Aktualności

Prawo: KNF odpowiada na zarzuty ws. polis z UFK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgadza się z zarzutami, jakie padły pod jej adresem podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych poświęconego sytuacji posiadaczy ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). W swojej argumentacji nadzór wskazuje np. że nie mógł podjąć określonych działań, gdyż nie należą one do jego kompetencji.

W piśmie skierowanym do szefującego Komisji posła Jacka Sasina przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak podkreślił, że przesłanką, która skłoniła nadzór do zajęcia oficjalnego stanowiska, był brak możliwości bezpośredniego odniesienia się do wszystkich pytań i tez uczestników dyskusji. Istotną rolę odegrały też „bezpieczeństwo, stabilność i zaufanie do rynku finansowego, których to wartości gwarantem jest nadzór sprawowany przez Komisję”.

Nadzór ostrożnościowy różni się od konsumenckiegoOdnosząc się do zarzutów mówiących o braku reakcji lub jej niewystarczającym poziomie, a nawet nierzetelność wykonywania ustawowych zadań w kontekście oferowania „uefek” z wysokimi opłatami za przedwczesne zerwanie umowy KNF podniosła, że jej zadaniem jest sprawowanie tzw. nadzoru ostrożnościowego. Jego cele są odmienne od realizowanych w ramach nadzoru konsumenckiego, a choć na gruncie polskiego prawa nie zadeklarowano, że Komisja ma status wyłącznie nadzoru ostrożnościowego, ale większość regulacji gwarantowanych przez nadzór to normy o takim właśnie charakterze. Instytucja stoi na stanowisku, że „mylne jest wywodzenie jedynie z przepisów o celach i zadaniach organu nadzoru przekonanie, że KNF powinna sprawować ochronę interesów zakładów ubezpieczeń również w takim zakresie, w jakim ochrona ta należy do kompetencji innych organów administracji albo sądów”.

Brak podstaw prawnychKomisja odrzuciła też zarzuty o brak reakcji na nieprawidłowości związane z wygórowanymi opłatami likwidacyjnymi w oferowanych polisach z UFK. Przypomniała, że działając w granicach prawa mogła reagować tylko wówczas, jeśli stosowanie wspomnianych opłat jest sprzeczne z określonym przepisem. Tymczasem wyroki sądów kwestionują tego typu obciążenia jako niedozwolone w rozumieniu art. 385 §1 Kodeksu cywilnego, czyli „przy zaangażowaniu podstaw prawnych odwołujących się do właściwych obrotowi cywilnoprawnemu klauzul generalnych (dobre obyczaje, rażące naruszenie interesów)”. A do zadań organu nadzoru nie należy rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych.  Takie uprawnienie posiadają jedynie sądy powszechne oraz prezes UOKiK.

Prawo unijne zakazuje zatwierdzania polisW swoim stanowisku nadzór odniósł się również do pytań formułowanych przez niektórych uczestników posiedzenia Komisji dotyczących zatwierdzania ubezpieczeń z UFK. KNF przypomniała, że ani ona, ani tez jej poprzedniczka, czyli Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nie zatwierdzała żadnych produktów ochronnych, ponieważ „prawo nie wymagało takiego zatwierdzenia, a KNF nie miała w tym zakresie żadnej kompetencji przypisanej przepisami prawa”. „Ewentualnie przewidziany w prawie polskim wymóg zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych byłby niezgodny z prawem europejskim” – zaznaczono. Ponadto wiążące nasz kraj prawo unijne nie pozwala na systematyczny monitoring nowych produktów wprowadzanych do obrotu.

Bezzasadne zarzuty o stronniczośćNadzór nie zgadza się też z tezą, że w sporach sądowych pomiędzy ubezpieczycielami a ich klientami stawała po stronie tych pierwszych.  Przypomniał, że jedyną formą jego aktywnego zaangażowania w taką sprawę sądową jest skorzystanie przez szefa KNF z uprawnień prokuratora w postępowaniu cywilnym (art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym). Z takiego prawa skorzystano tylko raz, i to odnośnie ubocznego zagadnienia.

W swoim stanowisku KNF przypomniała również o podejmowanych przez siebie działaniach w zakresie problemów związanych z oferowaniem ubezpieczeń z UFK. Były to propozycje rozwiązań legislacyjnych, zgłaszanych głównie w przy okazji procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, współpraca z Prezesem UOKiK, obejmująca m.in. przekazanie analizy ponad tysiąca „uefek” mogących zawierać niedozwolone postanowienia umowne, oraz przedsięwzięcie prewencyjno nadzorcze, m.in. przyjęcie Rekomendacji U oraz wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń.

***

Pełny tekst stanowiska można znaleźć pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: EuCO)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.