Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Sektor słabnie

Potężny spadek wyniku technicznego w „komunikacji” i całego rynku majątkowego, koniec wzrostowego trendu w sprzedaży sektora życiowego, wyraźna obniżka zarobków obu działów – taki obraz polskiego rynku ubezpieczeń po trzech kwartałach 2015 roku rysuje się w raporcie opublikowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Według opracowania samorządu ubezpieczycieli, na koniec września 2015 roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki wyniosła 40,88 mld zł. Był to rezultat o +0,22% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (40,79 mld zł). Z kolei zysk netto ubezpieczycieli za 3 kwartały tego roku wyniósł 4,34 mld zł i był o 23% niższy od odnotowanego po 9 miesiącach 2014 roku (5,64 mld zł).

„Życiówka” przestała rosnąćZ danych udostępnionych przez PIU wynika, że sektorowi życiowemu nie udało się utrzymać wzrostów sprzedaży widocznych po trzech i sześciu miesiącach 2015 roku. Na koniec września dział I legitymował się przypisem wielkości 20 830,66 mln zł. Był to rezultat o 1,79% słabszy od ubiegłorocznego (21 211,28 mln zł). Analizując opracowanie Izby, można zidentyfikować dwie przyczyny odwrócenia trendu. Pierwszą z nich była ponad miliardowa obniżka składki zbieranej z ubezpieczeń z gr. 1 (6727,46 mln zł, wobec 7997,68 mln zł po 3 kw. ub.r., -15,88% r/r). Warto jednak zwrócić uwagę, że w pierwszej połowie 2015 r., kiedy dział I notował wzrost, spadek wpływów ze sprzedaży ubezpieczeń na życie również oscylował w granicach 1 mld zł. Różnica polega jednak na tym, że wówczas fantastyczny przyrost (+950 mln zł) odnotował segment polis z UF (gr. 3). Poprawa osiągnięcia na koniec września również robi wrażenie (9846 mln zł, wobec 9175,52 mln zł przed rokiem,+7,31% r/r), ale jest wyraźnie niższa (+670 mln zł) od odnotowanej po 6 miesiącach tego roku, co w połączeniu z nieco wyższym ubytkiem w gr. 1 spowodowało, że spadła wartość całego rynku życiowego.

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 3 kwartały 2015 r. uplasował się na poziomie 2366,26 mln zł – o 10,78% niższym od ubiegłorocznego (2652,08 mln zł). Spadła także łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec września wartość 14 566,18 mln zł (14 994,14 mln zł rok wcześniej, -2,85%). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 2123,68 mln zł (2722,52 mln zł przed rokiem,-22% r/r).

Sektor non-life nadal rośnieZ kolei wynik sprzedażowy działu II na koniec września wyniósł 20 053,72 mln zł – o +2,41% więcej niż przed rokiem (19 582,19 mln zł). Trudno jednak traktować wzrost wartość rynku majątkowego jako niespodziankę, gdyż już po pierwszym kwartale i po sześciu miesiącach 2015 r. w sektorze majątkowym widoczny był trend wzrostowy. Chociaż… - Gdyby nie reasekuracja czynna, to w majątku byłby spadek składki po III kw. 2015 r. – wskazał Marcin Tarczyński, analityk PIU.

Rentowność idzie na dnoPrzypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) na koniec września tego roku wyniósł 6017,29 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały łącznie 6060,58 mln zł. Dane te pokazują, że widoczne od początku 2015 r. tempo spadku wpływów ze sprzedaży ubezpieczeń z gr. 10 wyraźnie maleje. Procentowy wskaźnik spadku za 3 kwartały (-0,71%) jest ponad dwukrotnie niższy od rezultatu po 6 miesiącach (-1,46%) i ponad trzykrotnie niższy od wykazanego na koniec marca (-2,35%). W trendzie wzrostowym utrzymała się natomiast sprzedaż AC pojazdów lądowych: po 9 miesiącach towarzystwa zebrały z tego typu polis 4017,35 mln zł – o +2,8% więcej niż przed rokiem (3907,99 mln zł).

Przez 9 miesięcy 2015 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 4969,42 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC. Taki rezultat oznacza niestety wzrost o niemal 700 mln zł wobec osiągnięcia sprzed roku (4274,52 mln zł). – Nie pamiętam tak dużego skoku – skomentował Marcin Tarczyński. Z kolei łączna kwota zaspokojonych roszczeń z AC uplasowała się na poziomie 2836,18 mln zł (2641,96 mln zł rok wcześniej, +7,35% r/r).

Fatalnie prezentuje się rentowność techniczna w „komunikacji”. Po 9 miesiącach tego roku strata techniczna w OC wyniosła -586 mln zł. To prawie czterokrotnie (!) więcej niż po 3 kw. 2014 r. (-149 mln zł). Na minusie znalazło się też AC, notując stratę wielkości -56 mln zł. Rezultat ten jest szczególnie bolesny, jeśli porównać go z wynikiem sprzed roku, kiedy to autocasco było rentowne, z wynikiem technicznym o wartości +252 mln zł. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to nie można wykluczyć, że na koniec roku „dołek” techniczny w komunikacji będzie oscylować w granicach miliarda złotych. Warto przypomnieć, że jak do tej pory, największą depresję odnotowano w 2010 r., kiedy to łączna strata w OC i AC wyniosła -1333,52 mln zł. Niewiele lepiej było w roku poprzednim, kiedy to wynik techniczny wyniósł -1040 mln zł. – Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych notuje dodatnią dynamikę, jednakże dynamika odszkodowań jest znacznie większa. W efekcie mamy już znaczną stratę techniczną, która nie powinna być zaskoczeniem dla rynku. Wzrost odszkodowań, w szczególności wzrost średniej wartości szkody był oczekiwany w związku z implementacją przez ubezpieczycieli rekomendacji KNF. Rynek dalej zbiera owoce wojny cenowej, której impet słabnie w ostatnich tygodniach – komentuje Konrad Owsiński, szef ubezpieczeń biznesowych w Link4.

Poza „komunikacją”W ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych wartość składek wyniosła 10 mld zł i była o +4,2% wyższa od odnotowanej na koniec września 2014 r. Największy udział w przypisie ponownie miały ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,2 mld zł, -2% r/r) oraz ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,7 mld zł, -1,8% r/r). Wzrosły natomiast wpływy z OC ogólnej (1,5 mld zł, +5,5% r/r). – Rynek ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych też zbiera owoce wojny cenowej. Choć składki na całym rynku wzrosły, to jednak w zakresie podstawowych ubezpieczeń, tj. od ognia i innych żywiołów oraz od pozostałych szkód rzeczowych składki spadły przy wzroście odszkodowań, wpływając negatywnie na rentowność. Elastyczność ubezpieczycieli jest ciągle wspierana przez brak negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach, ale trzeba pamiętać, że łaskawa aura może się zmienić – przestrzega Konrad Owsiński.

Dramatyczny spadek wyniku technicznegoWynik finansowy netto firm majątkowych za 3 kwartały 2015 r. wyniósł 1970,11 mln zł i był o -34,18% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (2993,28 mln zł). Opisywana powyżej zła rentowność techniczna w „komunikacji” odbiła się na wyniku całego sektora, który wyniósł +411,58 mln zł. Rezultat ten było o 60,24% niższy (!) od wykazanego na koniec września 2014 r. (+1035,04 mln zł). Przez 9 miesięcy tego roku dział II wypłacił łącznie 11 285,65 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 10,08% więcej niż rok wcześniej (10 252,6 mln zł). Sektor majątkowy zapłacił w sumie 243,52 mln zł podatku dochodowego (382,74 mln zł przed rokiem,-36,37% r/r). – Dla całego rynku notujemy wyraźny spadek wyniku technicznego. Obserwując złe wyniki, trudno patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem. Trzeba pamiętać, że sprzedane przez rynek niskie składki jeszcze przez wiele miesięcy będą się zarabiać w portfelach ubezpieczycieli i w związku z tym poprawa wyników będzie procesem znacznie rozciągniętym w czasie. Z tego powodu przyszły rok nie będzie też dla ubezpieczycieli łatwy. Ważne jest, że widać w minionych tygodniach stopniowe podwyżki składek, które są jeszcze zbyt małe i muszą być dalej kontynuowane, gdyż są krokiem we właściwym kierunku – podsumowuje Konrad Owsiński.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.