Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Słabnie tempo wzrostu sprzedaży OC

Choć segment obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych utrzymuje się w trendzie wzrostowym, tempo tego wzrostu słabnie z kwartału na kwartał. Pogłębia się też depresja w segmencie ubezpieczeń na życie z UFK.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że na koniec trzech kwartałów tego roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki wyniosła ponad 46 mld zł. Rezultat ten był o 0,3% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyłączny udział we wzroście miał rynek majątkowy.

Przez 3 kw. 2018 r. polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 31 mld zł odszkodowań i świadczeń. Należny od zakładów ubezpieczeń podatek dochodowy za wspomniany okres wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 540 mln zł.

Ponad 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu. Z kolei prawie 17 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu


Prawie 2,5 mld zł mniej z polis z UFKNa koniec września 2018 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 16 409,02 mln zł. Był to rezultat o 10,3% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (18 293,49 mln zł). Pogorszenie wyniku sprzedażowego „życiówki” było spowodowane tąpnięciem w segmencie polis z UFK (gr. 3), który wypracował składkę o wartości 6132,51 mln zł – o blisko 2,3 mld zł mniejszą od uzyskanej w trakcie 3 kwartałów 2017 r. (8427,41 mln zł). Warto też zwrócić uwagę, że tempo spadku przypisu w „uefkach” rośnie z kwartału na kwartał. O ile po 3 miesiącach tego roku wynosiło ono 20,27%, to po sześciu plasowało się na poziomie 24%, a po dziewięciu – 27,23%. Utrzymany został natomiast widoczny od początku roku wzrostowy trend sprzedaży w gr. 1. Po 3 kwartałach przypis z polis na życie wyniósł 5685,56 mln zł, wobec 5555,22 mln zł przed rokiem. Tempo wzrostu po 9 miesiącach tego roku było niższe od zanotowanego w I półroczu, ale wyższe niż w I kwartale (odpowiednio 2,35%, 2,81% i 2,2%). Kolejną poprawę zanotowano również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 4406,14 mln zł – o 7,17% więcej niż po 9 miesiącach 2017 r. (4111,21 mln zł).

- Znamy już kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Cele PPK będą realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Część zakładów ubezpieczeń zdecyduje się na oferowanie PPK, część natomiast na pośredniczenie w oferowaniu planów, stworzonych w ramach grupy kapitałowej – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wzrost zysku i wartości odszkodowań oraz świadczeńWynik finansowy netto towarzystw życiowych za 3 kwartały 2018 r. uplasował się na poziomie 1963,93 mln zł – o 5,63% wyższym od ubiegłorocznego (1859,18 mln zł). Wzrosła także łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec września wartość 15 884,23 mln zł (15 110,08 mln zł rok wcześniej, +5,12%). Najwięcej wypłacono z polis z UFK – 9571,29 mln zł (8800,78 mln zł, +8,75% r/r). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 2406,57 mln zł (2418,01 mln zł przed rokiem, -0,47% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 458,97 mln zł podatku dochodowego (466,01 mln zł rok wcześniej, -1,51% r/r).

Działalność majątkowa (łącznie)Z kolei towarzystwa z działu II zebrały przez 3 kwartały tego roku 29 892,61 mln zł – o 7,32% więcej niż przed rokiem (27 854,12 mln zł).

Półmiliardowy wzrost sprzedaży ACPrzypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 11 395,56 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 11 046,27 mln zł (+3,16% r/r). Zestawienie tempa wzrostu w tym segmencie uzyskanego na koniec września z wskaźnikami z poprzednich okresów rozliczeniowych pokazuje malejący wzrost wyniku sprzedażowego w gr. 10. W I połowie 2018 r. rezultat w OC ppl. był wyższy od odnotowanego rok wcześniej o 4,67%, a w I kwartale – o 6,77%. Średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2018 r. wyniosła 568,7 zł. To o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Mocno rośnie też sprzedaż AC pojazdów lądowych: po 9 miesiącach tego roku towarzystwa zebrały 6116,92 mln zł składek – o 8,9% więcej niż przed rokiem (5617,11 mln zł). W ujęciu wartościowym kwota przyrostu przypisu ze sprzedaży autocasco (blisko 0,5 mld zł) miała największy udział we wzroście osiągnięcia całego działu III. Warto też nadmienić, że tempo wzrost w AC za 9 miesięcy 2018 r. było niższe od odnotowanego po I połowie roku (10,06%), ale za to wyższe od wykazanego za I kwartał (7,74%).

- Cały rok 2018 r. to wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC ppm. W tej chwili nie toczą się prace nad regulacjami, które mogłyby w sposób nagły zwiększyć koszty odszkodowań i świadczeń. To z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo nagłego wzrostu cen – powiedział prezes zarządu PIU.

Przez 9 miesięcy 2018 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 6597,62 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 4,16% więcej niż przed rokiem (6333,86 mln zł). Średnia szkoda z umowy OC ppm na koniec III kw. 2018 r. wyniosła 7428 zł. To o niecałe 3% więcej niż rok wcześniej. Z kolei łączna kwota zaspokojonych roszczeń z AC uplasowała się na poziomie 3655,39 mln zł (3340,73 mln zł rok wcześniej, +9,42% r/r).

Segment niekomunikacyjnyWartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 12,4 mld zł i była o 10,6% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym niekomunikacyjnym miały ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2383,59 mln zł wobec 2042,9 mln zł przed rokiem, +16,68% r/r), ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2381 mln zł vs. 2323,95 mln zł, +2,48$% r/r) oraz ubezpieczenia OC ogólnej (1585,03 mln zł vs. 1406,65 mln zł, +12,68%r/r)

- Raport PIU pt. „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” pokazuje wyraźnie, że kolejne lata to coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu – wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Coraz wyższa rentownośćWynik finansowy netto firm majątkowych za 3 kwartały 2018 r. wyniósł 3748,6 mln zł i był o 24,57% wyższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (3009,16 mln zł). Należy jednak nadmienić, że jednak trzecia tej kwoty to dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2367,21 mln zł. Rezultat ten było o 57,07% wyższy od wykazanego na koniec września 2017 r. (1507,09 mln zł). Przez 9 miesięcy tego roku dział II wypłacił łącznie 15 058,07 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,69% więcej niż rok wcześniej (14 483,9 mln zł). We wspomnianym okresie sektor majątkowy zapłacił w sumie 550,28 mln zł podatku dochodowego (409,91 mln zł przed rokiem, +34,24% r/r).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.