Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Prawie 21 mln zł zysku UNIQA

W pierwszej połowie tego roku UNIQA w Polsce znacząco poprawiła rentowność swojego biznesu majątkowego. Tego samego celu nie udało się natomiast osiągnąć w przypadku „życiówki”, która mogła się jednak pochwalić ponad siedmiokrotnym wzrostem przypisu składki.

W pierwszej połowie tego roku oba towarzystwa wchodzące w skład grupy UNIQA w Polsce  poprawiły swoje wyniki sprzedażowe. Zsumowany przypis składki brutto za 6 miesięcy 2017 r. wyniósł 1035,3 mln zł, co było rezultatem o 63% lepszym od odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dzięki spółce majątkowej łączny wynik finansowy netto UNIQA, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, wzrósł o 20% r/r, do poziomu 20,69 mln zł.

Biznes majątkowyMajątkowe UNIQA TU zebrało 583,15 mln zł składek brutto – o 1,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 r. (575,64 mln zł). Poprawa wyniku sprzedażowego była zasługą większości linii biznesowych. Najwyższy wzrost odnotowano w ubezpieczeniach mieszkaniowych (+20% r/r) i gwarancjach finansowych (+13,6% r/r). UNIQA podała, że sprzedaż wprowadzonego w połowie ubiegłego roku pakietu Twój Biznes Plus, adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrosła aż o 45,8% r/r. Jeszcze wyższy wskaźnik wzrostu zanotowano w przypadku ubezpieczenia straty finansowej (GAP) obejmujące ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży (+155,4%).

Duże znaczenie dla łącznego wzrostu przypisu składki w biznesie majątkowym miała redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych). W efekcie przypis w AC spadł o 15,1% r/r (ze 109,09 mln zł na koniec czerwca ub.r. do 92,61 mln zł rok później). W przypadku OC komunikacyjnego efekt „czyszczenia” portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen, czego efektem był wzrost sprzedaży o 7,3% (206,84 mln zł wobec 194,16 mln zł przed rokiem).

- Dzięki rosnącemu na całym rynku poziomowi cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych udało się poprawić szkodowość w tej linii produktowej do poziomu zbliżonego do granicy gwarantującej pokrycie ponoszonych kosztów – podkreśliła Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych UNIQA. – Wizja niedokładania do tej linii biznesu stała się dla niektórych graczy na rynku zdecydowanie bardziej realna niż przed rokiem. Dla niektórych nawet jest to już rzeczywistość – dodała.
Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 63,5% i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (67,9%) oraz w całym 2016 r. (72,4%).

- Poprawa szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, przy wzroście sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych oraz efektywna kontrola kosztów złożyły się na dodatni wynik techniczny – wskazała Anna Demczenko.

UNIQA TU uzyskało wynik techniczny na poziomie +5,11 mln zł. To duża poprawa w stosunku do I poł. ub.r., kiedy to towarzystwo wykazało -17,18 mln zł straty. Przez 6 miesięcy tego roku towarzystwo wypłaciło 361,22 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Rok wcześniej wskaźnik ten osiągnął poziom 391,89 mln zł.

Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 24,46 mln zł – o 56,4% więcej niż rok wcześniej (15,64 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 19,46 mln zł, wobec 12,69 mln zł osiągniętych po I poł. 2016 r. (+53,4% r/r).

Biznes życiowyZ kolei UNIQA TUnŻ legitymowało się ponad 7-krotnie wyższym przypisem składki niż miało to miejsce na koniec czerwca 2016 r. (452,13 mln zł wobec 60,31 mln zł). To zasługa zarówno produktów ze składką regularną (60,7 mln zł,+7,4% r/r), jak i produktów ze składką jednorazową (391,4 mln zł wobec 3,8 mln zł ). Ubezpieczyciel tłumaczy, że tak wysoki wzrost sprzedaży został uzyskany przede wszystkim dzięki produktowi „UNIQAtowe strategie” opartemu na UFK.

Przez 6 miesięcy tego roku towarzystwo wypłaciło 180,22 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Rok wcześniej łączna wartość wypłaconych roszczeń sięgnęła 77,35 mln zł. Wynik techniczny zakładu na dzień 30 czerwca wyniósł 2,46 mln zł, wobec 5,73 mln zł przed rokiem. Z kolei wynik finansowy brutto towarzystwa (wg MSR) osiągnął poziom 1,6 mln zł, wobec 5,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Z kolei zysk netto wyniósł 1,2 mln zł (4,6 mln w I poł. półroczu ub.r.).

- Pogorszenie wyniku finansowego spółki życiowej wynika z pogorszenia szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Z kolei na wzrost szkodowości wpływ ma m.in. wzrost liczby urodzeń oraz liczby zgonów potwierdzony danymi publikowanymi przez GUS – powiedziała Anna Demczenko.

Wypłacalność II Obie spółki UNIQA w Polsce legitymowały się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR. W przypadku spółki majątkowej UNIQA na koniec czerwca 2017 r. wyniósł on 176,3%, z kolei dla życiowego biznesu – 263,2%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150% dla spółki majątkowej i 175% dla biznesu życiowego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.