Aktualności

RPO: Interwencja w sprawie menadżerów odrzuconych przez nadzór

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się z kolejną interwencją do Ministra Finansów (MF). Tym razem jego wystąpienie dotyczy pretendentów do zarządów ubezpieczycieli i reasekuratorów, których kandydatury zostały negatywnie zweryfikowane przez nadzór. Zdaniem RPO veto KNF może mieć poważne konsekwencje zawodowe dla menadżerów niezaakceptowanych przez Komisję.

Rzecznik przyznał, że impulsem, który skłonił go do interwencji były docierające do niego „sygnały wskazujące na brak należytego zabezpieczenia praw kandydatów na członków krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji, którzy poddawani są weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego”. Konkretnie chodzi o wymóg rękojmi prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty. RPO przypomniał, że zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. W tej sytuacji rozstrzygnięcie dotyczące powołania członków zarządu ubezpieczycieli lub/i reasekuratorów ma postać decyzji administracyjnej, podlegającej kontroli sądów administracyjnych.

„Zwracający się do mnie kandydaci, na których powołanie KNF nie wyraziła zgody ze względu na niespełnianie przez nich przesłanki rękojmi, wskazują na brak odpowiednich gwarancji proceduralnych prawidłowej kontroli decyzji podjętej przez KNF, w szczególności pod względem poczynionych w niej ustaleń faktycznych. W ich przekonaniu zakres kompetencji sądu administracyjnego nie wystarcza dla właściwej oceny przeprowadzonej przez KNF weryfikacji wszystkich kryteriów kształtujących pojęcie: rękojmia wykonywania zadań w sposób należyty” – napisał RPO w wystąpieniu do MF. Rzecznik podkreślił, że w takich sprawach sąd administracyjny zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi opiera kontrolę na materiale dowodowym zgromadzonym w postępowaniu przed organem administracji wydającym zaskarżoną decyzję – czyli w tym wypadku KNF. Zdaniem RPO taka procedura uniemożliwia sądowi właściwą weryfikację ustaleń uznanych przez Komisję za przejaw braku rękojmi. „Rozpatrzenie sprawy często wymaga też od sędziego wiedzy specjalistycznej, a w toku postępowania przed sądem administracyjnym nie ma  możliwości powołania dowodu z opinii biegłego” – podkreślił.

Poważne konsekwencje veta KNFRzecznik zwrócił uwagę, że brak zgody nadzoru może mieć poważne konsekwencje dla odrzuconego kandydata. Zdaniem RPO, negatywna decyzja Komisji może skutkować destabilizacją kariery zawodowej, a nierzadko utratę zaufania bądź wykluczenie ze środowiska zawodowego. „W tym kontekście uznałem, że niezmiernie istotne jest zagwarantowanie odpowiedniej kontroli dokonywanych przez KFN ocen. Mam wątpliwości, czy aktualnie obowiązujące regulacje w tym obszarze eliminują wszelką arbitralność rozstrzygnięć KNF” – stwierdził.

Zdaniem Rzecznika sądowa kontrola decyzji KNF nie realizuje standardów ukształtowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zwrócił się więc do ministra o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

Głośna sprawa niedoszłego szefa AXAW ostatnich latach KNF niezwykle rzadko odmawiała zgody na powołanie przedstawionych jej kandydatur do zarządów firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z powodu braku należytej rękojmi. Z głośniejszych spraw były to brak zgody dla Grzegorza Buczkowskiego na pełnienie funkcji prezesa TUW i TUnŻ SKOK oraz Katarzyny Bieranowskiej jako członkini zarządu wspomnianych powyżej towarzystw. W tym roku szerokim echem odbił się brak zgody Komisji dla Michała Kwiecińskiego jako prezesa dwóch spółek ubezpieczeniowych AXA w Polsce. W spekulacjach medialnych sugerowano, że na taką decyzję nadzoru wpłynęła przeszłość zawodowa menadżera w Liberty, a konkretnie agresywna polityka cenowa prowadzona w tamtym okresie przez zakład. Tego typu praktyki napędzały wojnę cenową w „komunikacji”, czego efektem była m.in. stale pogarszająca się rentowność segmentu komunikacyjnego. Sprawa wzbudziła spore kontrowersje, tym bardziej że werdykt KNF był niejednogłośny: za akceptacją, zgodnie z rekomendacją departamentu UKNF prowadzącego sprawę, głosował szef nadzoru Andrzej Jakubiak. Przeciw było czterech pozostałych członków Komisji: obaj wiceprzewodniczący oraz przedstawiciele prezydenta i resortu finansów.

Pełny tekst wystąpienia RPO:
https://www.rpo.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.