Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Wojna cenowa wyhamowała?

Dane zawarte w kwartalnym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwalają przypuszczać, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku wojna cenowa w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nieco wyhamowała. Dokument pokazuje również, iż mimo wielu ostrzeżeń, nie maleje liczba osób niewywiązujących się z obowiązku ubezpieczeniowego.  W sprawozdaniu za I kwartał 2015 r. UFG podał, iż jego kwartalne przychody ze składek ubezpieczycieli wyniosły 27,88 mln zł (28,01 mln zł rok wcześniej, spadek o 0,47% r/r). Z tej kwoty 24,91 mln zł wpłaciły towarzystwa krajowe ( 25,17 mln zł, -1,04% r/r), a 2,97 mln zł – ubezpieczyciele zagraniczni (2,84 mln zł, +4,6% r/r). Spośród wpłat towarzystw krajowych 24,4 mln zł stanowiły przekazy z tytułu OC ppm. Rok wcześniej wartość tego typu przychodów osiągnęła poziom 24,67 mln zł (-1,08% r/r). Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że toczona od kilku lat wojna cenowa w komunikacyjnych polisach OC wyraźnie wyhamowała. O ile bowiem w 2014 r. różnica rok do roku pomiędzy wpływami z powyższego tytułu w poszczególnych okresach rozliczeniowych sięgała 2-4 mln zł, to obecnie mamy do czynienia z różnicą na poziomie ok. 200 tys. zł. Na podstawie zebranych danych Fundusz oszacował, że kwartalna składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosła 2145 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyła się o 10 mln zł. Przychody UFG z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w I kw. 2015 r. wyniosły łącznie 36,68,18 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do wyniku z pierwszych 3 miesięcy ub.r. (25,91 mln zł) o 41,54%. Aż 99,86% wpływów z powyższego tytułu stanowiły przychody z opłat za brak komunikacyjnej polisy OC. Ich wartość wynosząca 36,63 mln zł była o 41,38% wyższa od ubiegłorocznej (25,91 mln zł). Podstawę do rozpoczęcia procesu naliczania przychodów z opłat stanowią zarejestrowane zgłoszenia od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli spełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W wyniku dokonanych kontroli w I kwartale 2015 r. UFG zarejestrował 25 570 nowych spraw (18 868 rok wczesniej, +35,52% r/r). Jednocześnie instytucja wystawiła 17 674 wezwania do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC ppm. oraz i OC rolników (13 399 wezwań w I kw. 2014 r., +31,91% r/r). Także przychody Funduszu z roszczeń regresowych okazały się wyższe od odnotowanych w ubiegłym roku. UFG podał, iż od początku stycznia do końca marca do jego kasy wpłynęło z powyższego tytułu 13,65 mln zł, o 56,84% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. (8,71 mln zł). Również i w tym przypadku ów wzrost był zasługą dużo większej wartości regresów z OC ppm. niż 12 miesięcy wcześniej (13,52 mln zł, wobec 8,26 mln zł na koniec marca ub.r.). Przez 3 miesiące 2015 r. UFG wypłacił w sumie 24,58 mln zł odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o 71,84% więcej niż przed rokiem (14,3 mln zł). Łącznie instytucja dokonała wypłat w 1723 szkodach z wspomnianych ubezpieczeń (1186 w I kw. 2014 r., +45,28% r/r). Całkowite kwartalne koszty kompensacji szkód Funduszu z polis obowiązkowych i z upadłości ubezpieczycieli (koszty odszkodowań i świadczeń, koszty rent, koszty likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań) wyniosły łącznie 26,91 mln zł (15,36 mln zł,+75,16% r/r). Pełne sprawozdanie UFG można znaleźć pod adresem: http://www.ufg.pl/documents/10156/10561/Sprawozdanie_za_I_kwartal_2015.pdf

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.