Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Depresja „życiówki” obniżyła wynik całego sektora

Po raz pierwszy od 2015 r. roczna wartość rynku ubezpieczeń mierzona przypisem składki była niższa od odnotowanej dwanaście miesięcy wcześniej. To efekt pogłębiającej się depresji w ubezpieczeniach na życie, spowodowanej głównie gigantycznymi spadkami w segmencie polis z UFK. Strat „życiówki” nie był w stanie zrekompensować sektor non life, w którym mocno wyhamowało tempo wzrostu sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że w 2018 roku polscy ubezpieczyciele zebrali łącznie 62 169,79 mln zł składek brutto. Rezultat ten był o 0,27% niższy od odnotowanego w 2017 r. (62 338,74 mln zł). W 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły prawie 42 mld zł odszkodowań i świadczeń. Należny od towarzystw roczny podatek dochodowy wyniósł 1,3 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 720 mln zł.

W raporcie PIU podkreślono, że rynek ubezpieczeniowy posiada ponad 40 mld zł rezerw na przyszłą pomoc dla poszkodowanych. Z kolei prawie 17 mld zł aktywów ubezpieczycieli zostało zainwestowanych długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu.

Gigantyczny spadek w grupie 3Na koniec grudnia 2018 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 21 704,79 mln zł. Był to rezultat o 11,63% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (24 561,27 mln zł). Pogorszenie wyniku sprzedażowego „życiówki” było spowodowane mocną obniżką w segmencie polis z UFK (gr. 3), który wypracował składkę o wartości 7928,38 mln zł – o blisko 3,5 mld zł mniejszą od uzyskanej w 2017 r. (11 379,05 mln zł). Należy zwrócić uwagę, że ubiegłoroczne tempo spadku przypisu w „uefkach” pogłębiało się z kwartału na kwartał. O ile po 3 miesiącach tego roku wynosiło ono 20,27%, to po sześciu plasowało się na poziomie 24%, po dziewięciu – 27,23%, by na koniec roku wynieść 30,32%.

Utrzymany został natomiast widoczny od początku roku wzrostowy trend sprzedaży w gr. 1. Roczny przypis z polis na życie wyniósł 7609,14 mln zł wobec 7402,08 mln zł przed rokiem (+2,8% r/r). Kolejną poprawę zanotowano również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 5918,31 mln zł – o 7,41% więcej niż w 2017 r. (5510,07 mln zł).

– Rynek ubezpieczeń na życie może w najbliższym czasie zmienić się poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe. Część ubezpieczycieli zdecyduje się je oferować, a część pośredniczyć w ich oferowaniu. Nie mam wątpliwości, że dzięki PPK i pracy ubezpieczycieli, wiele osób będzie w stanie oszczędzać dodatkowo na emeryturę – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Zyski i odszkodowania rosnąWynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2018 r. uplasował się na poziomie 2449,13 mln zł – o 7,6% wyższym od ubiegłorocznego (2276,23 mln zł). Wzrosła także łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec roku wartość 21 486,79 mln zł (20 354,64 mln zł rok wcześniej, +5,56%). Najwięcej wypłacono z polis z UFK – 13 028,08 mln zł (11 966,38 mln zł, +8,87% r/r). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 3081,61 mln zł (3041,62 mln zł przed rokiem, +1,31% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 565,92 mln zł podatku dochodowego (628,02 mln zł w 2017 r., -9,89% r/r).

Działalność majątkowa (łącznie)Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w 2018 roku 40 465 mln zł składek brutto – o 7,11% więcej, niż w poprzednim roku (37 777,47 mln zł).

Mocny wzrost ACPrzypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 15 182,48 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 14 810,06 mln zł (+2,51% r/r). Zestawienie rocznego tempa wzrostu w tym segmencie z wskaźnikami z poszczególnych okresów rozliczeniowych pokazuje spadek tempa wzrostu wyniku sprzedażowego w gr. 10. W I kwartale wyniosło ono 6,77%, w I połowie 2018 r. rezultat w OC ppl. był wyższy od odnotowanego rok wcześniej o 4,67%, a po 3 kwartałach uplasowało się na poziomie 3,16%.

Z kolei roczny przypis składki w AC pojazdów lądowych wyniósł 8302,22 mln zł – o 8,49% więcej niż przed rokiem (7652,7 mln zł). W ujęciu wartościowym kwota przyrostu przypisu ze sprzedaży autocasco (blisko 0,65 mld zł) miała największy udział we wzroście osiągnięcia całego działu II.
W 2018 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 8954,11 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. – o 4,62% więcej niż przed rokiem (8558,43 mln zł). PIU oszacowała, że w ubiegłym roku poszkodowani z obowiązkowych polis komunikacyjnych otrzymywali wypłatę od ubezpieczyciela średnio co pół minuty. Z kolei łączna kwota roszczeń wypłaconych z AC uplasowała się na poziomie 4959,81 mln zł (4512,09 mln zł rok wcześniej, +9,92% r/r).

– Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych są wyższe niż rok wcześniej. Dodatkowo ostatni kwartał 2018 r. pokazał, że rosną one coraz dynamiczniej. Jednocześnie widzimy wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Rentowność rynku OC nie przekracza 3%, a ogromna presja na wzrost wypłat ze strony warsztatów naprawczych i firm odszkodowawczych czyni rynek nieprzewidywalnym. Pomóc mogłoby np. uregulowanie zadośćuczynień, czyli świadczeń za ból i cierpienie – powiedział prezes zarządu PIU.

Segment niekomunikacyjnyZ kolei wśród pozostałych ubezpieczeń majątkowych największy udział w składce miały ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (3486,33 mln zł wobec 3203,95 mln zł przed rokiem, +8,81% r/r), ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (3302,36 mln zł vs. 3017,4 mln zł, +9,44% r/r) oraz ubezpieczenia OC ogólnej (2174,12 mln zł vs. 1953,25 mln zł,  +11,31%r/r).

Spadek wypłat z ubezpieczeń ogniowychWynik finansowy netto firm majątkowych za 2018 r. wyniósł 4152,72 mln zł i był o 18,47% wyższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (3505,22 mln zł). Należy jednak nadmienić, że jednak trzecia tej kwoty to dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2953,24 mln zł. Rezultat ten było o 42,83% wyższy od wykazanego na koniec grudnia 2017 r. (2067,64 mln zł). Autorzy raportu wyjaśniają, że na tak dużą poprawę wyników wpłynęło m.in. lepsze zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz mniejsza liczba zjawisk powodujących wypłaty z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów. Izba zastrzega, że zarówno poprawa, jak i spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych jest cykliczny i często zależy od zdarzeń jednorazowych, zwłaszcza w przypadku dużych szkód żywiołowych.

W 2018 roku dział II wypłacił łącznie 20 188,6 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,61% więcej niż rok wcześniej (19 485,36 mln zł). 1315,55 mln zł odszkodowań otrzymali poszkodowani przez ogień i inne żywioły (-21,84% r/r), a 1233,83 mln zł (+15,38% r/r) – poszkodowani wskutek różnego typu kradzieży, jak również gradu i mrozu, głównie przy szkodach rolnych. Warto też dodać, że ponad 600 mln zł świadczeń otrzymali poszkodowani z tytułu nieszczęśliwych wypadków i zachorowań.

– Musimy być przygotowani na coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Ubezpieczyciele są finansowo gotowi do zapewnienia ochrony, natomiast bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem katastrof musimy liczyć się niestety z coraz większymi szkodami z tego tytułu. Stąd m.in. nasza decyzja o przygotowaniu raportu pt. „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” –wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

We wspomnianym okresie sektor majątkowy zapłacił w sumie 731,24 mln zł podatku dochodowego (540,81 mln zł przed rokiem, +35,21% r/r).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.