Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę. Z analizy zawartej w raporcie autorstwa PIU i Deloitte „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”* wynika, że sektor tworzy 2% polskiego PKB, ubezpiecza 60% majątku polskich firm oraz tworzy 225 tys. miejsc pracy. – Bez ubezpieczeń nie będzie w Polsce długoterminowego wzrostu gospodarczego. Firmy, chcąc zdobyć nowe rynki, muszą korzystać z różnych form zabezpieczenia. Ubezpieczenia sprawiają, że zmniejsza się ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, inwestycjami oraz eksportem. Już teraz ubezpieczyciele chronią obrót polskich firm o łącznej wartości 460 mld zł – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Izby.
Dzięki ubezpieczeniom w polskiej gospodarce firmy oraz osoby indywidualne wytwarzają więcej dóbr i usług. – Mamy nadzieję, że raport stanie się przedmiotem otwartego dialogu z interesariuszami, bo wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę Polski jest duży. Wartość dodana kreowana przez sektor to aż 36 mld zł. To potencjał, który można jeszcze lepiej wykorzystać – skomentowała wyniki raportu Irena Pichola, partner, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte. 3 wymiary wpływu gospodarczego Łączny wpływ ubezpieczycieli na gospodarkę jest sumą generowanej wartości dodanej w trzech wymiarach: bezpośrednim, pośrednim i indukowanym. Zakłady bezpośrednio tworzą 8,5 mld zł wartości dodanej brutto, tj. generowanej na podstawie osiąganych przychodów oraz kosztów np. związanych z zatrudnieniem, pozyskiwaniem składek czy likwidowaniem szkód. W raporcie zwrócono uwagę, że w ub.r. ubezpieczyciele zapłacili 1 mld zł podatku dochodowego oraz 620 mln zł z tytułu tzw. podatku bankowego. Wpływ bezpośredni na wartość dodaną to ekwiwalent 0,46% PKB. Pośredni wpływ jest wart 11,4 mld zł (0,62% PKB). Wartość ta powstaje dzięki odszkodowaniom i świadczeniom, wypłacanych firmom i osobom prywatnym. Dzięki temu, że rosną wydatki przedsiębiorstw na inwestycje lub zakupy, zyskują ich klienci. Wpływ pośredni wynika również z dóbr i usług kupowanych przez towarzystwa w innych branżach. Branża pozytywnie wpływa na gospodarkę także poprzez zwiększone dochody i wydatki pracowników oraz ich rodzin (wpływ indukowany). Dotyczy to osób zatrudnionych w towarzystwach i w powiązanych firmach, które korzystają z wypłacanych odszkodowań lub są dostawcami dla ubezpieczeń. Łącznie tworzą oni efekt indukowany o wartości 16 mld zł (0,86% PKB). Wpływ wypadkową specyfiki rynku Ubezpieczenia najsilniej wpływają na rozwój branż związanych z handlem i naprawą pojazdów, finansami i nieruchomościami, a także przemysłem przetwórczym. To efekt specyfiki rynku ubezpieczeniowego, w którym pod względem wypłacanych świadczeń dominują ubezpieczenia na życie oraz OC ppm. Dzięki temu sektor generuje 7,9 mld zł wartości dodanej w handlu detalicznym, hurtowym i naprawach pojazdów. Z kolei relatywnie wysoki wpływ na branżę finansów i nieruchomości (3,2 mld zł) to efekt ubezpieczeń sprzedawanych np. z kredytami. Wartość dodana w przemyśle przetwórczym (2,5 mld zł) i transporcie (1,4 mld zł) wynika z wysokiej wartości majątku (budynków i pojazdów) objętych ochroną ubezpieczeniową. Z kolei na wpływ na ochronę zdrowia (1,3 mld zł) składają się wydatki na leczenie, zabiegi czy rehabilitację, finansowane przez zakłady. Szacunki Deloitte wskazują, że dzięki ubezpieczeniom polska gospodarka rosła przeciętnie o 0,4–0,9 mld zł rocznie w ostatnich 20 latach. To oznacza, że każdego roku polska gospodarka rozwijała się szybciej o 0,1 pp. PKB. Dzięki temu dodatkowemu wzrostowi nasz kraj rósł w tym okresie szybciej niż np. Słowacja. 225 tys. miejsc pracy dzięki branży Branża ubezpieczeniowa zatrudniająca 27 tys. osób generuje dodatkowo blisko 198 tys. miejsc pracy w innych częściach gospodarki w Polsce poprzez wypłatę świadczeń i odszkodowań (nie obejmuje samozatrudnionych). Najwięcej – 70 tys. – w handlu detalicznym, hurtowym i naprawach pojazdów. Ponad 31,8 tys. powstało w przemyśle przetwórczym (m.in. produkcja części samochodowych czy elektroniki). Ponadto dzięki branży ubezpieczeniowej pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą około 158,2 tys. agentów i multiagentów (szacunki PIU i KNF). Inwestorzy oraz gwaranci bezpieczeństwa Ubezpieczyciele są drugimi co do wielkości krajowymi inwestorami w obligacje skarbowe – ulokowali w nich 60 mld zł. Oprócz tego nabyli akcje spółek o wartości 17,4 mld zł. W ten sposób zakłady zapewniły nie tylko kapitał na rozwój przedsiębiorstw, ale także wsparły finansowanie wydatków publicznych. Sektor ubezpiecza też 23 mln samochodów oraz 10 mln mieszkań czy domów. Ponadto w 2016 r. branża ubezpieczeniowa wypłaciła 18,3 mld zł z tytułu polis na życie. Obejmuje także ochroną 2 mln Polaków dzięki polisom zdrowotnym. Wartość ubezpieczonego majątku firm od pożarów i innych żywiołów to ok. 1,7 bln zł. Ponadto branża gwarantuje rocznie nawet 60 mld zł wierzytelności firm. Ubezpieczenia wspierają także wzrost innowacyjności (przez asekurację start-upów) oraz ekspansję polskich eksporterów na rynki zagraniczne. W raporcie przypomniano, że w okresach spowolnienia gospodarczego gwarancje ubezpieczeniowe ograniczały straty państwa, polskich firm i konsumentów. Tylko w 2012 r. odszkodowania z w/w produktów sięgnęły rekordowej sumy 422 mln zł, które trafiły na konta urzędów marszałkowskich, GDDKiA i polskich inwestorów. Dla porównania, rok wcześniej odszkodowania dla polskich firm wyniosły zaledwie 67 mln zł. W kolejnych latach ubezpieczyciele pomagali jeszcze firmom i klientom m.in. branży turystycznej kwotą 329 mln zł w 2013 r. oraz 179  mln zł w 2014 r. Zapobiegać i edukować Istotnym obszarem działań ubezpieczycieli są też prewencja i edukacja. W ub.r. zakłady przeznaczyły na działania prewencyjne zmniejszające liczbę wypadków na drogach (m.in. pieszych) prawie 21 mln zł. Nakłady na edukację to 5,2 mln zł, a na zdrowie, w tym na promocję sportu i zdrowego stylu życia – 3,48 mln zł. Towarzystwa od dawna współpracują z Komendą Główną Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego KGP, wspierając ogólnopolskie programy i kampanie prewencyjne, takie jak „Użyj wyobraźni”, „Resztę opowiem, jak wrócę” czy „Wykręć numer złodziejowi”. Prowadzą także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa policjantów i pracowników, ochrony ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz likwidacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komisariatach. Działalność społeczna Dzięki zaangażowaniu ubezpieczycieli udało się zrealizować 280 projektów społecznych. Ich beneficjentami było ponad 254 tys. osób. Istotnym elementem działalności społecznej jest także wolontariat pracowniczy. W 2016 r. zaangażowanych w tę formę pomocy było 2,9 tys.  pracowników, którzy spędzili 13 tys. godzin na pracy społecznej. Równowartość takiej pomocy to 560 tys. zł. Ubezpieczyciele wspierają domy dziecka, szkoły i placówki lecznicze. Łącznie ponad 740 organizacji i instytucji otrzymało wsparcie od branży ubezpieczeniowej. Pomoc otrzymały m.in. Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, Fundacja Wsparcia Rolnika „Polska Ziemia”, szkoły Sióstr Felicjanek, przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach, stowarzyszenie Dom Dziecka im. J. Korczaka w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, fundacja „Zdążyć z pomocą”, dom dziecka w Chełmnie. We współpracy ze stowarzyszeniem „Misie ratują dzieci” poszkodowane w wypadkach drogowych dzieci otrzymują kompleksową opiekę rehabilitacyjno-psychologiczną w Ośrodku Terapeutycznym w Dźwirzynie koło Kołobrzegu. Pomoc otrzymało także wiele organizacji pozarządowych. Były to m.in. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polski Czerwony Krzyż, fundacja Orszaku Trzech Króli, Amazonki Stowarzyszenie PARS, Caritas, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce czy fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych. 60% firm ubezpieczeniowych prowadzi regularnie kampanie edukacyjne i społeczne skierowane do różnych grup społecznych. W ramach prewencji zdrowotnej zakłady zwiększają świadomość koniecznych badań oraz promują zdrowy tryb życia. Jedną z tego typu kampanii była „Kampania Stres w pracy? Nie, dziękuję!” realizowana we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy. Ważnym obszarem działań jest prewencja na drogach. Kampania „Gramy w znaki” miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, podobnie powtarzana co roku kampania „Niestraszki w pakiecie”. Program „Dbam o przyszłość” dla młodzieży informuje o ryzykach w życiu i roli ubezpieczeń. Natomiast akcja „Kierunek Ratunek”, skierowana do starszych, uczy pierwszej pomocy. Dodatkowo firmy realizują projekty takie jak „Młody Agro-Przedsiębiorca” czy organizują „Dni Przedsiębiorczości”. *** *Podczas Kongresu 590 PIU zaprezentowała gospodarczą część szerszego opracowania pt. „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Pełny raport będzie miał swoją premierę jeszcze w listopadzie i będzie pokazywał wpływ ubezpieczeń na życie przeciętnego Polaka oraz przedsiębiorcy. Artur Makowiecki news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.