Aktualności

PZU mocno wzrósł w „majątku”

Zaskakująco dobre wyniki sprzedaży w biznesie majątkowym pozwoliły Grupie PZU na uzyskanie znaczącej poprawy półrocznej przychodów ze składek. Zjawisku temu towarzyszył znaczący spadek zysków, spowodowany w głównej mierze zawirowaniami na rynkach finansowych. Widoczne są już także pierwsze efekty polityki cięcia kosztów. - Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, kiedy PZU w ubezpieczeniach majątkowych rósł znacznie szybciej niż rynek, zwiększając udziały rynkowe, kolejny kwartał przyniósł dalsze umocnienie. Motorem wzrostu pozostawały ubezpieczenia komunikacyjne. Liczę, że w kolejnych kwartałach wsparciem dla utrzymania tego pozytywnego trendu będzie dynamicznie rozwijający się TUW PZUW. Naszym członkom zaproponowaliśmy elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty program ubezpieczeniowy – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA. – Pierwsza połowa 2016 roku to także okres poprawy fundamentów w obszarze kosztowym – wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 pp. r/r do wartości 7,9% – dodaje.Składki W I półroczu 2016 roku Grupa PZU zebrała 9861,99 mln zł składek brutto, czyli o 8,1% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku (9126,45 mln zł). Na szczególną uwagę zasługiwało osiągnięcie zakładu w biznesie majątkowym, gdzie rezultat sprzedażowy na poziomie 5335 mln zł był o 19,9% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r.  Oznacza to również, że po raz pierwszy od 10 lat PZU znacząco zwiększył udział w rynku ubezpieczeń majątkowych.  Ubezpieczyciel tłumaczy, że wyższy przypis jest w głównej mierze efektem wzrostu sprzedaży – zarówno w sektorze klienta masowego (o 652,8 mln zł), jak i korporacyjnego (o 164,3 mln zł). W tym ostatnim przypadku przede wszystkim w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Na wzrost składki wpływ miała także lepsza sprzedaż życiowych „grupówek” i indywidualnie kontynuowanych (rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych wzrost składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej).
Zysk W I półroczu 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 1048,7 mln zł (1619,0 mln zł w ub.r., -35,2% r/r). Zysk netto osiągnął poziom 789,8 mln zł i był o ponad 40% niższy od odnotowanego 12 miesięcy wcześniej (1321,53 mln zł). Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 24,8% r/r.Działalność inwestycyjnaPółroczny wynik netto na działalności inwestycyjnej grupy wyniósł 1456,1 mln zł, wobec 1086,0 mln zł rok wcześniej (+34,1% r/r). Według PZU wyższy wynik I półrocza to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Ponadto na wyniku z działalności lokacyjnej mocno zaciążyły akcje Grupy Azoty, których cena znacząco spadła w porównaniu do wzrostów sprzed roku.- Grupa Azoty to nasza strategiczna spółka, w której wynik wierzymy. Jednak aktywo to znajduje się w portfelu, w którym zmiany jego wyceny giełdowej w dużej mierze wpływają na nasz wynik inwestycyjny. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku musieliśmy rozpoznać niezrealizowaną stratę w wysokości  ok. 200 mln zł, co rok do roku daje ponad 300 mln zł różnicy na wyniku – dodał Michał Krupiński.
Innymi czynnikami wpływu były: niższy wynik na pozostałych notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na pogorszenie koniunktury na GPW w związku z Brexitem oraz słabsze wyniki portfela aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych.Odszkodowania i świadczeniaWartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 6164,44 mln zł (6006,36 mln zł rok wcześniej, +2,6% r/r). Do tej zmiany przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego (efekt negatywnych skutków przezimowań w dotowanych ubezpieczeniach upraw rolnych) oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w komunikacyjnych polisach OC w segmencie klienta masowego.Koszty administracyjne i akwizycjiKoszty administracyjne Grupy w I półroczu 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1253 mln zł, względem 822,1 mln zł w I półroczu 2015, czyli były o 52,4% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku – koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 494,9 mln zł. Po wyłączeniu kosztów administracyjnych banków wskaźnik ten spadł o 7,8% do 758 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.
Koszty akwizycji wzrosły o 121,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.
ROENa koniec I półrocza skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 15.600,7 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca ub.r. (+3,2%). Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 10,7%. Wskaźnik ROE był niższy o 10,4 pp. niż w poprzednim roku. Wartości wskaźników rentowności uzyskane w I półroczu 2016 roku przez Grupę PZU znajdowały się pod presją negatywnych skutków sytuacji na GPW.
Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. Segment bankowy kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w I półroczu 2016 roku kwotą 217,1 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o ok. 47 mld zł, a udziały niekontrolujące o 3,8 mld zł.Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.