Aktualności

Prawo: Nowela osobowa wchodzi w życie

4 maja wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Akt nowelizuje 162 ustawy, dostosowując je tym samym do postanowień rozporządzenia. – Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – To sukces, który zdołaliśmy osiągnąć dzięki ścisłej współpracy resortu cyfryzacji z wszystkimi uczestnikami procesu legislacyjnego, m.in. Kancelarią Premiera, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak i dzięki szerokim konsultacjom społecznym – podkreśla.

- Przepisy tworzyliśmy z myślą o doprecyzowaniu wielu obszarów codziennej praktyki biznesowej – wyjaśnia Karol Okoński, wiceminister w resorcie cyfryzacji. – Doprowadzenie polskich przepisów do pełnej zgodności z zapisami RODO było jednym z największych wyzwań legislacyjnych, z jakim zmierzyła się Polska od czasów naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przyjęty przez nas przy tej okazji model współtworzenia prawa z udziałem tych, na których funkcjonowanie ma ono bezpośredni wpływ – praktykami biznesu i stroną społeczną – na trwałe wejdzie do standardów legislacyjnych w Polsce – dodaje.

Nowela zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług finansowych, w tym ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawę  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR).

Nowelizacja wprowadziła m.in. przepisy pozwalające ubezpieczycielom na przetwarzanie danych osobowych – także tych objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy – jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu. Ale jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu.

Mimo początkowego sprzeciwu strony rządowej, w nowelizacji znalazły się też postanowienia zapewniające ubezpieczycielom podstawę do przetwarzania danych dotyczących zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Przetwarzane mogą być tylko i wyłącznie dane dotyczące zdrowia zawarte w umowach lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy. Czynność ta może się odbywać w celu oceny ryzyka lub wykonania umowy i  jedynie w zakresie niezbędnym ze względu na cel i rodzaj ubezpieczenia.

Wprowadzone przez nowelę zmiany pozwolą też zakładom podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach tylko w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osób fizycznych, w tym profilowanie. W ustawie precyzyjnie określono też, jakie warunki należy spełnić, aby móc przeprowadzić te czynności oraz jakiego rodzaju dane mogą być wykorzystywane do profilowania.

Wśród pozostałych zmian uwagę zwracało zniesienie wymogu pisemnych zgód m.in. w przypadku udostępnienia przez ubezpieczyciela innemu zakładowi przetwarzanych przez siebie danych osobowych w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych przekazanych przez osoby, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: MC, gu.com.pl)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.