Aktualności

Prowizje dystrybutorów (prawie) bez zmian

Ministerstwo Rozwoju i Finansów (MRiF) skierowało do publicznych i międzyresortowych konsultacji projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, uwzględniający część uwag zgłoszonych podczas konsultacji i uzgodnień, jakie miały miejsce na przełomie roku. Ostatecznie projektodawca nie zdecydował się na wprowadzenie zakazu pobierania przez pośredników wynagrodzeń od ubezpieczycieli. MRiF nie wprowadziło też jawności wszystkich prowizji, ograniczając ten wymóg do polis inwestycyjnych. A i to też nie do wszystkich.

W skorygowanym projekcie ustawy „dystrybucyjnej” utrzymany został art. 24. ust. 1. pkt 5 zobowiązujący agentów do poinformowania klienta przed zawarciem umowy o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z jej proponowanym zawarciem. Dystrybutor będzie miał obowiązek ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej) czy jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia lub takie, które łączy w sobie te trzy rodzaje wynagrodzeń. „Takie rozwiązanie ma jasno zobrazować stosunek łączący zakład ubezpieczeń i pośrednika. Ponadto, klientowi zostaną przekazane podstawowe informacje również w przypadku gdy dystrybutorem będzie zakład ubezpieczeń” – napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Identycznie brzmiące przepisy utrzymano również odnośnie brokerów ubezpieczeniowych (art. 34 ust.1 pkt 6) i zakładów ubezpieczeń (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2).

Sprzedaż części polis z jawnym wynagrodzeniemNowością było natomiast wprowadzenie we wspomnianych artykułach regulacji, w którym zobowiązano agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz ZU (odpowiednio: art. 24, ust. 2-4, art. 34 art. 25 ust 2-3 i art. 25 ust 2-3) do informowania klientów o wysokości kosztów dystrybucji oraz kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym: jeżeli są związane z UFK, w których gwarantowana wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest niższa niż dziesięciokrotność rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu tej umowy w każdym z pierwszych 5 lat ubezpieczenia, oraz tych umów, w których wartość świadczenia jest ustalana w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. Przymus informacyjny nie będzie natomiast dotyczyć „uefek”, w których gwarantowana wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest wyższa niż dziesięciokrotność rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu tej umowy w każdym z pierwszych pięciu lat ubezpieczenia, gdyż zdaniem projektodawcy, konstrukcja tych polis jest zbliżona do konstrukcji tradycyjnych ubezpieczeń na życie i dożycie, które mają charakter przede wszystkim ochronny. W projekcie zaproponowano także zdefiniowanie kosztów dystrybucji w słowniczku do aktu, jako wyrażony procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku iloraz założonych kosztów akwizycji  dla danej umowy ubezpieczenia oraz sumy składek ubezpieczeniowych z danej umowy w rekomendowanym minimalnym okresie trwania umowy.

Jawność zapobiegnie misselingowiZdaniem projektodawcy, konieczność ujawniania klientom wysokości prowizji za sprzedaż wspomnianych powyżej polis inwestycyjnych pozwoli poprawić bezpieczeństwo poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Według MRiF jawne kwoty wynagrodzeń zwiększą transparentność całego procesu sprzedaży w/w produktów ochronnych, a dodatkowo – zapobiegnie misselingowi. „Informacja obejmująca zarówno wysokość kosztów dystrybucji ubezpieczeń jak i wysokość kosztów prowizji będzie stanowiła dla poszukującego ochrony ubezpieczeniowej całościowy obraz dotyczący kosztów związanych z dystrybucją umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, z uwzględnieniem najbardziej istotnej pozycji, jaką stanowi prowizja pośrednika ubezpieczeniowego. Taki zakres informacji będzie adekwatny również w przypadku gdy umowa ubezpieczenia będzie zawierana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń i nie będzie wypłacana prowizja pośrednika ubezpieczeniowego” – napisano w uzasadnieniu.

Uczestnicy konsultacji i uzgodnień projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mają czas na zgłaszanie uwag do 7 kwietnia.
Projekt jest dostępny pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/...

***

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń*, czyli IDD (Insurance Distribution Directive).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.