Aktualności

Podatek bankowy wejdzie w życie za dwa tygodnie

15 stycznia Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowym. Tego samego dnia akt został podpisany przez prezydenta.

Najważniejsza z poprawek Senatu wprowadzonych do ustawy dotyczyła ubezpieczycieli i przewidywała, że nie będą oni mogli dzielić się w celu zmniejszenia aktywów. Taka praktyka pozwoliłaby zakładom na uniknięcie podatku. Jak tłumaczył podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej komisji Finansów Publicznych i Budżetu, zapis ten jest analogiczny do regulacji dotyczącej firm pożyczkowych. Zakłada ona, że limit aktywów, powyżej których te podmioty będą płacić podatek, dotyczy nie pojedynczych firm, ale całej grupy kapitałowej.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza tzw. podatek bankowy, mający stanowić dochód budżetu państwa. Daniną zostaną objęte m.in. krajowe zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, a także oddziały oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Zgodnie z nowymi regulacjami miesięczna stawka podatku wyniesie 0,0366% podstawy opodatkowania. Tę ostatnią określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad określoną kwotę. W przypadku firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych próg ten wynosi 2 mld zł. Pierwotnie stawka podatku od wspomnianych podmiotów miała wynosić 0,05% miesięcznie (0,6% rocznie) od sumy aktywów przekraczającej 4 mld zł. Ostry sprzeciw branży ubezpieczeniowej sprawił, że parlamentarzyści obniżyli stawkę opodatkowania początkowo do 0,0325% miesięcznie, czyli 0,39% rocznie, a następnie podnieśli ją do poziomu wspomnianego powyżej. O połowę obniżono też kwotę wolną od podatku.

Podatek będzie rozliczany miesięcznie. Zgodnie z ustawą podmioty objęte nowym obowiązkiem fiskalnym są zobowiązane bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Zgodnie z ustawą pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r.

Ustawa zwalnia od podatku m.in. podmioty objęte programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym.

Wprowadzenie daniny nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Akt został już opublikowany w Dzienniku Ustaw i ma wejść w życie 1 lutego 2016 r.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.