Aktualności

Prawo: Już szesnaście zakładów zawarło porozumienie z UOKiK

Cztery kolejne towarzystwa – Aegon TUnŻ, Compensa TUnŻ, Generali Życie i Open Life TUŻ – zawarły z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kompromis w sprawie opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Spośród 17 ubezpieczycieli, w sprawie których Urząd wszczął postępowanie, porozumienia nie zawarła tylko Skandia.

W ramach kompromisu wspomniane na wstępie towarzystwa zobowiązały się wobec UOKiK do obniżenia opłat likwidacyjnych klientom odstępującym od polis z UFK przed terminem zakończenia umowy. Ponadto towarzystwa zapewniły, że w nowych wzorcach umownych „uefek” nie będą występowały zapisy dotyczące tego typu obciążenia. Aegon zobowiązał się do wycofania z obrotu kwestionowanych przez Urząd produktów oraz do przedstawienia konsumentom propozycji zmiany opłat w wykonywanych umowach.

Instytucja zwróciła uwagę, że w odróżnieniu od pozostałych ubezpieczycieli Aegon pobierał z góry opłaty za dystrybucję i wystawienie polisy lub opłaty warunkowe od każdej zapłaconej pierwszorocznej składki regularnej. W wyniku porozumienia opłaty te mają nie być wyższe niż 28% wartości zgromadzonych środków. Warunek ten dotyczy rozwiązania umowy w pierwszym roku jej obowiązywania.

Z kolei Compensa zobowiązała się obniżyć opłaty w 3 rodzajach „uefek” ze składką regularną. Wysokość opłaty likwidacyjnej nie będzie przewyższać 25% wartości rachunku. Generali Życie ma natomiast obniżyć opłaty w 18 zakwestionowanych wzorców umów. W polisach ze składką regularną koszty nie mogą przekroczyć 5% wartości umowy, natomiast w umowach ze składką jednorazową – mogą wynieść maksymalnie 6%.

Ostatnia z firm, czyli Open Life, zadeklarowała obniżenie kosztów wykupu w 90 produktach. W umowach ze składką regularną wyniosą one nie więcej niż 25% wartości rachunku udziałów, zaś w polisach ze składką jednorazową – maksymalnie 5% wartości rachunku udziałów.

Wszyscy ubezpieczyciele mają obowiązek poinformować konsumentów, że zawarcie aneksu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia opłat w związku z decyzjami Urzędu. W ocenie UOKiK zakłady powinny umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych. UOKiK zapowiedział, że będzie monitorował wykonanie decyzji w oparciu o sprawozdania złożone przez przedsiębiorców a także zgłoszenia od konsumentów.

Wcześniej UOKiK przyjął zobowiązania od: Allianz Życie, Aviva TUnŻ, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, AXA Życie, TUnŻ Europa, Pramerica Życie, STUnŻ Ergo Hestia, Warta i UNIQA Życie. Trwa jeszcze postępowanie Urzędu przeciwko Skandia Życie TU. Może ono zakończyć się przyjęciem zobowiązania do podjęcia działań usuwających skutki niezgodnych z prawem praktyk albo wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w którym nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także może zostać nałożona kara finansowa.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.