Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Przeciętny rok towarzystw

Mimo rosnących przychodów ubezpieczycieli ze składek, szczególnie widocznych w segmencie komunikacyjnych polis OC, wynik finansowy netto rynku pozostawia wiele do życzenia. Cieszy się natomiast fiskus, któremu ubezpieczyciele zapłacili w ubiegłym roku sporo ponad 1,5 miliarda złotych z tytułu podatków: dochodowego oraz od aktywów.

Z danych zebranych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że w 2016 roku polscy ubezpieczyciele zebrali 56,04 mld zł składek, o 1,7% więcej niż w 2015 r. oraz wypłacili poszkodowanym i klientom 36,68 mld zł odszkodowań i świadczeń – o 4,66% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto towarzystw wyniósł 4,18 mld zł (-25,47% r/r), natomiast wynik techniczny uplasował się na poziomie 3369,07 mld zł – o 9,78% lepszym od ubiegłorocznego. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy w 2016 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 620 mln zł.

Działalność życiowaNa koniec 2016 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 23 856,69 mln zł. Był to rezultat o 13,33% niższy od odnotowanego w 2015 r. (27.525,02 mln zł).

Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 1 (produkty ochronne, krótkoterminowe polisy bankowe, czy struktury) uplasował się na poziomie 7814,94 mln zł, wobec 8432,58 mln zł w roku poprzednim (-7,32% r/r). Z kolei segment polis z UFK (gr. 3) wypracował składkę o wartości 10 325,12 mln zł (13 411,58 mln zł przed rokiem, -23,01% r/r). – Na rynku życiowym wciąż mamy do czynienia ze spadkiem składki z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Obowiązujące od początku 2016 r. nowe regulacje prawne miały wpływ na spadek sprzedaży w tym segmencie, jednocześnie doprowadziły one do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2016 r. uplasował się na poziomie 2250,94 mln zł – o 26,11% niższym od uzyskanego w 2015 r. (3046,18 mln zł). 15 mld zł z tej kwoty to zysk PZU Życie. Do 18 284,27 mln zł spadła również łączna wartość wypłaconych brutto odszkodowań i świadczeń (19 364,57 mln zł rok wcześniej, -5,58% r/r). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 3018,1 mln zł (2844,71 mln zł przed rokiem, +6,09% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 618,06 mln zł podatku dochodowego (495,55 mln zł przed rokiem, +24,72% r/r).

Działalność majątkowa Z kolei wynik sprzedażowy działu II na koniec ub.r. wyniósł 32 182,49 mln zł – o 16,7% więcej, niż w 2015 r. (27 576,86 mln zł).

Prawie 3,3 mld zł wzrostu przypisu w OC ppm.W 2016 roku przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych, ppm.) wyniósł 11 654,65 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały łącznie 8380,67 mln zł (+39,07% r/r). Marcin Tarczyński, rzecznik PIU, poinformował na Twitterze, że w ub.r. średnia składka z OC ppm. wyniosła 461 zł (533 zł w IV kwartale”). Wciąż rośnie sprzedaż AC pojazdów lądowych: po 12 miesiącach ub.r. towarzystwa zebrały z tego typu polis 6566,13 mln zł – o 19,4% więcej niż przed rokiem (5499,23 mln zł).

„Komunikacyjna wyrwa” nadal ogromnaW minionym roku ubezpieczyciele wypłacili 7979,92 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 14,28% więcej niż w 2015 r. (6982,61 mln zł). Marcin Tarczyński podał, że w ub.r. zgłoszono ponad 1,02 mln szkód z OC ppm. Z kolei łączna kwota zaspokojonych roszczeń z AC uplasowała się na poziomie 4199,99 mln zł (3867,69 mln zł rok wcześniej,+8,59% r/r).

– Wypłaty odszkodowań i świadczeń rosną, natomiast wzrost składki, jaki miał miejsce w 2016 r., zapobiegł zwiększeniu się straty z ubezpieczenia OC. Należy podkreślić, że wzrost składki zobowiązuje ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw, dlatego pełne efekty podwyżek będą widoczne w rachunkach ubezpieczycieli dopiero po kilku, a czasem kilkunastu miesiącach od ich wprowadzenia. Na dziś rynek OC pozostaje nierentowny, ze stratą 1 mld zł – zaznaczył Jan Grzegorz Prądzyński.

Łączna strata techniczna grup 3 i 10 działu II jest nadal ogromna, ale pocieszające jest to, że towarzystwom nie udało się pobić niechlubnego rekordu z 2015 roku. Z raportu KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2016” wynika, że ubiegłoroczny zsumowany wynik techniczny obu grup wyniósł -1054,64 mln zł wobec -1236,33 mln zł w roku poprzednim. Kłopot jednak w tym, że owa poprawa jest w głównej mierze zasługą segmentu AC, który zamknął ub.r. rezultatem na poziomie +38,51 mln zł (-125,75 mln zł w 2015 r.). Mimo niemal 40% wzrostu przypisu składki strata w OC zmniejszyła się jedynie do -1093,16 mln zł (1110,58 mln zł rok wcześniej).

Bolesne skutki szkodowości rolnejW ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych przypis składki osiągnął poziom 14 mld zł i był o 1,9% wyższy od odnotowanego na koniec 2015 r. Największy udział w wyniku sprzedażowym ponownie miały ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (3 mld zł,+1,8% r/r) oraz ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,6 mld zł,+3,4% r/r). O 7,4% do 1,9 mld zł spadły natomiast wpływy z ubezpieczeń OC.

– Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne – wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Jak podał rzecznik Izby, skutkiem szkód rolnych z I poł. ub.r. był wynoszący 57,06% wzrost wypłat (do 1,53 mld zł z 0,97 mld zł w 2015 r.) w segmencie pozostałych szkód rzeczowych.

Marna rentownośćWynik finansowy netto firm majątkowych za 2016 r. wyniósł 1933,61 mln zł i był o 24,69% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (2567,45 mln zł). 1,6 mld zł z tej kwoty to zysk netto PZU SA. Rentowność techniczna uplasowała się na poziomie 350,97 mln zł. Rezultat ten było o 56,54% wyższy od wykazanego na koniec grudnia 2015 r. (224,21 mln zł). Przez 12 miesięcy minionego roku dział II wypłacił łącznie 18 393,06 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 17,31% więcej niż rok wcześniej (15 678,82 mln zł). Sektor majątkowy zapłacił w sumie 380,74 mln zł podatku dochodowego (294,11 mln zł przed rokiem,+29,45% r/r).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.