Aktualności

Prawo: Wyczerpywalność sum gwarancyjnych w Senacie

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się zgłoszonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wnioskiem w sprawie uregulowania kwestii wyczerpywania się sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) zawartych w latach 90. O rozwiązanie tego problemu od lat walczy Rzecznik Finansowy (jeszcze jako Rzecznik Ubezpieczonych).

Impulsem do kwietniowego wystąpienia RPO do marszałka Senatu RP o systemowe rozwiązanie powyższego problemu, poprzez podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej, było regionalne spotkanie w Białymstoku. Tam Rzecznik usłyszał bowiem, że ze skutkami wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC ppm. boryka się kilka tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z lat 90. Osoby te już utraciły lub wkrótce mogą utracić należne im świadczenia. Jest to efekt tego, iż we wspomnianym okresie obowiązywały dużo niższe sumy gwarancyjne niż obecnie.

Problem ten dotyczy m.in. mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim, który w 1992 r., jako 3,5-letnie dziecko, został potrącony przez samochód. Na skutek wypadku doszło do licznych i ciężkich obrażeń ciała. Pojazd sprawcy nie miał OC. Poszkodowany wystąpił o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz rentę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie, w związku z wyczerpaniem się sumy gwarancyjnej, sąd – na wniosek UFG – zadecydował o pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego, na mocy którego zasądzono na rzecz mężczyzny miesięczną rentę i tym samym wygasł obowiązek jej wypłaty.

Problem wyczerpalności sum gwarancyjnych był wielokrotnie sygnalizowany m.in. przez Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Finansowego; RzF) w kontekście możliwości podwyższenia świadczeń należnych poszkodowanym.

Jak podano w przytoczonym przez facebookową stronę RzF komunikacie PAP, w Biurze Rzecznika nie jest dokładnie znana skala takich spraw w całym kraju. – Wiemy jedynie, ile osób zgłosiło się do nas, bo groziło im tzw. wyczerpanie sumy gwarancyjnej lub już znalazły się w sytuacji, gdy po jej wyczerpaniu ubezpieczyciel z dnia na dzień przestawał pokrywać koszty leczenia czy wypłacać rentę – powiedział ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze RzF, Marcin Jaworski. Dodał, że do biura wpłynęło łącznie 25 podobnych spraw. Według niego problem ma szerszy wymiar i nie ogranicza się tylko do sytuacji, w której płatnikiem jest UFG, dotyczy także firm ubezpieczeniowych, które wypłacają świadczenia.

W jego opinii konieczna jest zmiana w prawie. – Choć nie jest to problem masowy, dotyka osób już i tak bardzo poszkodowanych przez los. Dla niektórych z nich środki wypłacane przez ubezpieczyciela są niezbędne do dalszego funkcjonowania – powiedział.

Wyjaśnił, że Biuro Rzecznika we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania częściowo uregulowało tę kwestię. – Funkcjonuje już przepis nakładający na towarzystwa obowiązek informowania o zbliżającym się wyczerpaniu sumy gwarancyjnej, po wypłacie 80% środków – powiedział.

Marcin Jaworski przyznał, że powyższa zmiana to pierwszy pozytywny krok, jednak potrzebne są kolejne. Jego zdaniem warto byłoby wprowadzić regulacje, które nie zmuszałyby klientów do prowadzenia spraw przed sądem. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie obowiązku wypłat po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej przez UFG, ale nie znalazło to aprobaty regulatora – zauważa Jaworski.

Obecne wystąpienie RPO nie jest pierwszą interwencją dotyczącą  systemowego rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) zawartych w latach 90, poprzez podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej, 22 grudnia 2008 r. Rzecznik skierował odpowiednie pismo do Ministra Finansów, który jednak nie podzielił stanowiska o zasadności wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

*facebook.com/Rzecznik Finansowy „Renty: wielki problem z niektórymi świadczeniami wypłacanymi z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”

http://www.polskieradio.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RPO, RzF, Facebook, Polskie Radio, PAP, gu.com.pl)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.