Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Sektor majątkowy rośnie, życiowy – dołuje

Wartość rynku życiowego nadal spada pomimo dalszego wzrostu przychodów z ubezpieczeń na życie i wypadkowych. Z kolei na rynku majątkowym widoczna jest stabilizacja cen komunikacyjnych polis OC – takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), podsumowującego wyniki uzyskane przez rynek w I półroczu 2018 roku.

Z danych zebranych przez PIU wynika, że w pierwszej połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek, o 1,7% więcej niż rok wcześniej, i wypłacili poszkodowanym i klientom odszkodowania i świadczenia na kwotę 20,7 mld zł (+5% r/r). Do państwowej kasy trafiło ponad 600 mln zł z tytułu podatku dochodowego zapłaconego przez towarzystwa. PIU przypomniała również, że 70 mld zł aktywów ubezpieczycieli stanowią środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu, a 17,2 mld zł to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu.

„Uefki” coraz słabszeW pierwszej połowie tego roku ubezpieczycielom życiowym nie udało się odwrócić trendu spadkowego z I kwartału. Półroczny przypis składki działu I uplasował się bowiem na poziomie 11 140,47 mln zł – o 8,76% niższym od uzyskanego w analogicznym okresie ub.r. (12 209,87 mln zł). Warto zwrócić uwagę, że tempo spadku sprzedaży było jeszcze niższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku (-7,37%), przez co osiągnięcie „życiówki” było najniższym rezultatem na przestrzeni ostatnich lat. W głównej mierze był to efekt kurczącego się przypisu składki z ubezpieczeń z UFK (gr. 3), który na koniec czerwca wyniósł 4306,46 mln zł (5666,61 mln zł rok wcześniej, -24% r/r). Z kolei przychody ze składek w grupie 1 (polisy na życie) uplasowały się na poziomie 3793,67 mln zł, wobec 3690,07 mln zł przed rokiem (+2,81% r/r), co oznacza podtrzymanie trendu wzrostowego zarysowanego w I kw. 2018 r. Kolejną poprawę zanotowano również w segmencie ubezpieczeń życiowych, których półroczna sprzedaż sięgnęła 2915,5 mln zł – o 7,13% więcej niż po 6 miesiącach 2017 r. (2721,43 mln zł).

Poprawa rentowności sektoraWynik finansowy netto działu I uplasował się na poziomie 1285,64 mln zł – o 8,01% wyższym od ubiegłorocznego (1190,25 mln zł). Poprawiła się również rentowność techniczna sektora. Wynik techniczny „życiówki” wyniósł 1494,72 mln zł i był o 1,16% niższy od odnotowanego przed rokiem (1512,27 mln zł). Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I poł. 2018 r. przez towarzystwa życiowe – 10 834,2 mln zł - bya o 4,18% wyższa od ubiegłorocznej (10 399,73 mln zł).

Zakłady z działu I uiściły 287,78 mln zł podatku dochodowego (293,84 mln zł przed rokiem, -2,06% r/r).

– W parlamencie rozpoczną się wkrótce prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Z jednej strony będzie to dla ubezpieczycieli nowy produkt, z drugiej jednak zaprocentują lata doświadczeń zdobyte przy oferowaniu PPE. Dzięki znakomitym kontaktom z pracodawcami, ubezpieczyciele mogą mieć kluczowy udział w budowaniu powszechności długoterminowego oszczędzania Polaków – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Działalność majątkowa (łącznie)Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 20 982,97 mln zł składek brutto – o 8,35% więcej niż przed rokiem (19 366,45 mln zł).

Milion szkód w „komunikacji”Składka zebrana z polis OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniosła 7346,27 mln zł – o 4,67% więcej niż w I poł. 2017 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7346,27 mln zł. Liczby te potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia ekspertów i podmiotów rynku ubezpieczeń o stabilizacji cen OC. Warto też zauważyć, że półroczny wskaźnik tempa wzrostu przypisu był wyraźnie niższy od odnotowanego w I kwartale 2018 r. (6,77%). Z odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w segmencie AC, gdzie sprzedaż wzrosła o 10,06% r/r (z 3833,81 mln zł do 4219,35 mln zł), podczas gdy po pierwszych trzech miesiącach tego roku wskaźnik wzrostu w autocasco wyniósł 7,74%. Z szacunków Izby wynika, że średnia składka na polisę OC ppm wynosiła w II kw. 2018 r. 574,8 zł i była taka sama jak w tym samym okresie poprzedniego roku (umowy roczne), natomiast średnia półroczna składka na polisę AC wyniosła 1225,7 zł, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4424,68 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (4313,73 mln zł przed rokiem, +2,57% r/r), oraz 2422,92 mln zł z autocasco (2228,66 mln zł, +9,06% r/r). We wspomnianym okresie zakłady ubezpieczeń zlikwidowały 619,6 tys. szkód z OC i 382 tys. szkód z AC.
– Wzrost cen na rynku OC wyraźnie wyhamował. Wypłaty rosną, ale również mniej dynamicznie niż 2-3 lata temu. To oznacza, że nie pojawiły się nowe tytuły do wypłat. Przed nami ważna ustawa, dotycząca regulacji działalności tzw. firm odszkodowawczych. Mimo iż nie dotyczy ona bezpośrednio zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, może mieć wpływ na rynek OC. Czekamy także na efekty prac nad regulacją zadośćuczynień. Przewidywalność w tym obszarze pozwoliłaby na znacznie większą stabilność cen w przyszłości  – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński.

9 mld zł składek z polis pozakomunikacyjnychPIU zwróciła uwagę, iż wartość składek z ubezpieczeń majątkowych niekomunikacyjnych wyniosła 9,1 mld zł i była o blisko 11% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w tym wyniku miały ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł) oraz ubezpieczenia OC (1,2 mld zł).

– Pierwsze półrocze stało pod znakiem dużych szkód w rolnictwie, stąd odszkodowania w grupie „pozostałe szkody rzeczowe” wzrosły aż o 60% (z 396,37 mln zł do 632,02 mln zł – AM). Ubezpieczenia rolne, w kontekście zmian klimatycznych, są jednym z najważniejszych wyzwań dla rynku ubezpieczeniowego na najbliższe lata. Musimy pamiętać jednak, że dobra polisa jest tylko elementem zarządzania ryzykiem. Ubezpieczenie wspomaga, ale nie zastępuje szerszej strategii – skomentował Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Spadek zyskuNa koniec pierwszego półrocza wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 2528,8 mln zł (z czego połowa stanowiła dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych) i był o 3,4% niższy od rezultatu uzyskanego w I poł. 2017 r. (2617,89 mln zł). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 1345,43 mln zł – o 18,26% wyższym od rezultatu po 6 miesiącach ub. roku (1137,69 mln zł). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. dział II wypłacił łącznie 9350,62 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 2,06% więcej niż rok wcześniej (9161,51 mln zł). Zakłady majątkowe uiściły 318,32 mln zł podatku dochodowego (311,73 mln zł przed rokiem, +2,11% r/r).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.