Aktualności

Prawo: PIU chce opóźnienia przepisów dotyczących rejestru agentów

W toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające* Polska Izba Ubezpieczeń zgłosiła postulat przesunięcia terminu wejścia w życie aktu. Powód? Brak wielu informacji na temat wymogów technicznych, jakie muszą spełnić ubezpieczyciele w związku z wprowadzeniem nowego rejestru.

Rozporządzenie określa sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru oraz wykaz dokumentów dołączanych do wyżej wymienionych wniosków. Większość z 41 osób i instytucji, które otrzymały prośbę o wyrażenie opinii i ewentualnych uwag do rozporządzenia, nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń (m.in. Rzecznik Finansowy). Jednym z niewielu wyjątków była Polska Izba Ubezpieczeń, której stanowisko zawierało szereg uwag.

Najważniejszą z nich był postulat przesunięcia daty wejścia w życie rozporządzenia (najpóźniej do 2 października przyszłego roku) lub wprowadzenia okresu przejściowego, co umożliwiłoby ubezpieczycielom adaptację do nowych zasad funkcjonowania rejestru. Izba zwraca uwagę, że MF nie przyjął rozporządzenia regulującego szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników (wymóg art. 52 ust. 10 ustawy), co uniemożliwia jego funkcjonowanie. Projekt nie przewiduje też okresu przejściowego dla towarzystw, umożliwiającego im dostosowanie do nowego systemu rejestru agentów. A co więcej, zakłady wciąż nie dysponują informacjami technicznymi na temat działania tego narzędzia. Dlatego nie wiedzą np., czy procesie rejestracji będą mogły wykorzystać już posiadane funkcjonalności IT, czy też muszą wdrożyć nowe. Jednocześnie Izba przekazała MF szereg pytań ubezpieczycieli dotyczących głównie kwestii technicznych, na które zakłady chciałyby otrzymać odpowiedź KNF. Pytania trafią również do Komisji, a ponadto PIU chce zorganizować spotkanie przedstawicieli nadzoru z reprezentantami towarzystw, podczas którego ci ostatni uzyskaliby wszelkie niezbędne im informacje, co pozwoliłoby im odpowiednio przygotować się do nowych regulacji.

Wśród pozostałych uwag Izby znalazł się m.in. postulat dopracowania przepisów lub wydania jasnej interpretacji, np. w instrukcji korzystania z rejestru organu nadzoru. Organizacja chciałaby wiedzieć, czy zakłady będą mogły wysyłać jedno zbiorcze zestawienie zawierające wiele wniosków o wpis lub zmianę w rejestrze, co ułatwiłoby cały proces. PIU zgłosiła także postulat, aby uzyskiwanie dostępu do formularza wniosku o wpis lub zmianę w rejestrze było możliwe za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz zaufanego podpisu elektronicznego. Izba podkreśliła, że przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi ubezpieczycielom płynne przejście na nową formę identyfikacji oraz przygotowanie wszystkich pracowników do składania wniosków za pomocą ePUAP.

***

*http://legislacja.rcl.gov.pl/...
Obowiązek wydania aktu wynika z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650), której przepisy będą stosowane od 1 października 2018 roku.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.