Aktualności

Prawo: Kolejne propozycje „prowizyjne”

16 stycznia w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska kolejnych instytucji odnoszące się do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W zaprezentowanych opiniach znalazły się m.in. kolejne postulaty dotyczące wynagrodzeń pośredników.

W zdecydowanej większości najnowszych opinii przewijał się postulat doprecyzowania przepisów charakterze ogólnym, które mogłyby budzić wątpliwości interpretacyjne. I tak Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na potrzebę ujednolicenia terminologii ustawy i eliminację pewnych niekonsekwencji w przepisach. „Projekt posługuje się wielokrotnie, lecz niespójnie, a czasem w nieuzasadniony sposób, zamiennie, niezdefiniowanymi pojęciami <klient>, <podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej> i <poszukujący ochrony ubezpieczeniowej>” – zwrócił uwagę Rzecznik.

Na ogólnikowość regulacji zwróciły też uwagę m.in. Związek Pracodawców Prywatnych, Stowarzyszenie Multiagentów Ubezpieczeniowych, Polska Izba Ubezpieczeń czy Konfederacja Lewiatan. Przykładowo, PIU zaapelowała, aby doprecyzować przepisy dotyczące: użytego w projekcie sformułowania „klient” oraz „poszukujący ochrony”, regulacji odnoszących się do nowych obowiązków informacyjnych wobec klienta (charakter otrzymanego wynagrodzenia, możliwość złożenia reklamacji), obowiązku przekazywania przez dystrybutora wystandaryzowanego dokumentu zawierającego informacje o nim i o produkcie. Sprecyzowane miałyby być również przepisy odnoszące się do określania wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zasad wynagradzania dystrybutora (nie mogą mieć wpływu na oferowanie danego produktu), szkoleń zawodowych i ubezpieczeń pakietowych. Co ciekawe, identyczne postulaty zgłosiła Konfederacja Lewiatan.

W stanowiskach pojawiły się też postulaty dotyczące najgorętszej ostatnio kwestii – wynagrodzeń pośredników. O tym obszarze zrobiło się głośno w ubiegłym tygodniu, gdy opublikowane pierwsze opinie w ramach konsultacji projektu ustawy „dystrybucyjnej”. Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski zaproponowały nałożenie na  pośredników obowiązku ujawniania wysokości prowizji za sprzedaż ubezpieczeń. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił pomysł wprowadzenia zakazu pobierania wynagrodzenia od ubezpieczycieli. Najnowsze opinie nie idą tak daleko. W stanowisku Rzecznika Finansowego napisano, iż poddaje on pod rozwagę projektodawcy „wprowadzenie obowiązku ujawniania wynagrodzeń otrzymywanych przez dystrybutorów ubezpieczeń w przypadku umów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w przypadku, gdy składka opłacana przez ubezpieczającego jest znaczącej wysokości”. W ocenie RzF „można się również zastanowić nad wprowadzeniem limitu, od którego wynagrodzenie byłoby ujawniane, np. jeżeli wynagrodzenie dystrybutora przekraczałoby określony procent wyliczonej składki ubezpieczeniowej”. Natomiast Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wprost zaproponowała rezygnację z obowiązku zawartego w art. 24, ust. 1, pkt. 7 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zobowiązującego pośredników do ujawnienia klientom charakteru otrzymywanego wynagrodzenia. Według KPF taki przymus „jest jedynie kolejnym obowiązkiem informacyjnym, który nie zmienia sytuacji klienta i nie zmierza w jakikolwiek sposób do poprawy jego sytuacji prawnej czy faktycznej”. Dodatkowo Konferencja przestrzegła, że ta regulacja może skutkować naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie informacji udzielanych klientowi przez pośrednika.

Spotkanie uzgodnieniowe w Ministerstwie Finansów dotyczące opinii zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń odbędzie się 19 stycznia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.