Aktualności

Prawo: Zakazu pobierania prowizji od zakładów raczej nie będzie

Przebieg konferencji uzgodnieniowej poświęconej projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która odbyła się 19 stycznia w Ministerstwie Finansów sugeruje, że zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postulat rozważenia zakazu pobierania wynagrodzenia od ubezpieczycieli nie zostanie zaakceptowany. Wciąż nieznane są losy propozycji dotyczących informowania klientów o wysokości prowizji.

Jak ujawniło Stowarzyszenie Multiagentów Ubezpieczeniowych, przez pierwsze 2 godziny spotkania (jedna trzecia czasu trwania wczorajszej debaty dotyczącej 400 uwag zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych aktu) dyskutowano na temat zgłoszonej przez UOKiK propozycji zakazu pobierania prowizji od ubezpieczycieli. Duża cześć uczestników spotkania podniosła szereg argumentów ekonomicznych i historycznych przeciwko takiemu rozwiązaniu. Przedstawiciele UOKiK stwierdzili, że propozycja zakazu miała jedynie charakter systemowy, jako nawiązanie do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Urząd zapowiedział, że w razie braku akceptacji zgłoszonego przez niego zakazu poprze zaproponowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jawność wynagrodzeń – podał portal beinsured.

Zdaniem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych propozycja UOKiK jest wręcz antysystemowa, ponieważ stoi w sprzeczności z przepisami Kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej, która z definicji jest odpłatna. Przeciwny ujawnianiu wysokości prowizji jest Związek Banków Polskich. ZBP jest zdania, że lepszym rozwiązaniem może być poprzestanie na zawartej w projekcie regulacji nakazującej informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia. Następnie po kilku latach trzeba byłoby przeanalizować praktykę funkcjonowania tego przepisu i ewentualnie wówczas rozważyć wprowadzenie jawności prowizji. W ocenie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych największym problemem jest dostosowanie oferty do potrzeb klienta, a nie wysokość prowizji pośrednika. SPBUiR jest zdania, że ujawnianie wysokości wynagrodzenia mocno ogranicza wolność wyboru, gdyż klient skupi się nad wysokością prowizji, a nie na zakresie ochrony. Według Rzecznika Finansowego zakaz wynagradzania i ujawnianie wysokości wynagrodzeń nie jest konieczne. Ten drugi przypadek nie dotyczyłby polis z UFK, zwłaszcza przy wysokim poziomie prowizji. Z kolei przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazali, że zakaz wynagradzania pośredników czy obowiązek ujawniania przez nich prowizji doprowadzi do całkowitego zaprzestania sprzedaży produktów ochronnych, w efekcie czego zniknie zjawisko misselingu. Natomiast reprezentanci KNF przyznali, że znane jest im stanowisko polskiego rządu o braku konieczności ujawniania prowizji, ale zdaniem nadzoru warto wrócić do rozmowy o ujawnianiu wynagrodzeń jako ważnego elementu ochrony konsumentów.

Podczas konferencji dyskutowano także nad propozycją Komisji dotyczącą uznania ubezpieczającego w ubezpieczeniu grupowym za szczególny rodzaj dystrybutora. Większość rynku opowiedziała się jednak przeciwko uznawaniu ubezpieczających w „grupówkach” za dystrybutorów ubezpieczeń. KNF zwróciła też uwagę na konieczność zapewnienia dłuższego czasu na dostosowanie jej systemów informatycznych do wymogów ustawy. Tę kwestie poruszyli także przedstawiciele PIU, których zdaniem należy zapewnić spójność systemów nadzoru z systemami zakładów ubezpieczeń. Natomiast PIBUiR podniosła kwestię uregulowania w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń umowy brokerskiej/porozumienia kurtażowego w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Przedstawiciele resortu finansów zapewnili, że ministerstwo będzie analizować przedstawione propozycje dotyczące prowizji zwłaszcza w zakresie produktów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w kontekście właściwego informowania klienta. MF przyjrzy się też dokładnie propozycjom dotyczącym IT i umowy brokerskiej/porozumienia kurtażowego, choć wychodzą one poza ramy IDD.

Jak podało SMU, w konferencji uczestniczyło ok. 70 osób, a z 400 zgłoszonych uwag udało się omówić ok. 30 %. Pozostałe 70% zostanie omówione podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 23 stycznia.

Więcej:
SMU i beinsured.pl z 19 stycznia, „Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona projektowi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” i „Większość rynku przeciwko uznawaniu ubezpieczającego w grupówkach za dystrybutora”, pod adresem:
http://www.beinsured.pl/...
http://www.beinsured.pl/...
https://www.facebook.com/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: beinsured.pl, SMU, Facebook)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.