Aktualności

RCL: Kolejne uwagi do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Ministerstwo Finansów (MF) wyłączyło z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przepisy niezwiązane z implementacją unijnych przepisów, spełniając w ten sposób postulat Rządowego Centrum Legislacji*. RCL ma jednak kolejne uwagi do projektu – tym razem w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej i sposobu jego wdrożenia.

W opublikowanej 24 lipca opinii Centrum oceniło, że proponowana nowela nie realizuje w pełni celu określonego w art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności. Celem tym jest wyznaczenie jednej ze stron (instytucji/ubezpieczyciela) jako odpowiedzialnej w pierwszej kolejności za niezwłoczne wypłacenie odszkodowania poszkodowanemu.

RCL zwróciło uwagę, że choć dodane w najnowszej odsłonie projektu art. 14 ust. 4b zdanie pierwsze* zdaje się odpowiadać treści art. 11 akapit pierwszy dyrektywy i dotyczyć wszystkich przypadków sporu pomiędzy UFG i zakładem ubezpieczeń odnośnie do ustalenia, który z nich jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu (w projekcie wyznaczono ubezpieczyciela), to jednak pomija niezmieniane regulacje art. 14 ust. 4 i 4a ustawy.

„Z regulacji tych wynika, iż w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie ustalił ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego osoby odpowiedzialnej za szkodę odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – również w razie kwestionowania takiego ustalenia zakładu ubezpieczeń, czyli <sporu> (w takim przypadku dochodzi bowiem do zwrotu od zakładu ubezpieczeń). Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że nie zostało jednoznacznie przesądzone, który z ww. podmiotów jest właściwy do wypłaty odszkodowania <w pierwszej kolejności>. Jeżeli w ocenie projektodawcy art. 11 dyrektywy uprawnia do wyznaczenia do wypłaty odszkodowania <w pierwszej kolejności> różnych stron w przypadku różnych sporów, należałoby te przypadki jednoznacznie rozróżnić i określić w ustawie” – uważa Centrum.

RCL ocenia też jako zasadne doprecyzowanie regulacji dodawanego art. 14 ust. 4b zdanie drugie ustawy. Centrum zwraca uwagę, że „ustalenie odpowiedzialności”, w przeciwieństwie do powołanego w uzasadnieniu jako wzorzec regulacyjny art. 14 ust. 4a, nie jest tu ograniczone podmiotowo. Dlatego jego zdaniem obejmuje ono raczej „ostateczne ustalenie”, przy którym właściwe jest wskazanie obowiązku zwrotu, a nie dochodzenia takiego zwrotu. RCL chciałoby też wyjaśnienia w uzasadnieniu projektu skutków prawnych regulacji przejściowej (art. 2) w kontekście wpływu zmiany minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej (określanej w umowie ubezpieczenia) na trwające w dniu wejścia w życie projektowanej zmiany stosunki prawne (obowiązujące umowy).

***

http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RCL)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.