Aktualności

Prawo: Kogo obejmie „podatek bankowy”?

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Oprócz banków czy SKOK-ów nową daniną zostaną obciążeni także ubezpieczyciele i reasekuratorzy. Ale nie wszyscy.

Jako cel wprowadzenia nowego podatku projektodawca wskazał chęć pozyskania dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych – w szczególności społecznych, które planuje nowy rząd. „Ponadto ustawa ma na celu zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych. Podniesienie w ostatnich latach stawki podatku od towarów i usług o 1 punkt procentowy zwiększyło obciążenia podatkowe społeczeństwa o kwotę zbliżoną do szacowanych dochodów budżetu państwa z tytułu przedmiotowego podatku. Jest wiec uzasadnione, by sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jego autorzy podnieśli też, że Polska jest jednym z niewielu państw, w których nie wprowadzono podatku bankowego. Jako przykłady krajów, w których taka danina obowiązuje wymieniono: Wielką Brytanię, Francję, Szwecję, Węgry i Portugalię.  

Zgodnie z treścią projektu, podmiotami podlegającymi nowemu obciążeniu fiskalnemu będą m.in. krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, a także oddziały i główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. Opodatkowaniem zostanie objęta „suma wartości aktywów wynikająca z zestawienia obrotów i sald sporządzonego przez podatnika na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca (…) ponad kwotę 4 mld zł. Podatek ma być rozliczany co miesiąc i wpłacany 25 dnia następnego miesiąca. Stawka nowego obciążenia w przypadku wyżej wymienionych podmiotów ma wynosić: 0,05% podstawy opodatkowania miesięcznie.

W projekcie przewidziano zwolnienie z podatku sumy bilansowej nie większej niż 4 mld zł.  „Zwolnienie wprowadza się w celu ochrony powstających banków i zakładów ubezpieczeń, które pozytywnie wpływają na konkurencję na rynku, a których objęcie podatkiem mogłoby doprowadzić do trudności finansowych. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach, np. w Austrii zwolniona jest kwota 1 mld euro” – napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Projektodawcy przewidują, że nowe obciążenie fiskalne nie powinno zmniejszyć konkurencyjności polskiego rynku dla instytucji zagranicznych, ponieważ będzie ono obowiązywało zarówno krajowe, jak i zagraniczne podmioty. Autorzy projektu zakładają również, iż ze względu na to, że „podatek od sum bilansowych instytucji finansowych jest de facto podatkiem majątkowym, stąd przerzucenie podatku na klientów nie powinno mieć miejsca”.

Projekt wraz z uzasadnieniem można znaleźć na stronie internetowej „Gazety Ubezpieczeniowej”.

AM, news@gu.com.pl
(źródło: Sejm)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.