Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Kolejny rekord PZU

W pierwszym kwartale tego roku Grupa PZU legitymowała się najwyższym poziomem sprzedaży w swojej historii. Rekordowy trend utrzymał się także w pierwszej połowie tego roku.

- PZU pobiło kolejne rekordy. Półroczna składka przypisana brutto przekroczyła 11,6 mld zł, co jest najlepszym półrocznym wynikiem w historii PZU. Dodatkowo drugi kwartał zostanie zapamiętany nie tylko dzięki finalizacji zakupu banku Pekao SA, ale również z uwagi na kolejną rekordową sprzedaż, która była nawet wyższa niż w pierwszym kwartale. Rośniemy, ufają nam klienci, konsekwentnie realizujemy naszą strategię zakładającą nie tylko zwiększanie sprzedaży, ale także dużą dyscyplinę kosztową, która pozwala nam stale poprawiać rentowność naszej Grupy – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

SkładkiW pierwszej połowie 2017 roku PZU zebrał w sumie 11 606 mln zł składek brutto*, o 17,7% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (9862 mln zł). Zakład podkreślił, że II kwartał był kolejnym rekordowym pod względem sprzedaży – przypis sięgnął 5838 mln zł, wobec 5061 mln zł przed rokiem. PZU SA zebrał 6706 mln zł składek brutto – o prawie 1,5 mld zł, czyli 27,54% więcej niż przed rokiem (5258 mln zł).

- W ciągu pierwszych sześciu miesięcy poprawiliśmy rentowność ubezpieczeń majątkowych. Wszystkie główne linie biznesowe we wszystkich segmentach są dzisiaj dochodowe. To efekt dużej dynamiki sprzedaży zarówno produktów komunikacyjnych, jak i pozakomunikacyjnych, niższej szkodowości w ubezpieczeniach rolnych oraz dużej dyscypliny kosztowej. Poprawa wskaźnika mieszanego o 6,6 pp. r/r., do poziomu 86,5%, realizowana była przy spadających kosztach obsługi portfela ubezpieczeniowego. W efekcie tych działań wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1%, osiągając na koniec czerwca 2017 roku poziom 6,9%. Oznacza to, że jesteśmy w stanie oferować nasze produkty taniej niż nasi kluczowi konkurenci – podkreślił Tomasz Kulik, CFO PZU.

Z kolei przypis PZU Życie wyniósł 4242 mln zł (3989 mln zł na koniec czerwca ub.r., +6,34% r/r). – W biznesie życiowym odbudowaliśmy rentowność w ubezpieczeniach grupowych, która po trudnym pierwszym kwartale osiągnęła poziom 24,5% w drugim kwartale (w porównaniu do 13,8% w I kwartale – AM). Przede wszystkim to efekt spadku częstości zgonów oraz niższych kosztów obsługi. Pozwoliło to poprawić rentowność tego segmentu w ujęciu narastającym od początku br. do 19,2%. Wprowadziliśmy również działania, które pozwolą ograniczyć zmienność naszych wyników, spowodowaną sezonowością poszczególnych ryzyk – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie. – Kładziemy duży nacisk na rozwój naszych usług w obszarze ochrony zdrowia, zarówno w zakresie rozwoju produktów zdrowotnych, jak i poszerzania sieci współpracujących z nami placówek. Ten obszar jest dla nas strategiczny, ponieważ jest jednym najszybciej rozwijających się segmentów rynku – dodał.

Efektem bardzo dobrych wyników sprzedażowych był wzrost udziału rynkowego PZU w polskim sektorze majątkowym o 1,4 pp. r/r, do 37,1%, oraz o 0,8 pp. r/r, do 45,6% (dane na koniec marca 2017 r.). w segmencie ubezpieczeń na życie ze składką okresową.

Liczba klientów koncernu wzrosła o 500 tys. osób r/r oraz o blisko 70 tys. w II kwartale wobec analogicznego okresu ub.r.

Zyski i kosztyZysk operacyjny wzrósł do 2,2 mld zł w porównaniu do 1,05 mld zł w I półroczu 2016 r., a zysk netto jednostki dominującej do 1,45 mld zł w porównaniu do 0,66 mld zł przed rokiem. Ogółem wynik finansowy netto Grupy PZU uplasował się na poziomie 1733 mln zł – o 119,37% wyższym od ubiegłorocznego (790 mln zł). Wzrost zarobków jest m.in. zasługą znaczącej poprawy wyniku netto na działalności inwestycyjnej: na dzień 30 czerwca tego roku wyniósł on 3032 mln zł, wobec 1405 mln zł rok wcześniej (+115,8% r/r). Innym istotnym czynnikiem był spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 1,1 pp. r/r, do 6,9%.
Przez 6 miesięcy 2017 r. PZU wypłacił 7214 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 17,01% więcej  niż w I połowie ub.r. (6165 mln zł).

Inwestycje - Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik inwestycyjny w I półroczu 2017 był trzy razy wyższy r/r, osiągając poziom 1087 mln zł. Wypracowanie tak wysokiej rentowności na portfelu własnym było szczególnie trudne ze względu na przygotowanie płynności do zamknięcia transakcji z UniCredit dotyczącej nabycia akcji banku Pekao. Dobry wynik inwestycyjny to przede wszystkim efekt wyższej rentowości osiągniętej na instrumentach kapitałowych, co było m.in. związane z poprawą koniunktury rynkowej – indeks WIG wzrósł o 17,9% w porównaniu do końca 2016 roku, wobec spadku o 3,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dodatkowo wyniki portfela rosły ze względu na lepszą sytuację na polskim rynku długu oraz rosnący udział w naszym portfelu wysokomarżowego długu korporacyjnego – wskazał Tomasz Kulik.

7 czerwca 2017 PZU sfinalizował transakcję zakupu 20% akcji banku Pekao (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR – 32,8%). W jej wyniku stał się największą grupą oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, o łącznej sumie bilansowej ponad 295 mld zł (aktywa PZU, Pekao oraz Alior Banku).

- Dziś PZU to grupa finansowa, która chce być partnerem pierwszego wyboru dla naszych klientów zarówno w obszarze ubezpieczeń majątku i życia, jak i oszczędności, ochrony zdrowia czy produktów bankowych. Transformacja, która dokonała się wraz z nabyciem pakietu akcji Pekao, umożliwia nam nowe podejście do relacji z klientem, co uwalnia wiele potencjalnych synergii. Tym niemniej podstawowy biznes ubezpieczeniowy PZU pozostanie w centrum naszych starań, tak aby jego solidne fundamenty mogły stanowić platformę dla rozwoju nowych inicjatyw strategicznych – zaznaczył Paweł Surówka.

W celu uzupełnienia potrzeb kapitałowych, po finalizacji transakcji zakupu pakietu akcji Pekao Grupa PZU zrealizowała emisję obligacji podporządkowanych o wartości 2,25 mld zł.

- Zgodnie z deklaracją utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa mierzony wskaźnikiem wypłacalności Solvency II. Aby utrzymać ten wskaźnik na strategicznym poziomie ponad 200%, przeprowadziliśmy największą w historii emisję obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w Polsce. Była to jednocześnie pierwsza emisja w kraju zgodna z wymogami regulacji Solvency II. Wpływy z emisji zostały zaliczone do środków własnych PZU, co pozwoliło na utrzymanie wysokich wskaźników bezpieczeństwa – dodał Tomasz Kulik.

Uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 22,1% w porównaniu do 10,7% w I półroczu 2016.
*Wyniki Grupy PZU wg MSSF, wyniki spółek – wg PSR.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.