Aktualności

Prawo: Ubezpieczenia chronione na wypadek twardego brexitu

28 marca prezydent Andrzej Duda podpisał umowę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o UE (twardy brexit).

Regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów klientów instytucji finansowych z siedzibą w ww. lokalizacjach i wykonujących działalność w Polsce w przypadku wystąpienia UK z UE na zasadzie twardego brexitu.  W części dotyczącej zakładów ubezpieczeń ustawa przewiduje, że firmy z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego brexitu prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce, będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

Przepis będzie dotyczył jedynie okresu niezbędnego do realizacji zawartych umów, przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, mającego siedzibę w innym kraju UE i mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce, lub uzyskania zezwolenia na wykonywanie takiej działalności i przeniesienia portfela ubezpieczeń. Okres ten nie będzie jednak mógł trwać dłużej niż przez 24 (w przypadku działu I) lub 12 (w przypadku działu II) miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Dłuższy termin dla ubezpieczeń na życie jest konsekwencją długoterminowego charakteru tego typu umów.

Z kolei w przypadku działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji przepisy ustawy pozwalają na ich wykonywanie, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń/reasekuracji z innego niż RP państwa członkowskiego UE – nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa dotyczy również banków oraz podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które prowadzą działalność maklerską w Polsce m.in. w formie oddziału lub bez oddziału.

W komunikacie wydanym po podpisaniu ustawy przez prezydenta Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF, inicjator projektu przejściowego rozwiązania prawnego na wypadek twardego brexitu) zwraca uwagę, że nadrzędnym celem przepisów jest ułatwienie podmiotom ograniczenia negatywnych skutków brexitu dla klientów, poprzez podjęcie skutecznych działań dostosowawczych (m.in. poprzez uzyskanie stosownych zezwoleń KNF czy przeniesienie portfela usług finansowych) albo wygaszenie działalności. Z tego względu regulacje dotyczą działalności rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy i w większości przypadków ograniczają możliwość zawierania nowych umów, ich przedłużania lub zmiany.

Urząd zaznaczył, że ustawa wejdzie w życie dopiero w przypadku twardego brexitu oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie działalności objętej ustawą.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: prezydent.pl, UKNF, gu.com.pl)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.