryfowej ubezpieczenia dla składki z dopłatami z 3,5 lub 5% do 9, 12 i 15%.
Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projektodawca podkreślił, że umożliwi to producentom rolnym zawieranie w sezonie wiosennym umów ubezpieczenia już na nowych, korzystniejszych zasadach.

„Wejście w styczniu w życie z dniem 1 stycznia br. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 2181), w tym przepisu przejściowego dotyczącego zawierania umów ubezpieczenia w 2017 r. spowodowało obawy producentów rolnych, że w ubezpieczeniach upraw rolnych od jednego rodzaju ryzyka lub od kilku wybranych rodzajów ryzyka zawieranych na wiosnę br. nie uzyskają oni dopłaty do składki ubezpieczenia na poziomie 65%, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, tylko na znacznie niższym poziomie. Przekroczenie bowiem stawek taryfowych w ubezpieczeniach upraw rolnych od wszystkich rodzajów ryzyka ponad odpowiednio 9%, 12% i 15% będzie powodowało w 2017 r. proporcjonalne obniżenie dopłaty w stosunku do wzrostu stawek ponad ww. 9%, 12% i 15%.Obawy te potwierdzone zostały również przez zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat do składek ubezpieczenia” – takich argumentów użył resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu noweli.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: premier.gov.pl MRiRW)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.