Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Składki i kary napędzają przychody UFG

Przez pierwszych sześć miesięcy tego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w I półroczu 2017 r.

W opublikowanym na stronie internetowej dokumencie UFG podał, że jego półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 97,01 mln zł. Był to rezultat o 33,36% wyższy od odnotowanego na koniec czerwca 2016 r. (35,2 mln zł). Na podstawie zebranych danych Fundusz oszacował, że w pierwszej połowie tego roku zakłady zebrały 7463 mln zł z w/w ubezpieczeń, o 1867 mln zł więcej niż rok wcześniej. Fundusz oszacował, że wartość segmentu OC ppm. zwiększyła się o 1863 mln zł r/r.

Prawie 27 mln zł więcej od krajowych zakładówKrajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 94,04 mln zł – o 39,42% więcej niż przed rokiem (67,45 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 2,97 mln zł (-43,89% r/r). UFG tłumaczy, że spadek przychodów od tych drugich wynika z przejęcia Liberty Ubezpieczenia i AXA Direct przez AXA Ubezpieczenia. Bez uwzględnienia tych firm składka od zakładów zagranicznych wzrosła o 99,85% r/r. Przejęcia przyczyniły się jednocześnie do zwiększenia dynamiki składki zakładów krajowych.

Coraz bliżej 100 mln z karZnaczący wzrost zanotowały także przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. W I poł. 2017 roku z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 83,59 mln zł – o 59,62% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (52,37 mln zł). W głównej mierze był to efekt wynoszącego 59,59% wzrostu wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (83,47 mln zł na koniec czerwca tego roku wobec 52,3 mln zł po I poł. ub.r.). Przez 6 miesięcy tego roku UFG zarejestrował 26 337 nowych spraw (+14,39% r/r), z których 25 695 (55,45%) było efektem jego własnych ustaleń.

Mniej pieniędzy z regresówSpadły natomiast półroczne przychody UFG z regresów. Od początku stycznia do końca czerwca do kasy Funduszu trafiło z tego tytułu 22,03 mln zł – o 18,55% mniej niż rok wcześniej (27,04 mln zł). Był to efekt znaczącej obniżki wpływów z regresów z OC ppm. (z 26,72 mln zł przed rokiem do 21,99 mln zł, -17,71%). Warto też zauważyć znaczący spadek przychodów z regresów z OC dla rolników – w ciągu 12 miesięcy spadły one z  322,77 tys. zł do 38 tys. zł (-88,23% r/r).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 185 postępowań regresowych (tzw. sprawy w toku) na kwotę 224,02 mln zł (16 369 postępowań na kwotę 195,77 mln zł przed rokiem). Oznacza to spadek liczby spraw w toku o 1,12% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 14,43% r/r.

Ogółem półroczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 207,78 mln zł – o 32,73% więcej niż rok wcześniej (156,55 mln zł). Kwota ta stanowi 55,87% założonego na ten roku planu przychodów (371,9 mln zł).

Spadek wartości odszkodowańCo ciekawe, mocno spadła również wartość odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Ich łączna wartość na koniec czerwca uplasowała się na poziomie 45,12 mln zł. To o 16,61% mniej niż przed rokiem, kiedy to UFG wypłacił w sumie 54,1 mln zł. Główną przyczyną obniżki był spadek wartości wypłat odszkodowań o 17,42% r/r (37,22 mln zł wobec 45,14 mln zł w I poł. ub.r.). O 20,95% obniżyły się też koszty likwidacji szkód (z 4,68 mln zł do 3,7 mln zł). Śladowy wzrost odnotowano w przypadku wypłacanych rent (6,11 mln zł wobec 6,09 mln zł rok wcześniej, +0,35% r/r), a nieco wyższy – w przypadku zwrotów wypłaconych odszkodowań (1,97 mln zł wobec 1,81 mln zł, +9,04% r/r).

Ogółem w I półroczu 2017 r. UFG wypłacił odszkodowania i świadczenia w 2915 szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (3196 przed rokiem, -8,79% r/r). Z tej liczby 2285 świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (78,39%), a 630 (21,61%) – przez nieustalonych. Na dzień 30 czerwca tego roku w obsłudze Funduszu pozostawały 822 renty z ubezpieczeń obowiązkowych (906 na koniec I poł. ub.r., -9,27% r/r), z czego 491 rent dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (59,73%), a 331 rent – przez nieustalonych (40,27%).

Natomiast łączna półroczna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 5,15 mln zł (5,35 mln zł przed rokiem, -3,71% r/r).

Ogółem półroczne koszty UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 182,81 mln zł – o 26,99% więcej niż rok wcześniej (143,95 mln zł). Kwota ta stanowi 53,58% założonego na ten roku planu kosztów (341,2 mln zł).

TFGUFG podał też dane dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W I poł. 2017 r. przychody zasilające TFG wyniosły 18,57 mln zł. Były to głównie składki od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w wysokości 18,53 mln zł. Przez 6 miesięcy tego roku zarejestrowano 20 449 deklaracji*, z czego 16 025 deklaracji złożono w formie elektronicznej (e-deklaracja) a 4424 – w formie papierowej. 15 390 deklaracji wykazywało zerową składkę (75,26% ogółem zarejestrowanych deklaracji), natomiast 5059 deklaracji (24,74%), wygenerowało składkę w łącznej wysokości 18,53 mln zł.

*od 26 listopada ub.r. organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni (przedsiębiorcy) prowadzący działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych są zobowiązani do składania deklaracji i odprowadzania składek na rzecz TFG.
Raport można znaleźć pod adresem:
https://www.ufg.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.